Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm godkände lån för simhallsbygge – efter tre timmars debatt

Uppdaterad 23.08.2022 06:02.
Fullsatt fullmäktigesal i Korsholm. Bild tagen uppifrån läktaren.
Bildtext Fullmäktigeledamöterna undrade bland annat över hur bygget kunnat bli så mycket dyrare än tänkt och om tidpunkten är rätt. Å andra sidan ansåg flera att det är nu eller aldrig och att satsningen är viktig för mångas välmående.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Med rösterna 27 för och 16 emot godkände Korsholms fullmäktige tilläggslån på 5,4 miljoner euro för ett simhallsbygge i kommunen. Totalsumman för hallen blir 7,2 miljoner. Det är 2,5 miljoner mer än den summa som kommunen godkände i februari.

Debatten inför beslutet i fullmäktige pågick i tre timmar. Diskussionen var saklig och balanserad, konstaterar fullmäktiges ordförande Christoffer Ingo (SFP).

- Jag är glad över diskussionen, sen blev beslutet också tydligt.

Ingo lyfter fram skolornas simundervisning som ett starkt argument för att kommunen ska bygga en egen simhall.

- VI använder nu simhallarna i Vasa, Vörå och Laihela, men ändå räcker turerna inte till för att vi ska uppfylla läroplanen.
Styrelseordförande Carola Lithén (SFP) ansåg att det nu är rätt tid att bygga en simhall.

– Det viktigaste argumentet är att det är för barnen.

Lithén påminde också om att simning är en bra motionsform också för äldre, och för personer med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar.

– Korsholm har en bra ekonomi. Man hör ofta att det är tungt och kärvt, men vi har mer inkomster än budgeterat och skatteintäkterna rullar på. Vi ska satsa nu då vi har möjlighet. Vi har råd, det kommer att ge så många goda effekter.

Också Patrik Pada (SFP) talade för simhallen och betonade att simhallen skulle finnas på gångavstånd från det nya skolcentret.

– Idrott ligger korsholmarna nära hjärtat. Nu har vi möjlighet att bygga vidare på hälsovälfärden. Det här är inte för oss utan för generationer framöver och deras motionsfrämjande.

I det lån för simhallen som fullmäktige godkände i februari var totalsumman för bygget 4,8 miljoner. Enligt kommundirektör Rurik Ahlberg kunde ingen förutspå kriget i Ukraina och påföljande kostnadsökningar. Men i konsultbolagets offert fanns också en del felberäkningar som gör att summan blev högre än tänkt. Lånet till fastighetsbolaget blir nu totalt 5,4 miljoner. Staten stöder bygget med 800 000 euro.

Karina Björninen (MSK) sa i sitt anförande att bygget väcker diskussioner och oro, men att det ändå skulle ge positiva effekter för hela kommunen och dess invånare.

– Det ökar välmåendet och det kan inte kan mätas i pengar.

Oro över prislappen och tidpunkten

Tomas Koskinen (KD) betonade att han inte är emot en simhall, men att ärendet är problematiskt och han ställde sig tveksam till om tidpunkten är den rätta.

– Blir det en simhall som motsvarar våra behov för den här prislappen? Och blir det ännu mer ökningar, vad är taket på prislappen på simhallen?

Yngve Lithén som också varit ordförande i bildningsutskottet under processens gång tog för sin del upp att simhallen finns på gångavstånd för mer än hälften av skoleleverna i kommunen.

– Vi kan, vi vill och vi vågar. Det är mycket pengar, ja. Men vi bör visa framtidstro och vara en attraktiv inflyttningskommun. Det är nu eller aldrig, jag röstar ja, sa Lithén.

Korsholm kör i dag elever till simhallar i Vasa eller Laihela. Enligt bildningdirektör Denice Vesterback är det svårt att få tillräckligt med simtider och en egen simhall skulle kunna öka simtimmarna betydligt för skolbarnen. Korsholm skulle också slippa ungefär hälften av bussresorna till simhallar. Varje år lägger kommunen cirka 75 000 euro på skjutsar och simhallsbesök. Kostnaderna för skjutsar skulle inte helt försvinna eftersom till exempel hoppträning bör göras i Vasa, och från andra håll i kommunen behöver eleverna fortfarande skjuts till simhallen.

