Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Buller i Fortums djuphamn i Ingå – höstens byggarbeten banar väg för LNG-terminalen

Flygbild på en hamn, ett lastfartyg och kranar.
Bildtext I juni 2022 blev det klart att en flytande LNG-terminal placeras i Fortums djuphamn i Ingå. Hyresavtalet för terminalfartyget har undertecknats för 10 år.
Bild: Jouko Tapper / Yle

Nu inleds byggarbetena som banar väg för den planerade LNG-terminalen i Fortums djuphamn i Ingå. Den mest intensiva byggfasen infaller mellan september och december 2022.

”Augusti är ännu en utmärkt stugmånad och det finns många sommargäster i Ingå ännu i slutet av månaden. För att minimera bullret inleder vi veckoslutsarbetena först i september, när den huvudsakliga stugsäsongen börjar vara över, säger projektchef Esa Hallivuori på Gasgrids webbplats.

Gasgrid är bolaget som upprätthåller gasnätet i Finland och som ägs av staten.

Det är arbete med borrpålning, borrning, brytning och sprängning som orsakar buller. Borrpålningen pågår i två månader och under den tiden följs bullernivån med bullermätare.

Markbyggnadsarbeten på rörlinjen som ska gå från LNG-terminalen till en kompressorstation har redan inletts.

Ändring i detaljplanen i rask takt

För att genomföra LNG-projkektet krävs att detaljplaneändringen för Joddböleområdet behandlas och godkänns i rask takt.

Den strama tidtabellen gör att kommunen beslutat dela upp detaljplaneändringen för Joddböle i två delar: den ena omfattar hamnens område och den andra det övriga planområdet.

Ett stort fartyg vid en hamn intill fasinfrastruktur. På det blåa fartyget står det "Exemplar".
Bildtext LNG-terminalfartyget ska hjälpa Finland att täcka bortfallet av rysk gas.
Bild: Excelerate Energy

Förutom den vanliga hamnverksamheten ska den nya detaljplanen tillåta en LNG-terminal och allt som behövs för en terminal. Avtalsområdets nuvarande byggrätten uppgår till 15 332 kvadratmeter våningsyta. Förslaget är att byggrätten ökar med 53 243 våningsyta.

Kommunstyrelsen gav i går (15.8) grönt ljus för ett markanvändningsavtal som krävs innan den nödvändiga detaljplaneändringen godkänns. Avtalet ska skrivas under av kommunen och markägaren, det vill säga Fortum.

På torsdag (18.8) ordnas ett informationsmöte om hur projektet framskrider i Wilhelmsdahl klockan 18.

Planen är att den nya LNG-terminalen ska tas i bruk i vinter. LNG-terminalen ska hjälpa Finland att täcka ryskt gasbortfall