Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mindre skarv i Finska viken och Kvarken, men klar ökning i Bottenhavet och Bottenviken – de regionala skillnaderna är stora på årsnivå

Storskarvar sitter på trädgrenar.
Bildtext Skarvbeståndet är ungefär lika stort som förra sommaren, men de regionala skillnaderna är stora på årsnivå.
Bild: Jari Hakkarainen / Yle

Sedan 2015 har storleken på häckningsbeståndet i hela Finland varierat med bara några procent. På regional nivå är de årliga variationerna ändå stora.

Sommaren 2022 var häckningsbeståndet i Finland nästan en procent mindre än föregående sommar.

I både Finska viken och Bottenhavet fanns ungefär en tredjedel av storskarvens bon. En femtedel av bona fanns i Skärgårdshavet, tio procent i Kvarken och nio procent i Bottenviken.

"Skarvbeståndet i Finska viken minskade med drygt tio procent, liksom även i Skärgårdshavet och Kvarken. Däremot var skarvbeståndet i Bottenhavet och Bottenviken en femtedel större än sommaren 2021", säger forskare Pekka Rusanen från Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

Två stora svarta fåglar på en klippa
Bildtext Det stora antalet havsörnar inverkade på skarvbeståndet i Finska viken, Skärgårdshavet och Kvarken.
Bild: Nina Bergman/Yle

Antalet storskarvar i Finska viken, Skärgårdshavet och Kvarken minskade delvis på grund av det rikliga havsörnsbeståndet.

Skarvbeståndet i hela Bottenvikenområdet ökade med totalt 12 procent. Det fanns nästan 12 700 bon i Bottenvikenområdet, varav cirka 8 010 i Bottenhavet, 2 480 i Kvarken och 2 190 i Bottenviken.

Sommaren 2022 fanns det cirka 7 380 bon i Finska viken och 4 400 i Skärgårdshavet.

Stora kolonier med över tusen bon

Under sommaren observerades 52 skarvkolonier i Finland och över 60 procent av storskarvbeståndet i hela Finland häckade i de åtta största kolonierna.

De här kolonierna med över tusen bon fanns i Raumo (omkring 4 700 bon), Korsholm (2 240), Borgå (1 680), Åbo (1 490), Kristinestad (1 430), Karleby (1 360), Enäjärvi i Björneborg (1 250) och Esbo (1 140).

På kommunal nivå minskade beståndet mest i Kyrkslätt och ökade mest i Raumo. I Nystad och Raseborg minskade beståndet med omkring 400 bon. I Esbo, Björneborg och Korsholm ökade beståndet med omkring 300 bon.

Skarvar på en stenig strand i skärgården.
Bildtext Skarvar i Borgå skärgård. I Borgå obsrverades stora kolonier med över tusen bon sommaren 2022.
Bild: Hanna Othman / Yle

Skarvkolonier måltavla för olagliga störningar

Storskarvskolonier drabbas årligen av olagliga störningar på många håll. I somras påträffades störningar av kolonier åtminstone i Raseborg samt i Finström på Åland, där det enda observerade häckningsförsöket i landskapet förhindrades.

Dessutom finns det tecken på att kolonier störts också i Lovisa, Borgå och Kristinestad.

I år övergavs 23 kolonier med cirka 3 000 bon från förra sommaren. Ett stort antal av dessa bon lämnades tomma på grund av havsörnens ökade jakt.

Dessutom har storskarvens häckning helt misslyckats i flera mindre kolonier.