Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nästan en miljon dyrare än beräknat att restaurera Södra viken i Ekenäs

Gamla bryggor och blått hav.
Bildtext Bryggorna och kajerna i Södra viken i Ekenäs ska stå stadigt också i framtiden.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Äntligen kan muddringen av Södra viken och förstärkandet av kajkanterna invid Gamla stan fortsätta.

Staden fick redan år 2019 lov av regionförvaltningsverket att inleda arbetena, som kommer att utföras etappvis under åren 2022-2024.

Arbetet bör vara klart före år 2025, annars förfaller miljötillståndet. I år har staden redan låtit bygga den första deponeringsbassängen för muddermassor och ämnar nu fortsätta med att förstärka kajkanterna.

Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt på måndag 15.8 att godkänna budgeten för treårsperioden samt ge grönt ljus för att arbetena inleds.

Ökade kostnader höjer prislappen

Ursprungligen beräknades hela jobbet kosta cirka 3,6 miljoner euro, men på grund av stigande priser över hela linjen, reserveras nu sammanlagt 4,5 miljoner euro. Allt från material, bränsle, arbete och mottagning av sur sulfatjord beräknas bli dyrare.

Årets investeringsbudget ruckas dock inte, den stannar på en miljon euro som planerat. Nästa år räknar man med att arbetena kostar 2,5 miljoner euro istället för 1,7 miljoner och det sista året stiger summan från 800 000 till 1 miljon.

Nästa år ska ytterligare två deponeringsbassänger till byggas, förnyandet av kajkanterna fortsätta samt muddringen av vattenområdet genomföras.

År 2024 står de sista kajkanterna i tur att förnyas och muddringsarbetena ska slutföras.