Charlotta Rosenlöf (SFP) frågade sig hur det påverkar bildningväsendets budget om alla ska få mer simning. Hon undrade också över tidpunkten.

– Är tidpunkten faktiskt rätt då vi har krig i Europa och klimatkris. Är det det här vi ska lägga pengar på då vi dessutom har skolcentrum, varför kan vi inte bara vänta. Jag ser det inte som nu eller aldrig. Det är upp till oss att bestämma då campus är byggt och det kanske är lättare att förutspå kostnaderna. En simhall är bra, simning är bra, tidpunkten är fel.

"Blir knäckt av modlösheten i salen"

Flera ledamöter påpekade att en simhall har diskuterats i närmare 50 år, ända sedan kommunen blev till år 1973.

Kenth Nedergård (SFP) kom med motförslaget att fullmäktige inte ska bevilja tilläggslån för finansiering av simhallen.

– Den här frågan har varit viktig i 50 år och det här är inte någon slutlig lösning och inte en acceptabel lösning heller.

Nedergård undrade hur simhallen kan ha blivit så mycket dyrare på kort tid och hur man kan lita på de här siffrorna som slutliga.

Stig Beijar (SFP) tyckte att kommunen ska våga bygga.

– Jag blir knäckt av den modlöshet som finns i salen. Vi har ingen arbetslöshet, en ljus framtid, men när kommer till en liten simhall är det stopp. Den har diskuterats i 30-50 år. Och så talar man om rätt tidpunkt. Tror ni det någonsin kommer en dag då det ligger några extra miljoner på Ruriks (kommundirektörens / red. anm.) hylla i något rum?

Att klara driftskostnaderna på cirka 450 000 per år ska inte heller vara något problem, enligt Beijar.

– Klart vi ska bygga simhallen.

Den planerade simhallen i Smedsby ska byggas i anslutning till hotell Vallonia.

Ledamöter som röstade ja till simhall

 • Marlene Ahlberg (SFP)

 • Martin Ahlskog (MSK)

 • Stig Beijar (SFP)

 • Karina Björninen (MSK)

 • Samuel Broman (SFP)

 • Rosmarie Finne (SFP)

 • Åsa-Britt Forth-Snellman (SFP)

 • Mikael Fredman (SFP)

 • Johan Håkans (SFP)

 • Christoffer Ingo (SFP)

 • Kristoffer Jansson (SFP)

 • Jussi Lahti (SFP)

 • Jussi Lammi (Sannf)

 • Alice Lillas (SFP)

 • Carola Lithén (SFP)

 • Per-Henrik Lithén (SFP)

 • Yngve Lithén (SFP)

 • Nicklas Nygård (SFP)

 • Patrik Pada (SFP)

 • Rolf Sund (SFP)

 • Simo Suoranta (MSK)

 • Nina Söderberg (SFP)

 • Jane Trygg-Kaipianen (MSK)

 • Jari Vuorinen (MSK)

 • Alexandra Wasberg (SFP)

 • Micael Westerholm (Sannf)

 • Isak Westerholm (SFP)

Ledamöter som röstade nej till en simhall

 • Monica Asplund (SFP)

 • Peter Back (SFP)

 • Tomas Berg (SFP)

 • Patrik Björkman (SFP)

 • Alf Burman (SFP)

 • Tomas Bäck (SFP)

 • Emma Dahl (SFP)

 • Lena Gammelgård (SFP)

 • Ulf Hildén (SFP)

 • Tomas Koskinen (KD)

 • Kenth Nedergård (SFP)

 • Margareta Rodas (SFP)

 • Charlotta Rosenlöf (SFP)

 • Ulla-Maj Salin (SFP)

 • Peter Thölix (SFP)

 • Rebecca Åkers (SDP)

Artikeln kompletterades kl 06:00 den 23.8 med kommentar av Christoffer Ingo. Den 23.8 klockan 10:48 uppdaterades artikeln med två faktarutor om vilka politiker som röstade ja respektive nej till simhallsbygget.

Diskussion om artikeln