Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Varför kallas hushåll till spartalko när industrin använder det mesta av elen? Så här ser elförbrukningen ut i Finland

Uppdaterad 01.09.2022 17:00.
Sundholmens kraftvärmeverk.
Bildtext Sundholmens kraftverk, som producerar värme och el av stenkol och träpellets, i Helsingfors.
Bild: Silja Viitala / Yle

Den här veckan lanseras en ny kampanj för att spara energi, och kampanjen riktar sig uttryckligen till hushåll och konsumenter.

Både företag och konsumenter i Finland ser nu över sina elräkningar och funderar på hur både pengar och el ska räcka till i vinter.

Den här veckan lanserar en ny energisparkampanj riktad till framför allt hushåll. Näringsminister Mika Lintilä (C) sa på en pressträff på måndagen att var och en kommer att behöva se över sin elkonsumtion i vinter. Han konstaterade också att priset i sig säkert kommer att göra sitt:

– Vi kommer nog att se att många alldeles självmant vill spara energi i vinter, säger Lintilä till Svenska Yle.

Största delen av elen används av industrin

Ser man på den totala elförbrukningen i Finland är det ändå inte hushållen som använder mest el.

Hushåll och jordbruk använder omkring 28 procent av elen i Finland, medan tjänster och offentlig konsumtion använder omkring 25 procent.

Det är alltså industrin och byggverksamheten som står för merparten av Finlands elförbrukning, över 43 procent.

Av den totala elförbrukningen i Finland går 43 procent till industrin, 28 procent till hushåll och lantbruk och 25 procent till tjänster och offentlig konsumtion.

Skogsindustrin är storkonsument av el

Tittar man på industrins elförbrukning är det tre branscher som står för merparten av elkonsumtionen: skogsindustrin, metallindustrin och den kemiska industrin.

Av industrins elförbrukning i Finland går det mesta till skogsindustrin, 48 procent. 25 procent går till metallindustrin och 15 procent till den kemiska industrin.

Samtidigt gör industribranscherna redan i dag en hel del för att spara energi, påpekar Lintilä.

– På industrisidan har energipriset redan nu varit så högt att man har tittat under alla stenar och kontrollerat alla ventiler för att spara energi. Industrin har gjort ett gott arbete och det arbetet måste fortsätta nu.

Lintilä påminner också om vikten av att industrin stöds för att göra sin omställning till fossilfritt: en orsak till de höga energipriserna i Europa är den stora användningen av fossila bränslen.

Industrin sparar frivilligt för att det lönar sig ekonomiskt

En av de mest effektiva åtgärderna för energisparande har visat sig vara Finlands omfattande energieffektivitetsavtal. De ska uppmuntra både näringslivet och till exempel kommunsektorn att spara.

Avtalen uppskattas spara så mycket som 8,9 terawattimmar energi per år, vilket är motsvarande mängd som krävs för eluppvärmning av 440 000 småhus.

Industrin har gjort mycket för energieffektiviteten redan länge

– Det är en alldeles enorm mängd energispar per år. Industrin har gjort mycket för energieffektiviteten redan länge. Avtalen funnits i 25 år, säger ledande expert Tomi Kiuru på Motiva.

Avtalen omfattar i praktiken alla energiintensiva industriföretag och täcker omkring 60 procent av Finlands energianvändning.

Oro för elbrist och produktionsstopp

Stamnätsbolaget Fingrid har gått ut med varning för att det finns osäkerhetsfaktorer i hur Finlands el räcker till i vinter. Samtidigt är Finland bättre förberett än många andra länder för läget: Finland har bra beredskapslager och har i dag också en mångsidig energipalett utan något beroende av ryska fossila bränslen.

Den ryska importen har upphört och behöver ersättas

  • Finland har tidigare importerart både stenkol, olja, naturgas, träbränsle och el från Ryssland. Under det senaste året har det mesta av den importen avslutats.

  • Enligt Fingrids uppskattning om Finlands elbehov kan konsumtionen under en riktigt kall dag i vinter överstiga 15 000 MW. Den inhemska produktionen kan erbjuda 12 300 MW per dag och beredskapseffekten 600 MW.

  • Importkapaciteten från Sverige uppskattas till totalt 2 400 MW och från Estland 1 000 MW. Ju mer Finland sparar el, desto mindre behöver importeras.

Det finns förstås noggranna planer för hur eltillförseln regleras och i vilken turordning delar av landet kopplas bort om det verkligen blir brist.

Men visst finns det också en oro hos företagen om behovet av produktionsstopp, säger näringsminister Mika Lintilä: redan höga energipris i sig kan innebära att industrier väljer att lägga om eller pausa produktion.

Lintilä är också orolig för vad energipriset kan göra med Finlands konkurrenskraft.

– Företagens ansvar är stort här. Vi ser redan nu att koncerner noga jämför produktionskostnaderna i olika länder.

Spara för att sänka elpriset: ju mer vi sparar desto mindre behöver vi importera

När det gäller elsparandet i Finland är näringsministeriets experter på måndagens pressträff noga med att göra skillnad på elbehov och elpris. Elsparandet i Finland handlar inte egentligen om en stor oro för risk för elbrist, utan framför allt om att försöka hålla priset i skick.

– I det fall att vi behöver importera mycket el i vinter är allt vi kan spara hemåt. Det har stor betydelse för ekonomin, både för nationalekonomin och för de enskilda hushållens, säger Mika Lintilä.

Sparkampanjen riktad till hushåll ses som ett effektivt sätt att hjälpa konsumenter med höga elräkningar: det mest effektiva sättet att minska på elräkningen är att minska på elkonsumtionen.

– Det är viktigt att hushållen får information om vad elen går till och var det är vettigt att spara.