Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vi röker mindre men blir allt fetare – riskfaktorerna för folksjukdomar minskar överlag

Från 2022
Fetma och rökning.
Bildtext Riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och för lite motion går i rätt riktning. Däremot ökar fetma bland finländarna.
Bild: AOP & Silja Viitala / Yle, kuvankäsittely Antro Valo / Yle

Finländarnas riskfaktorer för flera folksjukdomar har minskat under de senaste 20 åren, visar en undersökning från Institutet för hälsa och välfärd. Samtidigt ökar ändå fetma och den trenden väntas hålla i sig.

I undersökningen har man utnyttjat uppgifter från nationella hälsoundersökningar av befolkningen (FINRISKI och FinHälsa) om utvecklingen av olika riskfaktorer 1997–2017 samt Statistikcentralens befolkningsprognoser.

Rökning, för lite motion, rikligt alkoholbruk och ohälsosam diet är riskfaktorer för bland annat diabetes, förhöjt blodtryck, höjda kolesterolvärden och fetma. Det ökar i sin tur risken för att insjukna i folksjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och olika former av cancer.

Blodtrycket går ner men vikten går upp

Undersökningen från Institutet för hälsa och välfärd visar att flera riskfaktorer för folksjukdomar minskar.

Andelen finländare som röker har minskat stadigt och minskningen förväntas fortsätta. Däremot kommer det nationella målet att bara 5 procent av befolkningen ska använda tobaksprodukter år 2030 inte att uppfyllas, enligt prognoserna.

Förhöjt blodtryck och förhöjt totalkolesterolvärde har sjunkit under de senaste 20 åren och minskningen väntas fortsätta fram till 2040.

Dessutom har andelen personer som motionerar för lite hållits nästan oförändrad.

En kvinnohand håller i en cigarett.
Bildtext Rökning har stadigt minskat i Finland och minskningen väntas fortsätta.
Bild: Petteri Bülow / Yle

De dåliga nyheterna är ändå att fetma ökat under de senaste 20 åren och ökningen väntas hålla i sig. Ökningen av fetma beror huvudsakligen på ökad vikt hos dem som redan är överviktiga och inte hos dem som har normal vikt.

Det innebär i sin tur att diabetes sannolikt blir vanligare.

Vid Institutet för hälsa och välfärd säger direktör för forskningsprogrammet Hanna Tolonen att minskad rlkning samt färre fall av förhöjt blodtryck och totalkolesterol påverkar sjukligheten positivt.

”Den ständiga ökningen av fetma orsakar emellertid oro. Om vikten ökar hos dem som redan har övervikt, kommer den sannolikt att påverka till exempel diabetes och andra sjukdomar”, konstaterar Tolonen.

Övervikt
Bildtext Fetma blir allt vanliga och beror i huvudsak på att de som redan har övervikt fortsätter öka i vikt.
Bild: Arja Lento/Yle

Viktigt verktyg för preventivt folkhälsoarbete

Enligt Tolonen är prognostiseringsinformationen som fås i undersökningen viktig för att man i tid ska kunna reagera på finländarnas sjuklighet.

"När man känner till levnadsvanorna och de folkhälsorisker de medför kan man ingripa i dem på förhand”, konstaterar Tolonen.

Undersökningen har genomförts som en del av projektet Prognoser för sjukdomar och funktionsförmåga som stöd för hälsopolitiken och finansieras av Finlands Akademi.