Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Fortums resultat under årets andra kvartal 9,1 miljarder euro på minus

Uppdaterad 25.08.2022 15:59.
Fortums vd om brakförlusten: "Vårt resultat påverkas av att Ryssland använder energin som vapen" - Spela upp på Arenan

Fortum publicerade i dag sitt resultat för april -juni. Det tyska energibolaget Unipers problem orsakar stora förluster för Fortum.

Uniper tvingas sälja gas till sina konsumenter på förlust då bortfallet av ryska gasleveranser har pressat upp de gaspriser Uniper måste betala.

Fortums egen verksamhet var lönsam. Vinsten för den är 574 miljoner euro, men förlusterna i Uniper pressar ner rörelseresultat till -9,14 miljarder euro.

Fortum utreder också sina möjligheter att sälja sina kraftverk i Ryssland. En ny förordning från juli begränsar försäljningen av kraftbolag i Ryssland.

Fortums vd Markus Rauramo skriver i ett pressmeddelande att Ryssland har inlett ett energikrig mot Europa.

– Fortums prioriteringar är klara. Vi vill trygga Fortums konkurrenskraft och stabilisera Unipers resultat och få Uniper lönsamt igen.

Även om en del analytiker hade förutspått ännu sämre siffror för Fortum hade aktievärdet vid halv elvatiden sjunkit med 1,19 procent.

Många hade väntat sig besked om Fortums förmåga att betala utdelning i framtiden, och bolagets Markus Rauramo fick en del frågor om detta då han svarade på investerares och pressens frågor mitt på dagen.

Han upprepade att Fortums långsiktiga mål fortfarande är att betala dividender som håller sig på en stabil nivå och ökar med tiden. Men han ville inte ge klara besked om hur den nuvarande krisen påverkar utdelningen för i år.

– Vi är nu i en akut europeisk energikris. Det är bra att minnas. Vi måste få många olika delar på plats innan vi vet hurdan effekten blir. Vi vet att vi har långsiktiga aktieägare som uppskattar dividenderna, men vi måste också balansera mellan utdelning till aktieägarna och satsningar på befintlig elproduktion och ny grön energi. Vi kommer att utvärdera situationen i slutet av året och avgöra hur vinsten ska fördelas i samråd med vår styrelse.

Fortum kan behöva stöd från staten

Fortums utdelning har varit en viktig inkomstkälla för finska staten som äger över hälften av Fortum. Men nu kan det hända att Fortum i framtiden behöver någon typ av stöd staten.

Det här beror inte bara på problemen i Tyskland. Trots att Fortums verksamhet i Norden fortfarande verkar klara sig bra, skapar de stigande energipriserna problem också här.

Enligt samma principer som Uniper har Fortum tecknat kontrakt med kunder där bolaget förbinder sig att år 2023 sälja el till priser som ofta ligger långt under dagens marknadspriser på elbörsen.

Markus Rauramo säger att det är ett problem som gäller alla elbolag, inte bara Fortum.

– Därför måste elbolag som inte har tillräckligt pengar för att kunna täcka den här prisskillnaden minska sina uppköp av el i förväg eller till och med upphöra med dem helt och hållet. Det här minskar mängden pengar på marknaden vilket i sin tur leder till större prissvängningar. Dessa två effekter stärker varandra i en ond cirkel.

– Priset på elfuturer för nästa år har ökat med 500 procent sedan februari. Samtidigt har mängden pengar på marknaden minskat med 60 procent.

Den sammanlagda mängd pengar som Fortum måste reservera för framtiden när det gäller både Uniper och moderbolaget har ökat snabbt.

– För tillfället har vi ännu läget under kontroll, men om priserna fortsätter att stiga kommer det att komma en punkt då vi måste öka våra penningreserver. När det gäller Uniper har Fortum redan ett avtal med tyska staten, men för Fortums egen verksamhet har vi inlett förhandlingar med finska staten för hur den här situationen ska hanteras. Situationen är svår både för elproducenter och för konsumenter, säger Markus Rauramo.

– För industrin, elbolag och privata elkonsumenter betyder det en ökad exponering för spotpriser på elmarknaden. Det kan också minska elproducenternas möjligheter att hitta pengar för investeringar i nya kraftverk. Nu behövs både kortsiktiga och långsiktiga lösningar som garanterar att elmarknaden fungerar under exceptionella omständigheter.

Här efterlyser Rauramo liknande lösningar som i Tyskland som kunde garantera att elbolagen har tillgång till det kapital de behöver. På längre sikt hoppas Rauramo på lösningar på EU-nivå.