Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Obehörig personal på servicehem – barnbarn fick ge sin morfar medicin

Från 2022
Piller i en dosett.
Bildtext Det var en upprörd morfar som märkte att det inte fanns behörig personal för att dela ut hans medicin. Då fick hans barnbarn rycka in.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

Trots att sommaren snart är över har personalbristen inom hälsovården inget slut. Inom äldrevården finns det verkliga problem. Det blev konkret för Fanny Läckström.

Hon var på besök i sin hemstad Borgå när hon fick ett oroligt samtal. Det gällde en upprörd och panikslagen morfar – det fanns ingen behörig som kunde ge medicin på hans kommunala servicehem.

– När jag åkte dit visade det sig att där var en obehörig ung skötare. Min morfar hade varken blivit duschad eller tilldelad medicin. Då blev det min uppgift att dela ut medicin som närstående, säger Läckström.

Hon tillägger att situationen var beklaglig både för hennes morfar och för de stressade vårdarna. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med personal på avdelningen. Läckström har själv jobbat inom hemvården och är därför behörig att ge de 21 olika mediciner som hennes morfar behöver.

– Min morfar kände sig ledsen och osäker i och med att han behöver ganska mycket hjälp i nuläget.

Det är alltså patienternas trygghetskänsla som lider när det är brist på personal.

Det blev min uppgift att dela ut medicin som närstående.

Fanny Läckström

Inte första gången det har hänt

Dessutom är det inte första gången som Läckström ryckt in för att hjälpa till. Hennes morfar har också tidigare upplevt att det känns tryggare att få hjälp från en närstående, om det varit brist på behörig vårdpersonal.

– Det är ju en väldigt ledsam situation där vårdarna inte hinner med allt. Det kändes egentligen bättre att göra det själv den här gången, eftersom det inte fanns behörig personal.

Som närstående kände hon sig förbryllad över situationen. Hennes morfar betalar för att få bo på servicehemmet, och nu blev hans barnbarn tvungen att göra personalens arbete.

– Jag blev ganska upprörd själv, det är ju hemskt att se att en närstående person inte mår bra.

Läckström påpekar att vården på servicehemmet ofta fungerar bra, men att personalbristen tidvis är ett tråkigt faktum.

Min morfar kände sig ledsen och osäker.

Fanny Läckström

Situationen är väldigt beklaglig, menar Krister Lindman, servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice i Borgå, där händelsen ägde rum. Han tror att det kan ha handlat om en akut frånvaro i personalen, som kan vara svår att åtgärda.

– Under veckoslut finns det tyvärr inte alltid inhoppare och då måste servicehem klara sig med mindre personal, vilket förstås inte alls är bra, säger han.

Krister Lindman är servicechef inom hemvården i Borgå.
Bildtext Krister Lindman, servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice i Borgå, säger att situationen är mycket beklaglig.
Bild: Yle/Anna Savonius

"Läget är uruselt"

Personalbrist inom hälsovården har varit ett hett ämne i sommar. Bristen på personal har synts i hela Finland. I Borgå gjordes ett avgörande beslut tidigt – vårdare köps in från privata företag. Det har lättat på trycket under sommaren. I bland annat Helsingfors har antalet platser inom äldreomsorgen minskat.

Hösten närmar sig med stormsteg och läget inom vården ser något bättre ut – men inte mycket.

– Läget är uruselt, tyvärr. Resursbristen är en kall fakta och vi får inga ansökningar till våra öppna arbetsplatser. Trycket kommer ändå att lätta lite till hösten gällande personalbrist, men inte mycket.

Nästa år kommer en ny lag inom vården att träda i kraft – nämligen sju vårdare per tio klienter. Men med dagens personalbrist ser Krister Lindman pessimistiskt på det kommande kravet.

– Det är skrämmande. Jag förstår tanken – och den är bra. Men när vi redan nu har brist på personal, så ser det inte bra ut. Vi kommer inte lyckas komma upp till det.

Vi försöker alltid åtgärda problem, och av det lär vi oss.

Krister Lindman, servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice i Borgå.

För att nå målet med sju vårdare per tio klienter måste antalet vårdplatser minskas. Det är ingen hållbar lösning. Platserna inom äldrevården behövs. Om antalet platser minskar, kommer det bli ännu svårare än i dagens läge att få en plats.

– Regeringen måste fundera på hur kravet med sju vårdare kommer se ut i praktiken.

Till sist vill Lindman påpeka att brister inom äldrevården är beklagliga, men att han uppmuntrar anhöriga att vara i kontakt med personalen ifall det skett olägenheter.

– Vi försöker alltid åtgärda problem, och av det lär vi oss.