Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu satsar Vasa stad på Travdalen: "Vi ska fokusera på det här området"

Från 2022
Oliver Schulte-Tigges, Vasa stads planläggningsarkitekt.
Bildtext Oliver Schulte-Tigges, Vasa stads planläggningsarkitekt, ute vid Travdalen.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Nu finns det asfalterade vägar i Travdalen i Vasa. Staden tror på en befolkningsökning och den nya stadsdelen ska inhysa uppemot 2 500 personer när allt är klart. Men kostnaderna kan sätta käppar i hjulet.

Det är snart tio år sedan som Vasa stad ordnade en arkitekturtävling för den nya stadsdelen Travdalen i Sandviken. För att ge lite perspektiv var det här redan ett par-tre år innan Sandvikens nya fotbollsstadion byggdes precis intill.

Men nu rör det äntligen på sig och vägarna på den norra delen av området är asfalterade och klara.

Vasa stads planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges hoppas att det år 2025 ska finnas hus för människor att flytta in i.

– Det är helt möjligt, säger Schulte-Tigges.

Den nya stadsdelen Travdalen i Vasa.
Bildtext Än så länge finns det bara vägar, inga byggnader. Vyn mot nordost, bakom fotografen finns Sandvikens stadion.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Kostnaderna kan påverka

Materialkostnader och byggkostnader är höga för tillfället.

Tror du att det här påverkar byggstart och annat?

– Byggarna funderar säkert när det är rätt tid att börja. Men jag hoppas att de planer man har inte ändras för mycket, att man kan genomföra det som man planerat, säger Schulte-Tigges.

Området bebyggs i etapper och när allt i något skede står klart – om kanske tio till femton år – ska det finnas plats för 2 500 personer.

– Om det kommer stora projekt till Vasa och Vasaregionen så kan det vara klart lite snabbare, säger Schulte-Tigges.

"Kostnaderna försenar nästan alla projekt"

Byggföretaget Peab och stiftelsen Yrjö & Hanna har ett intentionsavtal med Vasa stad om Travdalens så kallade välfärdskvarter, där bostäderna riktas till seniorer.

Hannu Rajamäki, Peab:s enhetsledare för Österbotten, säger att man ännu inte slagit fast någon tidpunkt för byggstart. Diskussioner pågår med stiftelsen och ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boende).

– Vi väntar också på andra byggföretag. Travdalen är ett så stort område att också andra aktörer måste bygga där, säger Rajamäki.

Kan byggandet i Travdalen försenas på grund av de höga kostnaderna?

– På en allmän nivå försenar troligen kostnadsökningarna nästan alla projekt. Det gäller också Travdalen, där till exempel parkeringslösningarna medför högre kostnader än normalt, säger Rajamäki.

Vaasan Ravilaakson rakennustyömaa.
Bildtext Den nya stadsdelens norra del har nu asfalterade vägar. Sandvikens stadion i bakgrunden.
Bild: Anna Wikman / Yle

Byggandet minskar nästa år

På nationell nivå säger byggnadsbranschen att utsikterna blir sämre nästa år.

Ännu i år är byggandet på en hög nivå tack vare alla byggprojekt som har startats före kriget i Ukraina. Nästa år kommer byggandet ändå att minska. Speciellt mycket minskar lägenhetsproduktionen.

En del byggbolag bedömer att många planerade investeringar kommer att skjutas på framtiden eller slopas helt och hållet.

Däremot bedömer Byggnadsindustrins chefsekonom Jouni Vihmo att det inte kommer att ske någon dramatisk minskning av byggandet av hyresbostäder.

– Befolkningen i städerna ökar och hyrorna har börjat stiga igen, säger Vihmo.

Staden tror på tillväxt

I Vasa stads godkända strategi för åren 2022 till 2025 talas det om "Nordens energihuvudstad" och att målet, på längre sikt, är 100 000 invånare.

Från 2010 till 2021 har stadens invånarantal ökat med cirka 3 300 personer. Varje enskilt år visar plus, förutom 2017 och 2020. I slutet av fjolåret hade Vasa 67 615 invånare.

Travdalen kan sägas vara en helt ny stadsdel.

Det betyder att staden tror att det kommer att finnas tillräckligt med folk för att fylla området?

– Så är det. Vi hoppas att vi får fler invånare varje år, säger Oliver Schulte-Tigges.

Arkitekturtävlingen för området ordnades alltså redan 2013. Enligt Schulte-Tigges finns det flera orsaker till att det tagit sin tid.

– Man måste också planera när bostäderna kommer att behövas. Vi har haft tillräckligt med bostäder hela tiden.

Schulte-Tigges anser att nu är en bra tidpunkt att bygga.

– Tanken är att vi nu ska fokusera mycket på det här området. En stor del av de höghus som byggs ska byggas här.