Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Jag vill fokusera på mina studier i stället för att hitta en tolk" – Elin Westerlund kämpar om rätten att få tolk till utbytesstudier

Uppdaterad 22.08.2022 10:47.
En kvinna med kort hår och glasögon står med armarna i kors
Bildtext Elin Westerlund föddes döv, men fick som tvååring ett implantat vilket gjorde att hon lärde sig prata och lyssna. Hon har ändå nedsatt hörsel, och behöver en tolk i sina studier.
Bild: Johan Hedrén

Om två veckor ska Elin Westerlund, som behöver en tolk i sina studier, åka på utbyte. Hon har kämpat om rätten att få en tolk i tre månader – utan resultat.

En tolk är viktig för Westerlund. Hon föddes döv, men fick som tvååring ett cochleaimplantat vilket gjorde att hon lärde sig prata och lyssna.

Trots att Westerlund har implantat har hon nedsatt hörsel. I dag studerar hon vid Helsingfors universitet, där hon har en studietolk.

Utan tolk är risken stor att hon blir utanför under föreläsningar och diskussioner.

– Det är mycket som ska fixas innan man åker iväg på ett utbyte, och jag vill fokusera på mina studier i stället för att försöka hitta en tolk, säger hon.

Hörselnedsatta och döva personer har rätt till studietolk, som Folkpensionsanstalten (FPA) har ansvar att ordna. Men när man åker på utbyte går det inte lika smidigt. FPA ordnar fortfarande tolk, men Westerlund behövde själv be om offerter från olika tolkar.

Hon började leta direkt och hittade ett företag som hon förmedlade till FPA. Men FPA ville ha fler offerter för att kunna jämföra kostnader och sedan välja ett lämpligt företag.

– Det förstår jag, men jag har frågat många som har tackat nej. Det är orealistiskt att jag ska söka upp en massa tolkar, jag vet ju ingenting om hur det fungerar i Nederländerna dit jag ska åka eller vem jag ska fråga.

"Jag vill vara säker på att jag har en tolk"

Westerlund påpekar att FPA har det slutliga ansvaret att ordna en tolk. Westerlund är just nu mitt i packandet inför de fem månaderna hon ska tillbringa utomlands, och att inte ha en tolk medför en extra stressfaktor.

– Jag vill vara säker på att jag har en tolk. Under de första veckorna kommer det vara en massa information som jag behöver ta del av, och jag vill inte missa någonting. Det är orättvist om jag inte får vara med som alla andra.

I nuläget finns det alltså inga tecken på att en tolk ska bli aktuell för Westerlund. Hon gissar att många andra döva eller hörselnedsatta personer låter bli att åka på utbyte, eftersom de inte orkar bråka med myndigheter.

– Det kanske känns lättare för många att bara stanna hemma i stället.

Westerlund önskar att FPA själva skulle söka upp en tolk åt döva eller hörselnedsatta som vill åka på utbyte. Att sätta ansvaret i den döva eller hörselnedsattas händer är för mycket, menar hon.

Tuomas Sola, chef för förmånsbehandling vid FPA, skriver i ett mejl till svenska Yle att FPA har ansvar att ordna en tolk från Finland om det inte hittas i det land som personen åker till.

Det finns ingen specifik tidsgräns på hur länge det får ta att ordna en tolk, men det får inte ta för länge.

Myndigheter ska inte få bestämma hur jag lever mitt liv.

― Elin Westerlund

Van med diskriminering

Elin Westerlund säger att hon är van att bli utsatt för myndigheters diskriminerande behandling. För några år sedan skulle hon åka till Sverige för en kurs som hörde till hennes studier. Att få en tolk var inte lätt.

– Jag kämpade hårt för att få en tolk också den gången. Först sa de att jag inte får en tolk, men till sist fick jag en. Det var jobbigt, men det här är ett steg värre.

Att inte få en tolk för studier kränker de döva och hörselnedsattas rättigheter. I Finland finns det lagar som tydligt stadgar rätten till tolk. Dessutom är Finland bundet av internationella konventioner.

– Myndigheter ska inte få bestämma hur jag lever mitt liv, säger Westerlund.

Alla ska ha lika rättigheter

Enligt specialsakkunniga Robin Harms, som är chef för diskrimineringsenheten vid Diskrimineringsombudsmannen, har liknande fall behandlats tidigare i domstol, också i Högsta förvaltningsdomstolen.

– En funktionsnedsättning får inte vara ett hinder för att åka på utbyte, säger han.

Harms säger att det är mycket viktigt att alla har lika rättigheter att åka på till exempel utbyte. Det kan vara av betydelse inte bara med tanke på studier, utan också med tanke på framtida arbetsmöjligheter.

– Det verkar tyvärr vara ganska vanligt med diskriminering mot personer med funktionsnedsättning.

Förtydligande 22.8 kl. 10.40: Elin Westerlund fick i uppgift att be om offerter från tolkar i Nederländerna, inte att ordna en tolk som det tidigare stod i artikeln.

FPA ordnar tolk också då en döv eller hörselnedsatt person åker på utbyte, men ber personen att söka upp minst två lokala aktörer som kan erbjuda tolkningstjänster. Ifall en tolk inte hittas i det land dit personen åker, eller från ett tredje land i närheten, så ordnas en tolk från Finland.