Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Expert: På lång sikt behövs två fartyg på rutten mellan Åbo och Stockholm om ett rederi ska klara den hårda konkurrensen

Tallink Siljas blåvita passagerarfartyg Galaxy försvinner bakom en ö under en höststorm med vita toppar på vågorna.
Bildtext M/s Galaxy hyrs ut till Nederländerna över vintern.
Bild: Arash Matin / Yle

Det är svårt att klara konkurrensen på rutten mellan Åbo och Stockholm på lång sikt med bara ett kryssningsfartyg. Det säger specialforskare Tapio Karvonen, gällande Tallink Siljas beslut att hyra ut m/s Galaxy.

Samtidigt var beslutet att hyra ut både Galaxy och Silja Europa en god idé med tanke på den här vintersäsongen, säger Karvonen. Han forskar vid sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitet.

– Uthyrningen av fartygen ger rederiet en säker inkomst jämfört med den osäkra situationen på marknaden.

"Smart drag i ekonomiskt tuffa tider"

Enligt Karvonen har tiderna varit mycket tuffa för rederierna. Coronapandemin har varit en stor ansträngning och Rysslands anfallskrig mot Ukraina orsakar också turbulens inom branschen, säger Karvonen. Många kunder väntar kanske med att boka en kryssning i de ekonomiskt mer osäkra tiderna.

Därför var det ekonomiskt ett bra drag att hyra ut Galaxy över vintern och att satsa på kryssningspassagerare på kvällsbåten Baltic Princess, säger han. Från och med mitten av september kommer Baltic Princess att anlöpa Kapellskär istället för Stockholm och det här gäller till slutet av mars 2023.

– Tallink bygger som bäst ett nytt fartyg i Raumo. Rederiet måste betala fartyget, så rederiet behöver alla inkomster det kan få.

Specialforskare Tapio Karvonen.
Bildtext Specialforskaren Tapio Karvonen anser att Tallink Siljas beslut var en bra lösning i de ekonomiskt osäkra tiderna.
Bild: Kalle Mäkelä / Yle

Åbolinjen mycket viktig för rederierna - två fartyg behövs i konkurrensen

Rutterna mellan Åbo och Stockholm och mellan Nådendal och Kapellskär är de viktigaste rutterna mellan Finland och Sverige. Viking Line har satsat på två nya fartyg på rutten, och även Finnlines förnyar sitt tonnage mellan Nådendal och Kapellskär.

– Den är viktig både för frakt och för resenärer. Men den är också viktig med tanke på kryssningspassagerare. Dessutom är de som åker på så kallade picknick-kryssningar viktiga för rederierna.

De passagerare som åker på kryssning för en dag faller alltså också nu bort för Tallink Silja, då de endast har ett fartyg på rutten, fortsätter Karvonen.

Har Viking Line konkurrerat ut Tallink Silja på Åbolinjen?

– Jag skulle inte säga att de har konkurrerats ut. Men Åbolinjen är den viktigaste rutten mellan Finland och Sverige för Viking Line. Förstås nu då Viking Glory togs i bruk, så lockar den fler passagerare jämfört med Galaxy. Viking Line har en stark ställning på Åborutten.

För att garantera kunder både inom frakten och kryssningstrafiken, behövs ändå två fartyg och två avgångar i dygnet på rutten, anser Karvonen. Därför tror han att Tallink Silja återvänder med två fartyg i något skede.

– På längre sikt behövs två fartyg, om man vill behålla sin ställning på den här rutten. Annars väljer både kunder inom frakten och kryssningspassagerare andra rederier.

Diskussion om artikeln