Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sommaren är en utmanande tid för många – både sociala och ekonomiska svårigheter kommer upp till ytan

Från 2022
betalning, pengar, faktura
Bildtext Under sommaren kan både ekonomiska problem och svårigheter i nära relationer blir extra påtagliga.
Bild: Yle/Anssi Leppänen

Både kriscentret som skuldrådgivningen i Österbotten har bråda tider under sommarmånaderna. Intensivare kontakt med familjen och mera tid för att fundera över livet kan vara orsaker till att folk söker mer hjälp efter sommaren.

Vardagen under sommaren är inte bara en dans på rosor. Semestertiderna skapar mera tid till att fundera över våra relationer eller den ekonomiska situationen.

Vid Österbottens kriscenter Valo, märks det i tidsbokningar. Många har behov av vägledning.

– Under semestern är förväntningarna höga och det blir kanske inte som man tänkt sig. I teorin låter det härligt att vara mycket med familjen, men i praktiken kan det vara ganska belastande, säger Camilla Björk, krismedarbetare vid Valo.

En kvinna med långt rött hår och glasögon tittar in i kameran. I bakgrunden syns ett tomt kontorslandskap.
Bildtext Krismedarbetare Camilla Björk säger att man inte ska bära problemen ensam och bita ihop för länge.
Bild: Ulrika Stagnäs-Lund / Yle

Till kriscentret kommer många för att få hjälp med sina relationsproblem som eventuellt uppdagats under semestern. Björk säger att många försöker bita ihop under sommaren, men att det förr eller senare kan bli för tungt.

– Om problemen fortgår ska man absolut kontakta oss. Ofta hjälper det att få säga saker högt, säger Björk.

Folk hinner ta tag i ekonomin

Samma mönster syns vid ekonomi- och skuldrådgivningen i Vasa. Linda Holm är skuldrådgivare och märker också att fler söker hjälp för sin ekonomiska situation under sommaren, men också efter andra ledigheter som julhelgen.

– Juli brukar vara aktiv. Då man är ledig hinner man landa i vardagen och ta itu med saker som man annars inte hinner med, säger Holm.

Men att ta tag i ekonomiska problem är ändå inget folk skyndar med. Därför ser skuldrådgivningen ännu inga konsekvenser av den rådande inflationen.

– Vi har ännu inte sett en ökning av klienter till följd av världsläget. Det handlar antagligen om att många skäms över att kontakta oss. Istället håller man upp en fasad för sig själv och andra och det kan ta flera år innan man söker hjälp, säger Holm.

Kvinna i rött och glasögonon står utomhus utanför en beige byggnad.
Bildtext Linda Holm säger att tröskeln för att söka hjälp med ekonomin är hög. Istället försöker man hålla upp fasaden.
Bild: Lina Nystrand / Yle

Större satsning på gratis måltider

Diakonin vid Vasa Svenska Församling förväntade sig däremot se en ökning av klienter under sommaren. Men enligt diakonitjänsteinnehavaren Hanna-Maria Hakala syns inga större ovanligheter, förutom att folk bekymrar sig mer över elräkningarna.

– Att folk inte klarar av att betala elräkningarna har vi hört lite mer om än normalt, säger Hakala.

Diakonin erbjuder ekonomiskt stöd till de mest behövande. Det kan vara till barnfamiljer där matkostnaderna under sommaren varit ett problem. De erbjuder även gratis måltider och möjlighet till umgänge och gemenskap.

– Vi kommer säkert satsa mera på gratis måltider, så att det ska finnas möjlighet för alla att få mat, säger Hakala.

Samtalsstöd är också något som diakonin ger. Via det har Hakala märkt att många oroar sig för framtiden.

– Nästan varje samtal pratar vi om oron över hur mycket mat- och elkostnaderna ännu kommer att stiga.

En blond kvinna i svart blus med vita blommor. Ett kors runt halsen.
Bildtext Diakon Hanna-Maria Hakala säger att nästan alla klienter oroar sig för ekonomin.
Bild: Johanna Ventus / Yle

Vanligaste relationsproblemen

Det är ofta problem i relationer som gör att människor kontaktar kriscentret Valo säger Camilla Björk. Just längre ledigheter när man umgås mera intensivt leder till missförstånd och att värderingar krockar.

Då är kommunikationen speciellt viktig. Björk säger att vi ju bara är människor och vi kommunicerar ofta förbi varandra och förstår inte varandra.

– Plötsligt ska vuxna syskon och föräldrar umgås och komma överens och värderingarna går i sär. Under ledigheter dras situationen till sin spets, säger Björk.

Hur ska ekonomin hanteras?

Till slut när läget blivit ohållbart tar man kontakt med skuldrådgivningen säger Linda Holm. Hon märker att de som söker sig till skuldrådgivningen känner stor oro för skenande priser på till exempel olja, el och mat.

Men trots att vi är maktlösa inför de stigande priserna lönar det sig ändå att se över sina utgifter säger Holm.

– Det blir mindre pengar över, men samma grundläggande råd gäller: se över dina utgifter. Det kan finnas saker man kan göra och vi råder klienterna att göra upp en budget, säger Holm.

Ett sätt är att bokföra alla utgifter så som räkningar och matinköp. En annan möjlighet är att budgetera på förhand, hur mycket pengar har man och vad ska de räcka till.

Sen är det viktigt att följa upp efteråt och se hur det gått.

– Om situationen är ohållbar och man går på minus, då kan man gärna ta kontakt med oss. Det är bättre att ta kontakt i ett tidigt skede när man inte längre klarar sin ekonomi, säger Holm.

Rutiner och vardag viktiga för välmåendet

Camilla Björk säger att de som söker sig till kriscentret främst vill ha hjälp med relationsproblem och sina individuella upplevelser. De uttrycker inte så ofta oro för världsläget och ekonomin.

– De håller fötterna på jorden och inser att världsläget är som det är just nu, säger Björk.

Både Camilla Björk och Hanna-Maria Hakala lyfter fram vikten av en fungerande vardag och rutiner. Det kan vara en lättnad att återgå till vardagen.

– Det är en skön känsla för många, säger Hakala.

Camilla Björk säger att vi i vardagen ofta vet som förväntas av oss, det är betryggande när den rullar igång.

– Nu vet jag var mitt barn ska vara och när, och att barnet får ett mål varm mat om dagen. Det är inte en självklarhet i alla familjer, säger Björk.

Björk påpekar att det är den enskilda individen som är expert på sig själv och sin vardag. Men alla omständigheter och alla problem kan inte lösas i en handvändning.

– Om det är superkämpigt, då är det viktigt att fundera på varifrån man får sin energi och ibland lite med konstgjord andning ta sig tid för att fylla på sin energi, säger Björk.