Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå får allt mera ansvar över sin lokaltrafik: "Jag ser fram emot att staden beställer in mer busstrafik än det finns nu"

Uppdaterad 18.08.2022 16:12.
Jan-Erik Andelin står framför bussar vid Borgå torg.
Bildtext Jan-Erik Andelin har engagerat sig i Borgås interna kollektivtrafik.
Bild: Maria Strandvik / Yle

Borgåborna önskar fler bussturer som också lämpar sig för arbetstagare och kvällspigga.

Det har länge varit oklart hur kollektivtrafiken i Borgå ska se ut och skötas. Kollektivtrafiken har hittills skötts av bussbolag, men under sommaren blev staden tvungen att själv besluta om tre helheter: trafiken i riktning mot Emsalö, Kungsporten-sjukhuset och i riktning Kullo.

Jan-Erik Andelin, redaktör och Borgåbo, har följt med de olika turerna kring lokaltrafiken under de senaste åren. Han har engagerat sig i frågan på sociala medier och fick 200 kommentarer om vad som kunde förbättras.

– Jag tycker att det är ganska bra, men det finns mycket att förbättra. Folk kanske inte känner till kollektivtrafiken så bra. Det är många som låtit bli att åka buss och kanske inte intresserar sig för hur saker och ting förändras.

Andelin sammanfattar läget med att all trafik har varit marknadsbaserad och nu när Borgå trafik har fått nya ägare, som har höjt kraven på lönsamhet, har också flera olönsamma turer dragits in.

Borgå trafiks bussar vid Borgå torg.
Bildtext Borgå stad har upphandlat egna rutter från och med i sommar.
Bild: Maria Strandvik / Yle

Borgå stad har därför fått rycka in för att rädda den interna lokaltrafiken, det vill säga blivit tvungen att upphandla kollektivtrafiken.

Det gjorde man den 19 juli när stadsutvecklingsnämnden beslöt välja Porvoon Liikenne Oy – Borgå trafik Ab, som trafikföretag för busstrafiken för perioden 8 augusti 2022 – 4 juni 2023.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland sköter sedan tidigare kollektivtrafiken för de rutter som överskrider kommungränserna.

Fördelningen ser bra ut till pappers och Borgåborna verkar till stor del nöjda med trafiken mellan Borgå och Helsingfors, medan den interna stadstrafiken har fått en del kritik på sociala medier.

Andelin uppfattar att de främsta bristerna finns i antalet turer både på vardagar och på helger, men också att vissa rutter kunde rätas ut.

– Jag ser nu fram emot att Borgå stad beställer in mera busstrafik än det finns nu.

Över hälften av dem som kommenterade i sociala medier ansåg att det går för lite bussar eller att turerna och rutterna är olämpliga.

– Det är ju en signal att om det bara finns bussar så skulle folk åka. Många säger att det saknas bussar på kvällarna och att barnen inte kan ta bussen till hobbyn utan måste skjutsas. Man kan inte gå på restaurang och ta ett glas vin eller två och ta bussen hem.

Flygbild över Borgå.
Bildtext Linjerna 2 och 3 kör till handelsområden i Borgå men rutterna är lite krångliga.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Andelin bor själv i Borgå och pendlar till jobbet i Helsingfors, men önskar att det fanns bussar till handelsområdena i Kungsporten och Östermalm.

– Jag tycker att det borde finnas busstrafik till shoppingområdena. Det går en buss till Kungsporten men den kör en lång och krånglig rutt. Om man ska till Östermalm och alla butiker där så fixar man det inte utan bil, säger Andelin.

Linje 3 kör till Kungsporten, också på veckosluten, men via omvägar. Linjerna 2 och 9 tar dig till Östermalm, men också här är rutterna något omständiga.

Enligt trafikplaneringschef Hanna Linna-Varis har staden planer på att evaluera sommarens upphandling och se huruvida det finns behov av att förändra rutterna. Det kommer sannolikt att resultera i en större analys som görs med hjälp av utomstående konsulter.

Andelin nämner också ett experiment i Salo där staden under sommaren kört gratis busstrafik. Experimentet har varit uppskattat, i synnerhet av barn.

– På en del linjer har det varit sju gånger mera passagerare än vanligt. Men ett experiment där man lägger in betydligt fler bussar under en tid kunde man ha och se om människor skulle bli mera intresserade av att hoppa på om den gick betydligt oftare, säger Jan-Erik Andelin.

En folktom badstrand en solig sommardag.
Bildtext I Salo experimenterade man med gratis buss till badstranden, I Borgå kunde kanske Rinkeli göra detsamma.
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Ris och ros av Borgåborna

När Yle Östnyland frågar ortsborna om hur de upplever busstrafiken i Borgå är svaren varierande.

– Den lokala busstrafiken är nog bra och de kör också längre vägar så det bra att ta bussen. Jag tycker också det går bra med Hesabussar och tycker att de har tänkt på det här med om man börjar skolan. Det är billigt för mig som får stöd, så jag är riktigt nöjd, säger Emma Björklund som bor i Borgå centrum.

