Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SDP vill se stöd för utsatta barnfamiljer, men främsta inflationsåtgärden är att försöka kontrollera elpriset

Antti Lindtman.
Bildtext Antti Lindtman, ordförande för SDP:s riksdagsgrupp, säger att det särskilt är utsatta familjen som behöver stöd i tider av inflation och energikris.
Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Lägre dagvårdsavgifter, högre barnbidrag för ensamförsörjare men framför allt flera åtgärder för att sänka elpriset är vad SDP vill erbjuda som hjälp mot inflationen.

Dag två av socialdemokratiska riksdagsgruppens sommarmöte i Kuopio är det förstås de läckta festvideorna på statsminister Sanna Marin som tar all uppmärksamhet.

Men Socialdemokraterna har också hunnit presentera åtgärdsförslag inför budgetförhandlingarna.

Utspelen om hur folket ska stödjas i tider av inflation och energikris har duggat tätt de senaste veckorna: Samlingspartiet vill sänka inkomstskatten, Vänsterförbundet vill sänka matmomsen och Centern vill höja barnbidraget.

Socialdemokraterna säger förstås att det framför allt är hushållen med lägre inkomst som behöver stöd.

– Det är klart att en omfattande prishöjning påverkar vardagen i synnerhet för låginkomsttagare och medelinkomsttagare, säger riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman i ett tal på mötet.

SDP säger i det här skedet att de ännu inte vill utesluta några föreslagna åtgärder, men i sina egna förslag vill de främst rikta stöd till utsatta familjer. De föreslår bland annat att dagvårdsavgifterna sänks, och att ensamstående föräldrar får högre barnbidrag.

Viktigaste åtgärden: få bukt med stigande elpris

Det som SDP främst lyfter fram inför den kalla vintern är vikten av att försöka kontrollera elpriset i Finland.

– Hela inflationen handlar egentligen om energin, säger SDP:s viceordförande Matias Mäkynen.

– Först och främst gäller det att se till regleringen, alltså hur kan vi hålla prisnivån så låg som möjligt så inte inflationen äter upp köpkraften.

För att försöka kontrollera elpriset lägger SDP fram flera förslag. Partiet vill att Finland jobbar för att EU inför ett pristak på elen, och tycker också det tillfälligt behöver släppas mer utsläppsrätter på marknaden.

Viktigast är att se till att Finland har all sin elproduktion i bruk, också energireserverna: SDP påpekar att reserverna motsvarar en hel kärnreaktor i Lovisa, 600 megawatt.

Regleringen av industrins elanvändning kunde utvidgas

Inför vintern borde man också överväga att i högre grad styra industrins elanvändning, säger Matias Mäkynen:

– Vi har redan ett system i Finland där vissa fabriker kan spara el de stunder då elpriset är väldigt högt. Vi betalar alltså vissa företag och fabriker så de inte använder el under vissa timmar.

– Systemet finns redan men vi kunde utvidga det och ha med fler. Det är ett system som gynnar alla, både fabriken som får stödet och alla elanvändare som får ett lägre pris, säger Mäkynen.