Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar

Yle svarar: Opartiskhet är att låta bägge sidor komma till tals

Uppdaterad 25.08.2022 14:08.
Insändare
Bild: Yle

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret har skickats till Västra Nyland den 24.8.2022 och till Hufvudstadsbladet den 25.8.

Carl-Johan Jansson fortsätter i Västra Nyland (23.8) och Hufvudstadsbladet (25.8) kritisera Yle Västnylands rapportering om Raseborgs stads skogsbruk. Han påstår även att Yle Västnylands redaktörer försöker påverka beslutsfattandet i staden. Vi tar starkt avstånd från påståendet.
I den artikel på svenska.yle.fi som nu diskuteras redogör Jansson nyanserat och kunnigt för vad han anser om till exempel olikåldrigt skogsbruk. Han hänvisar i artikeln bland annat till just Naturresursinstitutet Lukes rapporter och forskning. Jansson har en gedigen erfarenhet av arbete med skogsbruk, och hans kunskap väger tungt. Det är även anledningen till att han ursprungligen intervjuades av Yle Västnyland. Mot den här bakgrunden är Janssons anklagelser mot Yle överraskande.

Utgångspunkten för Yle Västnylands rapporteringar har hela tiden varit stadens behov av en ny tioårsplan för skogarna. Inledningsvis berättas att frågan i artikeln behandlas utgående från kritiken framförd av två professorer och i ljuset av de pågående klimat- och diversitetskriserna. Vidare bygger artikeln dels på det material som tekniska nämnden i Raseborg behandlade i april 2022 och dels på intervjuer med forskaren Olli Tahvonen och Jansson själv. Jansson intervjuades både per e-post och under en tre timmar lång skogsfärd. Allt detta nämns i slutet av artikeln.

Opartiskhet och objektivitet innebär att låta fler än en komma till tals samt att redogöra för olika och avvikande åsikter. Det här är grunden för allt journalistiskt innehåll som Yle Västnyland och hela Svenska Yle publicerar. När artiklar och inslag produceras är det inte, som Jansson skriver, redaktörens subjektiva åsikter som framhävs, utan alla avvägningar görs baserade på journalistiska beslut för att ge publiken en så mångsidig bild som möjligt.
Åsikterna om skogsbruket och framtiden går i sär och även inom forskningen om olikåldrigt skogsbruk finns många obesvarade frågor. Också detta framkommer i artikeln som Yle Västnyland publicerade den 16.7.2022. Pågående forskning kan sedan givetvis leda till att ny kunskap omkullkastar eller i alla fall nyanserar tidigare vetenskapliga sanningar. Oavsett kommer Svenska Yle att fortsätta rapportera objektivt i frågor som rör skogsbruk.

Patrik Rosström
regionchef / Yle Västnyland

Pia Santonen
nyhetschef / Yle Västnyland