Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Personalbristen blev för stor – vårdavdelningen vid Åbolands sjukhus stänger fram till årsskiftet

åbolands sjukhus
Bildtext Personalen vid vårdavdelningen jobbar i tre skift. Det är en arbetsmodell som inte lockar och det är ett problem som inte endast drabbar Åbolands sjukhus, säger sjukhusets vikarierande överskötare Nina Jumisko.
Bild: Arash Matin / Yle

Patienterna som vårdades vid vårdavdelningen har flyttats till Åbo universitets centralsjukhus. Åbolands sjukhus har rekryterat personal länge, men arbetet lockar inte.

På måndagen stängde vårdavdelningen, det vill säga den internmedicinska avdelningen, på Åbolands sjukhus och håller stängt fram till årsskiftet. Orsaken är att personalen på avdelningen inte räcker till.

För att vårdavdelningen ska kunna hålla öppet behövs 19 sjukskötare. Enligt sjukhusets vikarierande överskötare Nina Jumisko finns knappa 10 ordinarie skötare, och nu räcker varken vikarierande eller ordinarie personal till.

– Vi har inte lyckats rekrytera personal till de lediga tjänsterna. Just nu finns inte tillräckligt med personal för att täcka de tre skift som krävs för att avdelningen ska kunna vara öppen, säger Nina Jumisko.

bild på fasaden av åbolands sjukhus
Bildtext Polikliniken vid Åbolands sjukhus fungerar fortfarande och enligt Nina Jumisko hotas den inte av personalbrist just nu.
Bild: Arash Matin / Yle

Åbolands sjukhus har haft sommarstängt i fyra veckor och efter det sa flera i personalen upp sig. Beslutet att stänga vårdavdelningen fattades i augusti.

– I första hand är det arbetsgivaren som ansvarar över patientsäkerheten och arbetssäkerheten. Med tanke på det måste bemanningen vara tillräcklig i alla arbetsskift.

"Ingen blir utan vård"

Redan förra veckan minskade verksamheten och inga nya patienter togs emot till vårdavdelningen på Åbolands sjukhus. De patienter som fanns kvar på måndagen får fortsatt vård vid den inre medicinska vårdavdelningen vid Åbo universitetscentralsjukhus, ÅUCS.

– Ingen patient blir utan vård på grund av att vi stänger vårdavdelningen, säger Nina Jumisko.

Åbolands sjukhus har haft problem med att få personalen att räcka till redan i ett års tid.

I och med att välfärdsområdena tar över vid årsskiftet är det svårt att hitta inspiration hos kommunerna eller städerna att lösa personalbristen

― Niklas Guseff, SFP

Sammanlagt finns 16 platser på vårdavdelningen, men på grund av personalbrist har sjukhuset varit tvungna att minska platserna till 12 redan i våras, säger Jumisko.

Verksamheten på Åbolands sjukhus är tvåspråkig och många av patienterna på vårdavdelningen har svenska som modersmål. Trots att avdelningen nu tillfälligt stänger garanterar vikarierande överskötare Nina Jumisko att alla patienter får vård på svenska.

Också Niklas Guseff, SFP:s representant i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse, lyfter fram att den som vill ha vård på svenska är berättigad till det.

– Visst, Åbolands sjukhus har varit en garant för det svenska, men jag hoppas att man kan få vård på svenska också på andra avdelningar. Det borde man få inom hela ÅUCS, säger Niklas Guseff.

Vårdreformen en orsak till personalbrist

En orsak till att personalbristen nu är svår på Åbolands sjukhus kan vara vårdreformen, säger Niklas Guseff.

– I bakgrunden ligger det faktum att läget för Åbolands sjukhus i det nya välfärdsområdet har upplevts vara lite osäkert av många. Det har bidragit till att personalbristen på Åbolands sjukhus har förvärrats. Vissa skötare har sökt sig från Åbolands sjukhus till ÅUCS, säger Niklas Guseff.

Första fullmäktigemötet i Egentliga Finlands välfärdsområde den 2.3.2022 i Åbo.
Bildtext Niklas Guseff hoppas att fastigheten som Åbolands sjukhus verkar i nu i framtiden kunde vara ett tvåspråkigt centrum för välfärdsområdet.
Bild: Arash Matin / Yle

I och med vårdreformen kommer verksamheten vid Åbolands sjukhus ändra på längre sikt och samma specialiserade sjukvård kommer inte att verka i sjukhuset nuvarande lokaler, säger Guseff.

Utöver att vårdreformen ändrar på Åbolands sjukhus verksamhet kan reformen vara en orsak till personalbristen i sjukvården, också på andra orter.

– I och med att välfärdsområdena tar över vid årsskiftet är det svårt att hitta inspiration hos kommunerna eller städerna att lösa personalbristen under de sista månaderna.

Vårdbranschen saknar drivkraft

Enligt Niklas Guseff räcker inte en åtgärd för att lösa personalbristen inom vården, utan det krävs flera. Ett sätt att locka folk till branschen är förhöjda löner, men utöver det behövs strukturella förändringar.

– I dagens läge gör den högt utbildade vårdpersonalen sådana arbetsuppgifter som man kunde klara av med en kortare utbildning. På det viset kunde man eventuellt få mera personal till vården, säger Guseff.

Nu fortsätter Åbolands sjukhus rekrytera personal, men Nina Jumisko ser inte hoppfullt på läget.

– Vårdbranschen har inte den drivkraft som behövs just nu, säger Nina Jumisko.

Vad händer om man inte hittar tillräckligt med personal tills årsskiftet?

– Jag kan inte förutspå läget, men det är sannolikt att vi inte kan öppna vårdavdelningen om det inte finns personal där.

Diskussion om artikeln