Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Domstol: Fel av polisen att kommunicera på finska med en svenskspråkig – polisen förklarade att det var omöjligt att byta språk i datasystemet

Från 2022
Trafikövervakningskamera.
Bildtext Trafikförseelser som upptäcks av den automatiska trafikövervakningen överförs till polisens trafiksäkerhetscentral i Helsingfors.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Polisen gjorde fel när en svenskspråkig man fick en avgift för en trafikförseelse skriven på finska. Helsingfors förvaltningsdomstol anser inte att polisens förklaring om datatekniska orsaker håller.

Det var i juli 2020 som mannen begick en trafikförseelse i Suonenjoki i norra Savolax. Mannen är bosatt i Esbo.

Han fick en avgift på 170 euro av polisen. Det är inte känt vad som orsakade avgiften. Möjliga orsaker kan vara att man inte följer trafikreglerna eller hastighetsbegränsningen.

Beslutet från polisens trafiksäkerhetscentral är skrivet på finska fastän mannens modersmål är svenska.

Han meddelar polisen på svenska att han vill ompröva, det vill säga överklaga, beslutet.

Polisen svarar att han får beslutet på svenska bara om han ändrar kontaktspråk i transport- och kommunikationsverket Traficoms system.

Handläggarna uppges inte kunna byta språk

Det gör han inte. När polisen senare skickar omprövningsbeslutet är det också skrivet på finska eftersom finska enligt Traficoms system är mannens kontaktspråk.

Enligt polisen är det avgörande vilket språk som angetts i Traficoms förarinformationssystem. Polisens handläggare kan inte ändra språket utan det är enligt polisen upp till var och en att själv välja språk i systemet.

Mannen besvärar sig till förvaltningsdomstolen. Han anser att beslutet inte följer lagen eftersom det har skrivits på finska fastän hans modersmål enligt befolkningsdatasystemet är svenska. Han påpekar att myndigheterna på eget initiativ ska ta reda på vilket språk som har registrerats som modersmål.

Polisen borde ha bytt språk, enligt domstolen

Helsingfors förvaltningsdomstol ger honom rätt.

Domstolen anser att eftersom mannen begärde att ärendet ska handläggas på hans modersmål borde polisen ha bytt handläggningsspråk. Omprövningsbeslutet borde ha varit skrivet på svenska.

Det här motiveras med stadgarna i språklagen och myndighetens skyldighet att tillgodose att var och ens språkliga rättigheter tillämpas i praktiken.

Enligt domstolen kan man inte bedöma saken annorlunda bara för att polisens handläggare av datatekniska skäl inte kunnat byta språk

Enligt domstolen kan man inte bedöma saken annorlunda bara för att polisens handläggare av datatekniska skäl inte kunnat byta språk. Det räcker heller inte med att polisen uppmanat mannen att själva byta språk i Traficoms system.

"Omprövningsbeslutet ska således upphävas och återförvisas till polisens trafiksäkerhetscentral för ny behandling", slår förvaltningsdomstolen fast.

"Vårt system var halvfärdigt när det togs i bruk 2020 och vi har gjort vårt bästa"

Kommissarie Kaisa Sedig vid trafiksäkerhetscentralen säger att centralen rättar sig efter beslutet och behandlar ärendet på nytt.

– Det nya beslutet kommer att vara på svenska, säger Sedig.

Hur ser du på att ni enligt domstolen har brutit mot språklagen?

– Jag vet inte om det går att säga att vi har brutit mot språklagen. Vårt system var halvfärdigt när det togs i bruk 2020 och vi har gjort vårt bästa. Som standard används det språk som en person valt i systemet som sitt kommunikationsspråk. Det kan skilja sig från modersmålet.

"Det spelar ingen roll vilket modersmål man har"

Sedig påpekar att hösten 2020 när mannens ärende avgjordes var systemet inte färdigt. Då kunde handläggarna inte påverka vilket språk som används när avgifter för trafikförseelser och omprövning skrevs ut. Enligt Sedig har det här nu ändrats.

– När vi tar information om fordonsägare från trafikregistret får vi också information om kommunikationsspråket. I de flesta fall är språket det samma som ens modersmål, men ibland kan man ha bytt språk och då följer vi det.

Polisen beaktar inte i sin kommunikation vilket modersmål en person har enligt befolkningsdatasystemet.

– Det spelar ingen roll vilket modersmål man har. Ens kommunikationsspråk kan vara ett annat, säger Sedig.

Diskussion om artikeln