Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Mörka moln hopar sig vid horisonten då kommunerna står inför stora förändringar: "Jag tror helt ärligt på att vi har alla chanser att klara oss"

Uppdaterad 29.08.2022 10:33.
Bergsklack och mörka moln i skärgården.
Bildtext Kimitoön har lyckats med bedriften att locka turister och inflyttare till ön. En bidragande orsak är den vackra lugna skärgårdsnaturen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Vid årsskiftet tar välfärdsområdena över social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Samtidigt blir kommunerna i vårt land avsevärt mindre än de varit tidigare.

– Jag tror det blir mycket viktigt för kommunerna att visa att man är livskraftiga och vill skapa något nytt, säger kommundirektör Erika Strandberg i Kimitoöns kommun. Det är frågor som inte kan bedömas på nationell nivå utan det är lokalt som kommunerna har upp till bevis.

Enligt Strandberg förändras kommunernas roll i grunden. Från att i mångt och mycket ha varit tjänsteproducenter blir kommunerna i framtiden samarbetspartner.

Erika Strandberg framför ett träd, en lekpark syns i bakgrunden.
Bildtext Kommunens roll förändras kraftigt och vi blir en samarbetspartner bland andra, säger kommundirektör Erika Strandberg i Kimitoön.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

– Vi måste lokalt hitta vår nya roll för att kunna betjäna företagen, invånarna och föreningarna på bästa möjliga sätt, säger Strandberg. Kommunerna ska fungera som en sammanbindande kraft för att alla tillsammans ska skapa ett mervärde för kommunen och regionen.

Är Kimitoöns kommun redo att axla det nya ansvaret och anta en ny roll?

– Ja och nej. Jag känner att vi har pratat mycket om det här och jobbat med den nya rollen. Samtidigt måste vi lära oss hur den nya rollen ser ut tillsammans med dem vi ska betjäna bättre i framtiden.

Strandberg räknar upp saker man redan gjort och som kommer att fortsätta mer intensivt i framtiden.

– Vi har exempelvis diskuterat mycket med lokala föreningar om hur vi kan intensifiera samarbetet. Dessutom har vi aktivt besökt och bekantat oss med ortens företag och upprätthåller en aktiv dialog med dem för att bena ut hur den nya kommunala rollen ska fungera bäst.

Då musklerna blir mindre krävs det mer framförhållning

En sak Strandberg väljer att betona upprepade gånger är hur viktigt det är med framförhållning.

– Då världen runtomkring oss förändras allt snabbare har det blivit svårare att förutspå hur vardagen kommer att se ut. Men samtidigt blir det viktigare att ha bra framförhållning eftersom kommunens ekonomi, trots att den nu ser bra ut, kommer att behöva mycket diskussion om hur vi ska investera i framtiden.

En gammal rödtegelbyggnad, en masugn, med en bro som leder från den i ett grönskande landskap.
Bildtext Kommunen blir en brobyggare som sammanför olika parter och skapar mervärde för orten.
Bild: Yle / Kaisa Kumpula

Samtidigt som ansvaret för social- och hälsovården tas över av välfärdsområdet går kommunen också miste om ekonomisk volym som tidigare har underlättat då man tagit lån för investeringar.

– Nu blir det ännu viktigare att vi diskuterar vad vi ska satsa på och hur de investeringarna ska finansieras för att kommunen ska klara av sina uppgifter, säger Strandberg. För vi ska minnas att kommunen har många lagstadgade uppgifter som ska skötas fastän ansvaret för vården flyttas till andra.

"Kommunerna måste lobba för att vården ska finnas kvar lokalt"

Under hösten kommer kommunernas viktigaste uppgift att vara lobbningen för den egna ortens vårdalternativ.

– Politikernas och tjänstemännens roller förändras då vi blir intressebevakare för den egna kommunens invånare, säger Strandberg. Det är på vårt ansvar att Kimitoöns angelägenheter diskuteras och sköts enligt de överenskommelser som finns.

Enligt Strandberg blir det säkerligen en av kommundirektörernas viktigaste uppgifter i framtiden att hålla fanan högt för den egna kommunen.

Sjukskötare i skyddsmundering står i en korridor och förbereder sig på att föra coronapatienter till isolering.
Bildtext Hur och var vården ges i framtiden är viktiga frågor för kommuninvånarna och därför gäller det för kommunerna att lobba för sin egen sak.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Yle Åboland har tidigare rapporterat om att det finns en stor oro för att det blir problem då välfärdsområdet tar över vården.

– Därför är det viktigt att vi är framme och diskuterar kommunens och invånarnas behov och krav, säger Strandberg.

Kommunerna står inför stora förändringar

5:42

Diskussion om artikeln