Björklund och Laura Lintula studerar i Helsingfors och önskar att bussarna kunde gå lite oftare, i synnerhet från Helsingfors till Borgå och att biljetterna var rabatterade för studenter.

– Det är bra att bussarna går, men negativt är att allt kostar tio euro och att det inte finns någon studentrabatt, säger Lintula.

Laura Lintula och Emma Björklund står utanför Matkahuolto i Borgå.
Bildtext Laura Lintula och Emma Björklund önskar studentrabatt på biljetten.
Bild: Maria Strandvik / Yle

Pertti Salo är nöjd med utbudet mellan Helsingfors och Borgå, men önskade att den interna busstrafiken breddades.

– Det är i praktiken linjerna 1, 2 och 3 som fungerar inom stan, men om man bor på glesbygden och pendlar till jobbet så är det omöjligt för arbetstagare att bara förlita sig på bussen, säger Salo.

Salo bor i Bjurböle och arbetar i Helsingfors, men eftersom busstrafiken inte går ihop med arbetstiderna blir han tvungen att köra till Borgå torg för att sedan byta till buss.

– Det finns skolskjutsar, men inte för dem som ska till Helsingfors för att jobba i åtta timmar. Det skulle behövas fler turer till södra Borgå, säger Salo.

I synnerhet på veckosluten kunde det gå en buss med ett par timmars mellanrum, annars fungerar det nog bra.

― Studerande Marika Metsänen

Studerande Marko Reimonen åker lokaltrafikens bussar nästan varje dag och tycker att det fungerar bra.

– Jag tycker att det fungerar bra och att bussarna i princip kommer tillräckligt ofta. Jag åker dagligen mellan hemmet och skolan.

Marika Metsänen pendlar på vardagarna mellan Borgå och Nickby där hon går i skola.

– I synnerhet på veckosluten kunde det gå en buss med ett par timmars mellanrum, men annars fungerar det nog bra, säger Metsänen.

Borgås stads trafikplaneringschef Hanna Linna-Varis är öppen för förslag till förbättringar, men konstaterar att mycket hänger på resurser och lönsamhet.

Linna-Varis säger att responsen till sommarens förändringar hittills varit få, men att någon klagat på att smidiga byten mellan olika busslinjer inte riktigt fungerar och att bussar har varit sena.

På kritiken om för få bussturer och olämpliga tidtabeller bekräftar Linna-Varis det återkommande problemet med svalt intresse för att åka buss.

– I glesbygden måste man komma ihåg att det är fråga om kollektivtrafik och då måste det finnas fler passagerare än en handfull, säger Linna-Varis.

Linna-Varis säger att det finns gott om skolskjutsar, också från skärgården, men att de möjligen åker för sent för att passa arbetstagare som ska till jobbet tidigt på morgonen.

"Byaskjussen"-skylt i förgrunden, buss och människor som väntar på buss i bakgrunden.
Bildtext Byaskjussen kunde utvecklas till att omfatta hela Borgå.
Bild: Maria Strandvik / Yle

Däremot börjar Byaskjussen trafikera igen den 5 september. Den kan beställas via Matkahuoltos app Reitit ja Liput. Även om dess trafikeringsområde och tider är begränsade kan den underlätta för personer som behöver åka ut till de norra och västra byarna.

Men Linna-Varis betonar att också Byaskjussen behöver fler passagerare än den haft under dess livstid.

– Under de tre och ett halvt år som den funnits så har inte passagerarmängden varit något hisnande. Det har fungerat bra, men det finns nog rum för fler passagerare.

Däremot är Byaskjussen en tjänst som har potential att utvecklas till bland annat Emsalö och Grännäs.

– Den skulle vara trevlig att bredda så att den omfattade hela staden, men nu är det bara två minibussar som kör. Vi borde få ett par minibussar till för sträckorna är ganska långa, i synnerhet om man börjar köra ner mot skärgården, säger Linna-Varis.

Hon påpekar också att utvecklad Byaskjuss utan tillräckligt med fordon kan vara svår att kombinera med kunderna eftersom vägnätet är spretigt och det blir svårt om chaufförerna måste köra mycket sicksack mellan byarna.

Linna-Varis utesluter inte heller tanken på att ordna gratis busstjänster för Borgåborna, men det kräver en viss flexibilitet.

– Vi har ju Rinkeli som trafikerar på somrarna i centrum och den är ju gratis. Folk har nog åkt med den, men också här har det nog rymts fler, den har sällan varit fullsatt. Men filosofin är ju nog lite annorlunda om den ska börja köra till badstränder, säger Linna-Varis.

Artikeln uppdaterades den 18.8.2022 kl. 16.12, bussprojektet i Salo gällde alla invånare, inte bara barn.

Diskussion om artikeln