Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

En del unga visar oroväckande förakt mot polisen – det har hänt att unga spottar på polisens fordon eller skruvar loss delar av polisbilar

Uppdaterad 22.08.2022 21:55.
Mansperson i polisuniform står utomhus, i bakgrunden sommargrönska.
Bildtext Enligt överkommissarie Mika Jylhä vid Polisinrättningen i Österbotten är det ett nytt fenomen att en del unga riktar hotfulla gärningar mot polis som är ute på uppdrag. Man måste förstå att sådant beteende kan få juridiska följder.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Unga visar oftare än förut hotfullt beteende mot polisen, rapporterar Polisinrättningen i Österbotten.

Överkommissarie Mika Jylhä ser både positiva och negativa trender bland de unga under 18 år i de 40 kommuner som utgör bevakningsområdet för polisinrättningen i Österbotten. Det positiva är att användningen av alkohol minskar, och på flera håll syns även en liten nedgång då det gäller användningen av illegala droger.

Han lyfter fram att många ungdomar mår bra och uppför sig strålande fint. Men det finns även en grupp som inte gör det.

– Bland de unga så går brottsstatistiken lite uppåt. Det sker lite fler brott och framför allt våldsbrott.

Under den mest intensiva coronapandemin och nu efteråt har också ett annat fenomen ökat och det är att unga samlas i stora skaror, exempelvis på mopedträffar. I sig är det här inget negativt, unga har samlats i alla tider, säger Jylhä. Men han påpekar att polisen behövs för att övervaka den här typen av tillställningar och trygga säkerheten för alla som deltar.

Och tyvärr har man börjat se allt fler fall av motsättningar och även direkt hotfullt beteende från ungdomar på plats. Det här är nytt och oroväckande säger Jylhä.

– Det är nytt att man kastar saker på polisen, att man skruvar loss saker från polisens fordon på en plats dit polisen kommit för att hjälpa eller övervaka, eller rentav som för några veckor sedan att man spottar på polisbilen.

Jylhä ser det här som en typ av förakt mot polisen som är ny åtminstone på så vis att den kommer till konkret uttryck.

– Om vi tittar tillbaka på den tid som jag har jobbat som polis, och det är en ganska lång tid, så förekom inte sådant här egentligen i någon form alls tidigare.

Ungdomar står med mopeder och fyrhjulingar på en parkering i kvällsljus.
Bildtext Polisen behöver finnas bland barn och unga och bygga relationer redan innan det blir utmaningar, anser Mika Jylhä. Att återfå ett tappat förtroende är svårt.
Bild: Merja Siirilä / Yle

Vill finnas där barn finns

Vad som har lett fram till detta fenomen är inte helt klart enligt Jylhä, men han befarar att det spelar en roll att polisen under en lång tid har satsat sina resurser på annat än förebyggande arbete ute bland barn och unga.

– Vi har minskat vår direkta kontakt med ungdomarna helt enkelt eftersom vi inte hinner med. Tidigare satsade vi mycket på att vara ute i skolorna och på att få en tidig kontakt med barn, men det har vi inte hunnit med det de senaste 8-10 åren.

Om polisen är okänd, ansiktslös och något man inte riktigt förstår sig på är det inte bra, säger Jylhä. Samtidigt finns här också andra ingredienser, som en allmän trend där många idag saknar respekt för myndigheter överlag.

– Och det kan vara bra, man ska inte ha överrespekt för någon. Men man borde ändå kunna bete sig och förstå att det är en annan människa man möter. Också poliser ute på uppdrag är människor.

Nu gäller det enligt Jylhä för polisen att åter se över hur man använder sina knappa resurser. Det är svårt att återuppbygga en relation eller ett förtroende man tappat.

– Det enda vi kan göra i det långa loppet är att synas och finnas där de unga finns. Det räcker inte att finnas med i bilden först när något har hänt, utan det gäller att skapa goda och positiva kontakter i ett tidigt skede.

På lördag firas Polisens dag och under hela veckan lyfter polisen fram olika teman som är aktuella nationellt eller på enskilda polisinrättningars områden. I de österbottniska landskapen kommer polisen bland annat att satsa just på att nå fram till de unga. En föreläsning som riktar sig till unga kommer att visas i finskspråkiga högstadier och skolor på andra stadiet. Och lite senare kommer en version med svensk textning, lovar Jylhä.

– Man når såklart aldrig fram på samma sätt digitalt som när man möts ansikte mot ansikte, men det här är i alla fall ett sätt att med små resurser snabbt nå ut på bred front.