Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vinterförvaringen av båtar i Hammars är hotad – anses förfula miljön och påverka trivsamheten negativt

Från 2022
Uppdaterad 19.08.2022 11:27.
Christer Helenelund tittar bort och pekar åt sidan. Hammars småbåtshamn i bakgrunden.
Bildtext Hammarsbon Christer Helenelund har vinterförvarat sin båt vid småbåtshamnen sedan 1990-talet. Det här är fjärde gången som vinterförvaringsområdet är hotat.
Bild: Maria Strandvik / Yle

De 16 vinterförvaringsplatserna för båtar som finns på parkeringsplatsen i Hammars strand i Borgå ska förmodligen bort, om inte stadsutvecklingsnämndens politiker är av annan åsikt.

Redan i slutet av mars tog kommunteknikchef Kari Hällström i Borgå ett tjänsteinnehavarbeslut om att ta bort vinterförvaringsområdet från småbåtshamnen i Hammars.

Tanken var att ägarna till de 16 båtarna som förvarats där ska tilldelas platser på andra håll i Borgå inför den kommande vintern.

Det här gick inte hem hos båtägarna, som skickade in hela fem begäranden om att Hällströms beslut ska omprövas.

En av båtägarna är Christer Helenelund som bor i Hammars och som använt sig av vinterförvaringsområdet vid småbåtshamnen sedan 1990-talet. Han blev inte förvånad i våras då han fick veta om stadens planer att göra sig av med vinterförvaringen.

– Det kom inte som en överraskning eftersom de har försökt tre gånger tidigare. Vi gjorde rättelseyrkanden och nu har vi gått och hoppats på att de ska ta dem i beaktande, berättar Christer Helenelund.

Tom sandplan i Hammars, Borgå där vinterförvaring av båtar brukar ske. Bil i bakgrunden.
Bildtext En del av vinterförvaringsplatserna finns på den här parkeringen. Ett av motargumenten är att det behövs fler parkeringsplatser i Hammars för exempelvis restauranggäster och motionärer.
Bild: Maria Strandvik / Yle

Omprövningsbegärandena behandlades på stadsutvecklingsnämndens senaste möte och ledamöterna upphävde då beslutet om att ta bort vinterförvaringen från Hammars. Det på grund av ett procedurfel i beslutsfattandet: parterna, alltså båtägarna, hade inte hörts.

– Det var i och för sig en bra sak att man noterade detta men det ser ju ändå inte lovande ut för oss på basis av hur det har gått hittills, säger Helenelund.

Båtägare i Hammars riskerar mista sin vinterförvaring: "Båtar har alltid funnits i Hammars"

4:57

Från Borgå stads sida hade man missat att båtägarna också behövde höras i samband med beslutsfattandet.

– Vi antog att det inte finns behov av att höra dem, men när vi gick igenom saken med stadens jurister så konstaterade vi att de ska höras så att allt säkert går rätt till, berättar kommunteknikchef Kari Hällström.

Nästa steg är alltså att höra personerna som hyr de 16 vinterförvaringsplatserna för båtar, sedan tar Hällström ett nytt tjänsteinnehavarbeslut. Det ska sedan ges tillkänna på stadsutvecklingsnämndens möte.

Nämnden kan då välja att använda sin upptagningsrätt och behandla beslutet. Det betyder i praktiken att de kan rösta ner Hällströms beslut om de inte är av samma åsikt.

Båtar vid Hammars småbåtshamn i Borgå.
Bildtext Borgå stad har fyra andra områden för vinterförvaring av båtar.
Bild: Maria Strandvik / Yle

Även om Hällström inte hört båtägarna ännu så har många av motargumenten kommit fram i besvären mot det ursprungliga beslutet om att ta bort vinterförvaringen.

– Vi kommer att ta ett liknande tjänsteinnehavarbeslut med samma slutresultat, vårt synsätt på saken har inte ändrats. Utgångspunkten är att vinterförvaringen av båtar försvinner från Hammars, säger Hällström.

Han vet ännu inte till vilket av stadsutvecklingsnämndens möten tjänsteinnehavarbeslutet hinner med, men det är förstås meningen att saken ska bli klar så fort som möjligt. Målet är att få alla parkeringsrutor i bruk för bilar redan den här vintern.

Hammars har varit bra eftersom det är lämpligt djupt för att ta upp båten

Christer Helenelund, båtägare

Om slutresultatet blir att vinterförvaringsplatserna tas bort från Hammars så ska båtägarna tillfrågas vart de vill flytta sina båtar.

Staden har fyra andra områden för vinterförvaring av båtar. I besvären till staden skriver båtägare att Hammars är den bästa eller till och med den enda platsen som lämpar sig för att sjösätta en viss typs båtar.

