Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Då skapelsen väcker både förundran och oro - sommargudstjänst i Yle Fem från Sunds kyrka på Åland

Från 2022
klippor och hav
Bildtext Gudstjänsten berör naturen, klimatförändringen och människans ansvar för skapelsen.
Bild: Unsplash/Hakan Tas

Naturen, klimatförändringen och människans ansvar är i centrum då Norra Ålands församling firar skapelsens söndag.

På söndag (21.8) sänder Yle Fem en gudstjänst där man lyfter fram naturen, klimatförändringen och människans ansvar.

I gudstjänsten från Sunds kyrka på Åland firar Norra Ålands församling skapelsens söndag.

En gammal stenkyrka omgärdad av höga lövträd och en gammal stenmur.
Bildtext Sunds kyrka är den största av de medeltida stenkyrkorna på Åland. Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet.
Bild: Lucas Snellman

Jon Lindeman predikar om hur människan verkar ha lösgjort sig från allt skapat då man uppfattar naturen som ett objekt att studera och resurser att exploatera.

De äldre lärde sig blommornas namn och namnen på fåglarna efter deras sång. De yngre har lärt sig celldelning och DNA.

Jon Lindeman, präst

Enligt Lindeman förlorar människan något väsentligt då hen inte ser skapelsen som ett mysterium att förundras inför eller en skönhet att försjunka sig i.

− Vi kan lägga märke till vad man lär sig i skolans biologi. De äldre lärde sig blommornas namn och namnen på fåglarna efter deras sång. De yngre har lärt sig celldelning och DNA. Blomnamnen är vetenskap, kanske till och med latin, men samtidigt och allra mest är de lovsång; gullviva, kungsängslilja, skogsnäva och förgätmigej.

Gullvivor
Bild: Helena Myllykoski

Omsorgen om skapelsen märks också i den specialskrivna förbönen. I den ber liturgen Outi Laukkanen och Monica Sandberg om att alla folk skulle samarbeta för att stoppa klimatförändringen så att nya generationer ska kunna leva på vår jord.

Det är en bön för världens hav och skogar, för människor och djur, för att alla skulle se skapelsens under och värde.

Bekanta sommarpsalmer och sånger

I gudstjänsten ingår psalmer och sånger som passar en sommargudstjänst.

Till dem hör den åländska sommarpsalmen Nu lyser våra backar och de mycket sjungna psalmerna En vänlig grönskas rika dräkt och I denna ljuva sommartid.

Att flera psalmer ackompanjeras av både orgel och violin ger gudstjänsten en extra somrig känsla. Violinister är Siv Ekström och Mâra Micule.

Församlingens kör Spirit bjuder under kantor John-Adam Sjölunds ledning på sångerna Esmeraldas bön och Gabriellas sång.

En man och fyra kvinnor som sjunger.
Bildtext Kören Spirit medverkar i sommargudstjänsten.

Skapelsens söndag alltmer angelägen

Skapelsens söndag hör till kyrkoårets helgdagar men är inte knuten till en viss dag eller ett visst datum. Den kan därför egentligen firas när som helst från maj till augusti.

− I takt med en allt större miljömedvetenhet och insikt om människans ansvar över naturens resurser och för klimatförändringen har skapelsens söndag blivit alltmer angelägen, berättar Lucas Snellman som ansvarar för tv-regin.

människor i kyrka
Bildtext Två olika tv-gudstjänster producerades i Sunds kyrka sommaren 2022. Bilden är från festgudstjänsten i samband med Ålands 100-års firande.
Bild: Therese Andersson

Gudstjänsten firas i Sunds kyrka som är den största av de medeltida stenkyrkorna på Åland. Kyrkan, vars äldsta delar är från 1200-talet, är helgad åt Johannes Döparen.

Norra Ålands församling bildades 1.1.2022 av de tidigare församlingarna Finström-Geta och Vårdö-Sund. Församlingen har ca 3 550 medlemmar.

Sommargudstjänsten sänds söndag 21.8.2022 kl. 12 i Yle Fem och på Arenan.

Tv-regi och text: Lucas Snellman

Programmet är inte längre tillgängligt