Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Unipers dåliga resultat kan leda till att Fortum förlorar hela sitt dotterbolag: "I värsta fall blir förlusten 14–15 miljarder"

Uppdaterad 17.08.2022 15:50.
Unipers kolkraftverk Datteln-4.
Bildtext Unipers stenkolskraftverk i Datteln i Tyskland.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Unipers problem borde inte höja elpriserna i Finland direkt, men gasbristen i Europa kommer att höja också våra elpriser när vädret blir kallare.

Ryssland för ett energikrig mot Europa, och Fortums dotterbolag Uniper har gjort en förlust på över 12 miljarder euro under det första halvåret.

Det rapporterade Uniper i dag. Fortum själv skulle också ha rapporterat sitt resultat från det första halvåret, men har skjutit på det med en dryg vecka för att få tid att fundera över Unipers förlust.

Uniper själv räknar upp flera orsaker till det dåliga ekonomiska läget, men Peter Lund som är professor i teknisk fysik vid Aalto-universitetet säger att det egentligen bara finns ett stort problem.

– Det är den ryska gasen. Uniper har haft ganska fördelaktiga avtal om gasleveranser med Gazprom och Ryssland. De har nu upphört och Uniper måste köpa gas från marknaden till ett väldigt högt pris för att kunna uppfylla de avtal som man har med kunderna. Uniper köper dyrt och säljer billigt.

I juni förhandlade tyska staten, Uniper och Fortum fram ett räddningsavtal där tyska staten tog över 30 procent av ägandet från Fortum och gav Uniper rätt att överföra prisstegringarna direkt till konsumenterna från och med början av oktober.

Men enligt Peter Lund är det här bara en kortsiktig plan.

– Förlusterna är mycket stora, och också framtiden ser dyster ut. Unipers framtid blir viktig för Fortum. Frågan är hur länge man kan klara av förluster på några miljarder per månad. Tyskarna säger själva att det värsta ännu ligger framför oss.

En man med glasögon och mörk kavaj står i en trädgård.
Bildtext Peter Lund vid Aalto-universitetet tycker Fortum tog för stora risker då bolaget köpte Uniper.
Bild: Jyrki Ojala / Yle

Det värsta alternativet för Fortum är att förlora alla de pengar som Fortum har satsat på Uniper.

– Det alternativet blir nu allt sannolikare. Fortum har redan lånat åtta miljarder euro till Uniper sedan början av året, och det ser ut som om de pengarna skulle vara förlorade.

– Ett allt aktuellare alternativ är att Uniper måste förstatligas så att tyska staten tar över hela bolaget, säger Peter Lund.

Unipers logga, ett kraftverk i bakgrunden.

Fortumägda Uniper räddades, men problemen för bolaget är inte över

Ryska Gazprom minskade igen på gasleveranserna.

För Finland har Uniper inte någon strategisk betydelse, men i Tyskland är den en viktig aktör.

Peter Lund säger att Uniper är den största gasleverantören i Tyskland.

– Över hälften av alla bostäder värms upp med gas och det är klart att Uniper är den väsentliga partnern för att värma upp Tysklands hem. Det måste alltid finnas en leverantör för gasen. Därför kan man inte låta Uniper gå i konkurs. Det är klart att tyska staten ser noggrant på läget och kan vidta ganska grova åtgärder för att konsumenterna ska få sin gas.

Stora problem för Fortum

Peter Lund bedömer att det som intresserar Fortum mest i Uniper är de gamla vattenkraftverken och kärnreaktorerna som Uniper äger i Sverige.

– Det förslag som Fortum under sommaren lade fram för tyskarna var att låta Fortum ta de gamla kraftverken som är de bästa delarna av Uniper och låta tyska staten ta gasen. Det kan hända att finska staten och Fortum förnyar sitt förslag, men då har det säkert ett pris som kan ligga på fyra till fem miljarder.

– Om vi tänker att Fortum redan har investerat 8 miljarder extra pengar i form av skulder till Uniper kunde bolaget då få kanske hälften kvitterat genom att få de kraftverk som Fortum var ute efter från första början.

Men Peter Lund påkar att förlusten är enorm.

– Även i det scenariot blir förlusten cirka 10 miljarder euro. I värsta fall blir förlusten 14–15 miljarder. Fortum är i ett knepigt läge. Uniper är i fritt fall och förlusterna ökar hela tiden. Att kunna dra sig ur något sådant är mycket utmanande.

Det finns nog tillräcklig ekonomisk kapacitet inom Fortum för att komma över en sådan här kris

Peter Lund

Allt detta borde ändå inte få några direkta effekter för Fortums kunder i Finland. Fortum har en solid balans och många olika kraftverk.

– På så sätt finns det nog tillräcklig ekonomisk kapacitet inom Fortum för att komma över en sådan här kris. Men i praktiken betyder det att Fortums förmåga att betala utdelning under de närmaste fem till sex åren kommer att bli dålig. Det påverkar staten som äger över 50 procent av Fortum och alla andra aktieägare.

– Fortums aktievärde kommer att sjunka och det igen kan sänka Forums kreditklassificering. Det kan vara illa för Fortums framtida investeringar. Om Fortum är tvunget att betala en högre ränta för krediter och lån kan det vara det värsta resultatet för Fortum i det här läget, bedömer Peter Lund.

Fortum har velat förnya sina kärnkraftverk i Lovisa. Peter Lund säger att sådana investeringar ligger på närmare 10 miljarder euro.

– Det är en så stor summa att redan en procents skillnad i låneränta har en betydelse. Fortums kraftverk i Finland börjar bli gamla. De borde förnyas. Sedan borde man också investera i något nytt. Då är det klart att den ränta man betalar på marknaden spelar en stor roll för det man kan göra.

Peter Lund säger att det här kan försvaga Fortums dominerande ställning på marknaden.

– Fortum blir ett bolag som driver de baskraftverk som de har, men att Fortum skulle vara bland de ledande företagen i Norden blir nog ett stort frågetecken om vi jämför med till exempel danska eller svenska aktörer som har gått en annan väg och har en solidare ekonomisk bas än Fortum.

Priserna stiger också här

Även om Unipers problem inte kommer att påverka elpriserna i Finland direkt kommer vi att lida av den energibrist som Ryssland nu orsakar i Europa.

– När tyska gasmarknaden är i kris är de tvungna att försöka ersätta gas med elektricitet. Det betyder att Norden kommer att sälja el också till Tyskland. Tyskarna måste köpa till nästan vilket pris som helst. Det betyder att priset stiger också på den nordiska marknaden och i Finland.

– De värsta estimaten är att priserna kan bli tio gånger högre. Åtminstone under den kallaste perioden då vi alla behöver elektricitet, säger Peter Lund.

– Men om vi tänker rent tekniskt var Fortum levererar elektricitet här i Finland påverkas det inte. Fortum har de kraftverk som bolaget har, men det tyska läget påverkar också elmarknaden i Norden och därigenom kommer priset att stiga från dagens redan höga nivåer. Hushåll som värms upp med el kommer att drabbas ganska hårt.