Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hundratals väntar på beslut om bygglov i Åbo – stadens mål är att få ner väntetiderna för bygglov till jul

Murare Hannu Holopainen från Sami Vanne Oy arbetar på byggarbetsplats vid HUS i Mejlans.
Bildtext Bildsättningsbild. På torsdagen var antalet obehandlade bygglovsansökningar i byggnadstillsynen drygt 600.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Åbos biträdande borgmästare Heikki Pälve är ingen vän av anekdotisk bevisföring. Nu satsar stadens byggnadstillsyn i stället på en enkätundersökning för att få bred respons på sin verksamhet.

Åbos byggnadstillsyn förbereder en enkätundersökning till alla som ansökt om bygglov i Åbo under de senaste två åren. Heikki Pälve (Saml), biträdande borgmästare för stadsmiljön, hoppas att enkäten kan ge värdefull kundrespons om byggnadstillsynens verksamhet.

– Allt för ofta dyker det upp enskilda exempel på att vi inte lyckats i vår kundbetjäning. Jag tycker att enskilda fall inte är rätt sätt att på riktigt få tillräckligt mycket noggrann information om vad som egentligen är de största och värsta problemen. Vi ska nu göra en kundundersökning så att vi vet vad vi behöver förbättra och vad som redan nu är bra.

Enligt Pälve kommer enkäten att riktas till både privatpersoner, arkitektbyråer och aktörer inom byggnadsindustrin. Staden planerar att anlita ett utomstående företag för att göra undersökningen, och Pälve hoppas att resultatet är klart i mitten av oktober.

– Efter det ska vi mycket snabbt granska vad det betyder och vad vi behöver göra för att ha en bra kundbetjäning.

Hundratals ansökningar i kö

Byggnadstillsynen i Åbo har redan i ett år haft svårigheter med att hinna behandla alla bygglovsansökningar som rasslar in. Turun Sanomat och Åbo Underrättelser har rapporterat om långa väntetider i bygglovsprocesserna i Åbo.

Förra hösten var antalet bygglovsansökningar som låg och väntade på beslut vid byggnadstillsynen cirka 900. Heikki Pälve bedömer att antalet skulle få vara högst 400 för att byggnadstillsynen ska kunna behandla ansökningarna inom rimlig tid.

Heikki Pälve i Åbo stadsfullmäktige den 16.5.2022.
Bildtext Åbo stadsfullmäktige valde samlingspartisten Heikki Pälve till biträdande borgmästare för stadsmiljön i maj. Arkivbild.
Bild: Mikael Piippo / Yle

I höstas satte byggnadstillsynen som mål att förkorta kön med bygglovsansökningar till 400 före september i år. Tjänstemän vid byggnadstillsynen har arbetat extra under veckosluten och dessutom har staden köpt in tjänster av utomstående experter.

Med knappt två veckor kvar till september står det klart att riktningen är den rätta men att målet inte kommer att uppnås.

– I början saknades det arkitekter som kunde ta hand om saken. Vi har åtta tjänster för arkitekter som tar hand om sådant här, men under några månader hade vi bara fem arkitekter på jobb. Nu är antalet sju, och det har redan hjälpt avsevärt, säger Pälve.

Nytt mål: Ner till 400 före jul

På torsdagen var antalet obehandlade bygglovsansökningar i byggnadstillsynen drygt 600. Pälve säger att den nya målsättningen är att få ner antalet till 400 före jul.

– Vi kommer att fortsätta att jobba på det sätt som åstadkommit förkortade köer under de senaste månaderna.

Men vem bär ansvaret om situationen inom Åbo stads byggnadstillsyn inte förbättras till årsskiftet?

– I så fall är det jag, säger Heikki Pälve.

Vad skulle det betyda för dig?

– Vi får se på det då. Men jag kommer att hålla tät koll på hur det fortsätter med att förkorta köerna, och jag är säker på att vi kommer att lyckas.