Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Risk för elbrist i vinter – så här fattas beslutet om att strypa din eltillförsel

Från 2022
Uppdaterad 21.08.2022 15:30.
Elstolpar i dimmigt väder på en åker i Nurmijärvi i november.
Bild: Nella Nuora / Yle

Elbolagen har redan klara planer på vem som ska drabbas om de tvingas till avbrott i elförsörjningen i vinter. Tanken är att avbrotten ska drabba hela landet jämnt.

Om Finland får brist på el i vinter kan ditt elbolag tvingas stänga av din el för några timmar i taget.

Den som fattar beslutet om när det sker är chefen i stamnätbolaget Fingrids kontrollcenter. Hen fattar beslutet i samråd med andra på Fingrid.

– Innan ett sådant beslut fattas måste elen ha passerat flera nivåer av elbrist. Vid dem startar vi våra gasturbiner och försöker undvika en situation där vi måste koppla bort elen så långt som möjligt. Men om elbristen blir så allvarlig att vi inte har något kraftverk kvar i landet att starta upp måste vi börja stänga elen, säger Timo Kaukonen som är driftsplaneringschef på Fingrid.

Finngridin suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen
Bildtext Timo Kaukonen som är driftsplaneringschef på Fingrid säger att elbolagen vid elbrist kopplar bort elen enligt instruktioner som de har fått på förhand.
Bild: Ville Airaksinen / Yle

Det är ett beslut som vi förhoppningsvis inte behöver uppleva.

Orsaken till att vi alls måste förbereda oss eventuella kommande elavbrott är att elimporten från Ryssland har fallit bort.

För att Finland faktiskt ska få brist på el måste vi samtidigt ha problem med att ta i bruk den tredje kärnkraftsreaktorn i Olkiluoto, ha begränsade möjligheter att importera el och dessutom ha otur med vädret. Smällkalla dagar då det inte blåser behöver vi mycket el men har inte nytta av vår vindkraft.

Elen kan stängas för två timmar i taget

Om Fingrid trots allt tvingas stänga vår el borde elavbrotten fördelas jämt över landet enligt en lista där elbolagen har buntats ihop till grupper.

Timo Kaukonen säger att det är elbolagen som kopplar bort elen enligt instruktioner som de har fått på förhand.

– Vi har på förhand delat in elbolagen i två till tre olika grupper. Om vi måste minska elkonsumtionen börjar vi från grupp ett som är distribuerad över hela landet och stänger av den mängd som behövs. Efter två timmar väljer vi den andra gruppen av elbolag och de får stänga av konsumtionen från sitt elnät för de nästa två timmarna.

– Vi beslutar hur många tiotals megawatt som ska kopplas bort. Totalt kan det handla om kanske ett par hundra megawatt under varje period på två timmar.

Också tiden på dygnet påverkar risken för elavbrott.

– Elkonsumtionen varierar mycket under dagen. På morgonen och kvällen har vi konsumtionstoppar. Under natten är förbrukningen lite lägre. Därför är risken för elavbrott mindre under natten än under dagen, säger Timo Kaukonen.