Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jaakko Pukkinen utsedd till beredskapschef i Österbotten – det osäkra läget i världen ligger bakom ny befattning

En man som sitter framför en stor grönväxt.
Bildtext Jaakko Pukkinen.
Bild: NTM-centralens foto.

Jaakko Pukkinen har tillträtt som beredskapschef för Österbotten och Södra Österbotten.

Jaakko Pukkinen, tidigare räddningsdirektör för Mellersta Österbottens och Jakobstadsregionens räddningsverk, har utsetts till beredskapschef på NTM-centralen i Österbotten och Södra Österbotten.

– Det här är en mycket intressant möjlighet för mig och det känns viktigt att kunna jobba för helhetstrygghet i samhället, säger Pukkinen som lämnade jobbet som räddningsdirektör för att istället bli beredskapschef.

Risk för hybridpåverkan

Det är fråga om en helt nyinrättad tjänst. Tidigare sköttes uppgifterna av förvaltningschef Stefan Söderqvist vid sidan om hans ordinarie arbete.

Men nu räcker tiden inte längre till eftersom beredskapsfrågorna kräver mera resurser.

– Säkerhetsläget i hela världen har blivit sämre, inte minst i och med kriget i Ukraina och Rysslands agerande. Därför behöver vi en person som jobbar med de här frågorna på heltid, säger överdirektör Timo Saari på NTM-centralen.

Saari säger att det inte handlar om rädsla för att Finland skulle dras in i kriget, men risken för att Ryssland ska utöva hybridpåverkan på Finland har ökat. Därför kräver exempelvis cybersäkerhet mera uppmärksamhet.

Beredskapslagen ställer krav på NTM-centralen

NTM-centralen har genom den normala lagstiftningen ansvar för att trygga till exempel vägnätet, logistisk, och vattentjänster. Man ansvarar också för hantering av översvämningsrisker och miljö- och naturskador och ska främja näringslivets beredskap.

Genom beredskapslagen har NTM-centralen också ansvar för uppgifter som handlar om samhällets säkerhetsstrategi, och det är de uppgifter som Jaakko Pukkinen nu basar för.

Jaakko Pukkinen säger att arbetsfältet är brett och omfattar också samarbete med andra myndigheter och ministerierna. Hans jobb är att se till att NTM-centralen fyller sin uppgift.

– Det viktiga är att vi har ett system där alla vet vad de ska göra i händelse av störningar i samhället. Vi måste ha en fungerande modell för vår säkerhet och beredskap, säger Pukkinen.

Till beredskapsuppgifterna hör bland annat reglering av primärproduktion, handel och industriproduktion. Men också reglering av elförbrukning, brännolja för uppvärmning och begränsning av användningen av naturgas.

Också beviljande av tillstånd för att inleda byggande och användning av bostäder, tryggande av transporter och tillgång på arbetskraft hör till de lagstadgade beredskapsuppgifterna.

Handlar om att trygga vardagen

Timo Saari säger att beredskapsarbetet handlar om att hjälpa samhället och trygga vardagen för såväl privatpersoner, näringsliv som jordbruk, speciellt i störningssituationer och undantagsförhållanden.

Timo Saari säger att Pukkinens skicklighet och arbetserfarenhet gör honom lämplig för uppgiften.

Det är fråga om ett tidsbundet arbete under två år och Pukkinen tillträdde sin nya post i början av augusti.