Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Okej att bada vid Abborrön – övriga allmänna badstränder i Vasa uppfyller också kraven

Detalj av vattnet på badstrand
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Nu är det okej igen att bada vid Abborrön i Vasa. I ett prov som togs för en vecka sedan var bakteriemängderna klart över det tillåtna.

I det prov som togs den 8 augusti vid Abborröns badstrand konstaterades fekala Escherichia coli-bakterier, och därför belades badstranden med badförbud.

I ett nytt prov som togs den 12 augusti konstaterades bakteriemängden underskrida gränserna för åtgärder enligt kvalitetskraven. I klarspråk: Man kan bada igen vid Abborröns badstrand.

Orsaken till den höga bakteriehalten antas vara regnen innan provtagningen. De sköljde orenheter från markytan ut i havsvattnet.

Övriga undersökta badstränders badvatten uppfyllde kvalitetskraven och inga blågröna alger konstaterades.

De badstränder som följs upp är Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö, Strömsö, Storviken, Kronvik, Campingområdet, Paradisön, Vikinga, södra och norra stranden i Merikart samt Säivänkangas i Laihela.