Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ingen risk att Sverige stryper elexport till Finland: "Vore varken lagligt eller effektivt"

Kraftledningar mot en blå himmel
Bildtext Om den europeiska elmarknadslagstiftningen började tillåta exportrestriktioner skulle troligen fler EU-länder överväga liknande restriktioner som Norge nu gör - och det skulle ha stora negativa effektiska på elmarknaden, säger de nordiska stamnätsbolagen.
Bild: Yle/Derrick Frilund

Norges planer på att eventuellt begränsa sin elexport har väckt starka reaktioner. Någon risk för att Sverige skulle sluta exportera el till Finland finns inte.

Även om vintern skulle bli lång, mörk och kall kommer det lugnande besked från Sverige: De kommer inte att göra det Norge funderar på, nämligen strypa elexporten.

– Det korta och tydliga svaret är nej, den risken finns inte.

Så säger Lowina Lundström på stamnätsbolaget Svenska kraftnät, motsvarigheten till Fingrid.

Det finns inga sådana tankar över huvud taget

― Bolaget Svenska kraftnät om strypt elexport

Hon förklarar att elmarknaden mellan Sverige, Finland och Danmark fungerar bra och det finns en god samverkan som gagnar alla länder på olika sätt.

Risken att Sverige skulle begränsa sin elexport för att få ner elpriset för de inhemska kunderna avfärdar Svenska kraftnät alltså helt.

– Det finns inga sådana tankar över huvud taget. För det första vore det illegalt, vi har inte rätt att göra det. För det andra är det inte effektivt.

Gemensamt uttalande med oro för norska beskedet

Stamnätsbolagen i Finland, Sverige och Danmark gick i måndags ut med ett gemensamt uttalande om att det nordiska samarbetet i energifrågor är viktigt för försörjningstryggheten i alla berörda länder. De övriga stamnätsbolagen i Norden ser alltså med oro på det norska förslaget.

Fokus inom energidiskussionen just nu ligger mycket på olika länders nationella möjligheter till självförsörjning.

Men stamnätsbolagen i Finland, Sverige och Danmark understryker att länderna har en betydande samhällsnytta av att samarbeta kring både produktion och överföring av el över nationsgränserna.

Om den europeiska elmarknadslagstiftningen började tillåta exportrestriktioner skulle det kunna ha en stor negativ effekt på både den nordiska och europeiska elmarknaden, säger stamnätsbolagen.

Elmport från Sverige är viktigt vid smällkall vinter i Finland

  • Enligt Fingrids uppskattning om Finlands elbehov kan konsumtionen under en riktigt kall dag i vinter överstiga 15 000 MW. Den inhemska produktionen kan erbjuda 12 300 MW och beredskapseffekten 600 MW.

  • Importen blir alltså viktig. Importkapaciteten från Sverige uppskattas till totalt 2 400 MW och från Estland 1 000 MW.

"Vi gör inte skillnad på Sveriges och Finlands behov"

Sverige har precis som Finland planer för i vilken ordning en eventuell frånkoppling görs om det verkligen skulle finnas risk för brist på el.

– Men även om det skulle finnas en ökad risk för eventuell frånkoppling är det fortfarande inte uppdelat mellan inhemska kunder och kunder utanför landets gränser. Så gör vi inte och så kan vi inte heller göra, säger Lowina Lundström på Svenska kraftnät.

– Vi kan inte förutse hur situationen i Europa kommer att utvecklas, men vi gör allt i vår makt för att se till att det finns anbud till förfrågningar, och vi gör ingen skillnad mellan Sveriges behov och Finlands.

– Vi hedrar de avtal som finns och vi ser också att det är ett effektivt sätt att använda de resurser som finns i systemet.