– Problemet för min del är att min båt har ett djupgående på 2,2 meter medan farlederna till Sakta farten och Tolkis är högre än det. Därför har Hammars varit bra eftersom det är lämpligt djupt för att ta upp båten och sedan behöver man bara transportera den ett tiotal meter till vinterförvaringsplatsen, säger Helenelund.

Helenelund nämner också att de flesta av båtägarna som förvarat sina båtar på området är Hammarsbor, som sedan haft kort väg till hamnen för att exempelvis kolla att presenningen är tillräckligt fastspänd.

Han tycker därför att ärendet också blivit en miljöfråga eftersom båtägarna framöver kommer att behöva köra längre sträckor för att underhålla sina båtar, om beslutet går igenom.

Motiveringar mot vinterförvaringen

Orsaken till att saken ursprungligen landade på Hällströms bord är att stadens kommunteknik blivit kontaktad av flera personer som vill ha bort vinterförvaringen. De anser att båtförvaringen tar upp parkeringsplatser som behövs för bilar samt att den förfular miljön och påverkar trivsamheten negativt.

Christer Helenelund och flera andra båtägare hänvisar till att sjöfart och båtar alltid, eller åtminstone i många hundra år, varit en viktig del av miljön och livet i Hammars. Helenelund ser heller inte hur parkeringen är ett problem.

– Under vinterhalvåret finns det gott om parkeringsplatser. Under sommaren finns det ganska många bilar här men då är ju inte båtarna här, säger han.

Hammars seo/Hamarinranta i Borgå.
Bildtext Tomi Vilenius vid restaurangen Hamarinranta säger att användningsgraden av bakgårdens parkeringsplatser ökat.
Bild: Maria Strandvik / Yle

– Här ställs en större allmänhets intressen och förvaringsplatsinnehavarnas intressen mot varandra. Den nuvarande inriktningen i städer har varit att man gjort sig av med eller flyttat på vinterförvaringsplatser som den här, som finns på naturmässigt vackra, värdefulla ställen, säger Hällström.

Enligt Hällström vill staden säkerställa att stranden kan användas mångsidigt året runt.

– I bakgrunden finns också den ökade användningen av rekreationsområdet i Hammars och Haiko, säger han.

Om den ökade biltrafiken ses som ett problem så anser Hällström att man borde leta efter lösningar i hur själva gatunätet är utformat.

När det finns parkeringsrutor så är det lite dumt att det förvaras båtar i dem

Tomi Vilenius, vd för restaurang Hamarinranta

En part som hört av sig till staden angående vinterförvaringen är restaurangen Hamarinranta som ligger precis intill parkeringsplatsen.

– De har talat om saken och meddelat att de oroar sig för om det finns tillräckligt med platser för kundernas bilar om det ordnas evenemang eller annat, säger Hällström.

Staden och restaurangägaren om Hammars båtförvaring: Dumt att båtar tar upp parkeringsplatser

4:30

Restaurangens vd Tomi Vilenius anser att det säkert skulle finnas bättre vinterförvaringsställen för båtar än parkeringsrutorna på gården. Parkeringsplatsen är stadens.

– Människor har börjat motionera och röra på sig utomhus så mycket att parkeringsplatserna är mycket efterfrågade också på vintern. Användningsgraden av bakgården har ökat, parkeringsplatserna behövs, säger Vilenius.

Den delvis nya, delvis gamla men förbättrade motionsrutten från centrum via Hammars och vidare mot Haiko lockar många motionärer. Det har också den populära isbanan gjort som man dragit upp utanför Hammars de senaste vintrarna.

Två personer åker bortåt från kameran på en isväg över isen.
Bildtext Isbanan var populär bland jullovsfirare och andra motionärer i vintras. Tomi Vilenius och andra körde upp banan med snöskoter så länge isen höll.
Bild: Mira Bäck / Yle

– Det är få som tar skridskorna över axeln och går hemifrån, de flesta kommer hit med bil, säger Vilenius.

Han hänvisar också till estetiska orsaker.

– Området är ju mycket fint och trevligt, men jag vet inte hur vackra båtarna är när de är i vinterförvar på stranden. Det här är ju förstås ett svårt ämne eftersom båtarna så länge har förvarats här. Men min åsikt är att det behövs mer parkeringsutrymme på området, och när det finns parkeringsrutor så är det lite dumt att det förvaras båtar i dem, säger Vilenius.

Båtägaren Christer Helenelund anser att vinterförvaringsområdet har varit välskött och att båtarna stått organiserat på en rad.

– Det har till och med diskuterats att om vi skulle få hålla det här området kvar så kunde vi försöka skaffa mer enhetliga presenningar, säger han.

Helenelund tror ändå inte att omprövningen kommer att förändra båtägarnas nuvarande situation.

– Förutsättningarna för att vi skulle få det här ärendet beslutat till vår fördel är ganska dåliga.

Diskussion om artikeln