Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Historiskt höga kostnader bromsar bostadsbygget – speciellt färre nya höghus att vänta

Från 2022
Uppdaterad 23.08.2022 06:59.
En ung man hamrar i ett nybygge.
Bildtext Ännu i år är byggandet på en hög nivå tack vare alla byggprojekt som har startats före kriget i Ukraina. Nästa år kommer byggandet ändå att minska. Speciellt mycket minskar lägenhetsproduktionen.
Bild: Alamy / AOP

Under många år har det byggts många flervåningshus i Finland, men nu avtar takten. Trots stigande priser vill många fortfarande bygga småhus.

De stigande priserna har försämrat byggbranschens utsikter i hela landet. I många fall tvingas de bygga färdigt enligt avtalade försäljningspriser i ett läge där deras egna kostnader skjuter i höjden.

Men i de nya avtalen syns inflationen, som också gör många potentiella köpare försiktiga när det gäller att lyfta bostadslån.

Ännu i år är byggandet på en hög nivå tack vare alla byggprojekt som har startats före kriget i Ukraina. Nästa år kommer byggandet ändå att minska. Speciellt mycket minskar lägenhetsproduktionen.

Byggnadsindustrins chefsekonom Jouni Vihmo säger att konjunkturen inom byggindustrin var på väg nedåt redan innan Rysslands anfall mot Ukraina.

Jouni Vihmo Rakennusteollisuuden pääekonomisti rakennuksella.
Bildtext Byggnadsindustrins chefsekonom Jouni Vihmo säger att minskningen i antalet nya flervåningshus drar ner hela byggstatisktiken
Bild: Mårten Lampén / Yle

– Nu under sommaren har den försämrats ytterligare och förväntningarna på ny produktion har sjunkit ganska kraftigt. Byggföretagens förtroende och antalet nya bygglov har sjunkit och det betyder att produktionen kommer att minska mot slutet av året även om den nuvarande produktionen håller det här årets byggande på en hygglig nivå. Nästa år kommer tillväxten att vara negativ.

Allt färre flervåningshus

Samtidigt är det bra att minnas att nedgången börjar från en hög nivå. Lägenhetsproduktionen har varit stor redan i flera år, och det är främst den som har börjat minska.

– Det är främst byggandet av nya höghus som kommer att minska. Under de senaste åren har vi byggt verkligt många nya höghus. Förra året började vi bygga totalt nästan 48 000 lägenheter. Så många nya lägenheter ryms inte i Finland varje år.

– Det är främst det som drar ner byggstatistiken. När det gäller annat byggande tror vi ännu på en tillväxt i år, men nästa år kommer också det att minska, säger Jouni Vihmo.

En del byggbolag bedömer att många planerade investeringar kommer att skjutas på framtiden eller slopas helt och hållet.

En klar orsak är att det nu råder en stor osäkerhet om hur dyrt byggandet kommer att vara efter årsskiftet. Det gör det svårt för både beställare och byggfirmor som borde kunna ge offerter att planera sin verksamhet.

– Byggkostnaderna stiger nu med en fart som kan betecknas som historisk. Det började redan under första hälften av fjolåret, och nu har kriget i Ukraina ännu ökat farten. Det leder till att byggföretagens lönsamhet försvagas, säger Jouni Vihmo.

Många vill bygga småhus

Samtidigt som höghusbyggandet avtar verkar småhusbyggandet hålla i sig.

– Byggandet av småhus fick stark medvind av coronakrisen. Preferenserna när det gäller boende har förändrats och nu verkar byggandet av småhus fortsätta trots att kostnaderna stiger, säger Jouni Vihmo.

En förklaring kan också vara att inflationens följder för en bostadsbyggare är lite tudelade. Å ena sidan ökar utgifterna då allt blir dyrare, men å andra sidan stiger också bostädernas pris ofta i samma takt som inflationen.

– För en vanlig bostadsköpare innebär inflationen stigande kostnader men samtidigt att inflationen minskar på ränteutgifterna. Det kan vara förnuftigt att investera i fast egendom i ett läge då inflationen är hög, säger Jouni Vihmo.

Byggandet av hyresbostäder håller i sig

Man kunde vänta sig att produktionen av hyresbostäder skulle minska som ett resultat av de sjunkande hyrorna under coronakrisen, speciellt som mängden bostäder som byggs färdiga kommer att öka ännu i år.

Men Jouni Vihmo säger att befolkningen i städerna ökar och hyrorna har börjat stiga igen. Han ser därför inga dramatiska förändringar i byggandet av hyresbostäder.

Det minskade byggandet påverkar förstås byggbolagen.

– Företagen i branschen kommer att ha mindre jobb under slutet av det här året och nästa år. Men å andra sidan kan annat byggande öka. Renoveringarna ökar också i år och nästa år. Då talar vi till exempel om rör- och fasadrenoveringar i hus som är byggda på 60-, 70-, och 80-talen. Det kan också handla om att bygga om kontor till bostäder, säger Jouni Vihmo.

En annan trend som kan rädda byggbolagen är att det verkar finnas en växande efterfrågan på andra typer av byggnader än bostadshus.

– Det ser ut som om företagen nästa år skulle investera ganska kraftigt i nya industribyggnader och lagerbyggnader. Vi kommer också att se ganska mycket offentligt byggande såsom skolor och sjukhus, säger Jouni Vihmo.