Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samlingspartiets förslag om värnplikt för kvinnor väcker blandade reaktioner – Li Andersson: "Det här är inte vårt sätt att främja jämställdhet"

Beväringar väntar på att få gå in i matsalen.
Bildtext Samlingspartiet och De Gröna anser att värnplikten borde gälla alla, oavsett kön.
Bild: Sara Silvennoinen / Yle

Förslaget får stöd hos De Gröna men inte hos Vänsterförbundet. Försvarsminister Antti Kaikkonen anser att uppbåd för kvinnor räcker.

En parlamentarisk kommitté föreslog i fjol allmänna uppbåd för både kvinnor och män. För kvinnor skulle militärtjänsten ändå vara frivillig.

På grund av det förändrade säkerhetsläget föreslår ordföranden för Samlingspartiets riksdagsgrupp Kai Mykkänen ändå att värnplikten skulle gälla både kvinnor och män.

Vid riksdagsgruppens möte i Villmanstrand sa Mykkänen att den nuvarande värnplikten har levt ut sin tid.

– För varje år som går blir det svårare att motivera varför man inte väljer ut de bästa och mest villiga oavsett kön, sa Mykkänen.

Får stöd hos De Gröna

Mykkänen får stöd av vice ordföranden för De Grönas riksdagsgrupp, Saara Hyrkkö.

"Det är fint att Samlingspartiet nu hoppar på De Grönas linje. Under nästa valperiod borde vi bereda en reform av värnpliktssystemet så att det gäller alla oavsett kön", skriver Hyrkkö i ett pressmeddelande.

Enligt Hyrkkö bör man könsneutralt välja ut beväringar så att de motsvarar försvarsmaktens behov, samtidigt som man utvecklar civiltjänstgöringen så att den bättre svarar mot behovet av krishantering och beredskap.

Försvarsministern nöjer sig uppbåd för kvinnor

Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) vill ändå hålla fast vid den parlamentariska kommitténs mer försiktiga förslag.

– Nästa steg är gemensamma uppbåd för hela årskullar. Den beredningen har jag satt igång. Inom en nära framtid kommer uppbåden att gälla hela årskullarna, men det innebär i enlighet med kommitténs förslag inte samma skyldigheter för kvinnor som för män, säger Kaikkonen till Svenska Yle.

Även Svenska Folkpartiet anser att det räcker med allmänt uppbåd för kvinnor.

– Om vi vill utvidga värnplikten så att den också gäller kvinnor, det vill säga i praktiken fördubbla den årskull som gör värnplikt, då krävs det nog enormt mycket mera resurser. Det krävs fler garnisoner, stora tilläggsanslag och en stor mängd utbildare.

– Eller så borde vi göra värnplikten kortare. Det är det som gör att det här i dagens läge skulle vara ett enormt stort steg, säger riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Vänsterförbundet vill ha frivillighet för alla

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson säger att partiet i princip vill göra värnplikten mer jämställd, men att Samlingspartiets förslag inte är rätt väg att gå.

– Det här är inte det sätt som vi vill främja jämställdheten på. Vi tycker inte att det är konstruktivt eller vettigt att ta in alla kvinnor i värnplikten för att öka jämställdheten, säger Li Andersson till Svenska Yle.

– Vi vill snarare gå in för en modell där alla kan vara med, men där man skulle ha mera inslag av frivillighet så att det inte enbart leder till en dubbelt så stor reserv.

Så ni vill istället ha mer frivillighet för både kvinnor och män?

– Ja, i princip!

Diskussion om artikeln