Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Entreprenören och lokalpolitikern Tommi Mäki försökte påverka Vasa stads planläggning och sätta käppar i hjulet för en konkurrent

Uppdaterad 25.08.2022 16:20.
Företagaren och kommunpolitikern Tommi Mäki.
Bildtext Tommi Mäki är välkänd i Vasa och har ett gott rykte som entreprenör. Mäki är vice ordförande i Kust-Österbottens företagare och ledamot i Vasa stadsfullmäktige.
Bild: Anssi Leppänen/Yle

Vasapolitikern och företagaren Tommi Mäki (Saml) har försökt påverka Vasa stads planläggningsmyndigheters beslut, för att stoppa eller försinka en konkurrents verksamhet.

Det handlar om den planerade restaurangen vid universitetsstranden invid Brändö sund. Företagarna bakom Wasa Marina-projektet - Sebastian Sahlberg, Robert Lundström, Martti Sahala och Veli-Pekka Hannula - vill inte längre tiga om hur de behandlats av Tommi Mäki.

– Han missbrukar grovt sin ställning, med sådana här hot, säger Sahlberg.

Företagarkvartetten går inte lättvindigt ut med sina anklagelser mot politikern. Tommi Mäki är välkänd i Vasa och har ett gott rykte som entreprenör. Han har ordnat flera stora festivaler och evenemang i Vasa och har också lanserat elsparkcyklarna i Vasa.

Mäki är vice ordförande i Kust-Österbottens företagare och ledamot i Vasa stadsfullmäktige. I det senaste kommunalvalet var han Samlingspartiets röstmagnet i Vasa.

Kontaktade företagarna och ifrågasatte deras planer

Företaget Wasa Marina fick i juni bygglov för en nästan 500 kvadratmeter stor byggnad vid Universitetsstranden.

Planerna är stora, restaurang, konferensutrymmen, bastuavdelning och simmöjligheter året runt. För båtfolket planeras bottentvätt, bykmöjligheter och matleveranser.

Havainnekuva ylhäältä uudesta Wasa Marina kesäravintolasta kampusalueella.
Bildtext Så här är det tänkt att bygget vid universitetsstranden ska se ut i framtiden.
Bild: NAC arkkitehdit

Helheten har enligt företagarna planerats och filats på länge, i flera år, och områdets krav och möjligheter har man förhandlat om med universitet, museiverket och byggnads- och miljönämnden i över ett års tid.

Konceptet påminner till stora delar om Basturestaurang Meri, som just nu byggs bara en dryg kilometer bort, i Inre hamnen i Vasa.

Tommi Mäki är en av bakgrundskrafterna i Basturestaurang Meri.

Vasa universitet informerade om resturangplanerna för första gången den första april. Då fick också Tommi Mäki höra om saken första gången.

– Strax därefter började Tommi Mäki höra av sig, säger Sebastian Sahlberg.

Tommi Mäki kontaktade var och en av de fyra företagarna, både med telefonsamtal och med meddelanden. Yle har sett en del av meddelandena.

I ett av meddelandena till företagarna skriver Tommi Mäki så här:

"Vasa är inte Helsingfors eller Miami. Det är ingen idé att planera två flagships (flaggskepp) samtidigt i samma bransch."

Enligt företagarna var budskapet det samma också i de andra meddelandena.

– Vi fick frågor om vi nu säkert funderat om det är lönt att gå vidare och att vi ännu hinner ändra vårt koncept om vi vill fortsätta. Men hans projekt är svårt att ändra på eftersom han har allt klart, säger Sahlberg.

miehet kävelevät
Bildtext Företagarna Veli-Pekka Hannula, Martti Sahala, Sebastian Sahlberg och Robert Lundström står bakom projektet Wasa Marina.
Bild: Jarkko Heikkinen / YLE

Skickade brev till byggnadsinspektören

Strax efter att universitet informerade om restaurangplanerna skulle ansökan om undantagslov för restaurangbygget behandlas i byggnads- och miljönämnden den 6 april. Ansökan lämnades in av Vasa universitets och Vasa stads gemensamma bolag Vasa havscampus.

Paula Frank, byggnadsinspektör vid Vasa stad, bekräftar att Tommi Mäki varit i kontakt också med henne efter att restaurangplanerna blev offentliga.

Dagen före byggnads- och miljönämndens möte skickade Mäki ett brev till byggnadsinspektören som föredrog ansökan om undantagslov, samt till medlemmarna i nämnden. Paula Frank har överlåtit brevet till Yle, eftersom det räknas som en offentlig handling.

Tommi Mäen kirje Vaasan rakennustarkastajalle.
Bildtext Brevet underskrivet av Tommi Mäki.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

I brevet kommer Mäki med ett förtäckt hot: Om nämnden godkänner ansökan om undantagslov kommer Mäkis företag med största sannolikhet att besvära sig mot beslutet till Marknadsdomstolen.

Så här skriver Mäki i brevet till byggnadsinspektören:

"För projektet i Inre hamnen har vi gjort en noggrann analys och räknat med att någon motsvarande helhet inte kommer att finnas i området på 5-6 år."

Brevets innehåll är till stora delar identiskt med det besvär mot undantagslov som Mäkis anställda och kompanjon Valtteri Taipalus lämnade till Vasa förvaltningsdomstol i juni.

Förnekar att Tommi Mäki var medveten om besväret

I en intervju i Vasabladet i början av augusti bedyrade Valtteri Taipalus att Tommi Mäki inte varit medveten om besväret till förvaltningsdomstolen - trots att flera formuleringar alltså var identiska med de som användes i Mäkis brev till nämnden.

Paula Frank poängterar att byggnadstillsynen är en tillståndsmyndighet som fungerar självständigt. Stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen har ingen övertaganderätt på besluten.

– I vår myndighetsutövning tar vi bara ställning till om den sökande har rätt att ansöka om undantagslov, om ritningarna är i skick och om de uppfyller byggnadslagens krav. Om så är fallet ska lovet beviljas, säger Paula Frank.

I det här aktuella fallet är det byggnads- och miljönämnden som gör beslutet.

– Nämnden kan inte börja ta ställning till om det här är rättvist eller om det känns bra för oss. Beslutet kan inte fattas på sådana grunder, säger Frank.

Johan Ångerman (SFP) är ordförande för byggnads- och miljönämnden. Han bekräftar att Mäki skickade brevet till nämnden före mötet.

Tommi Mäkis fästmö Sari Somppi (SFP) sitter som stadsstyrelsens representant i byggnads- och miljönämnden. Enligt de uppgifter Yle har fått har Somppi anfört samfundsjäv och avlägsnat sig från mötet under den tid som nämnden behandlat undantagslovet.

Ångerman säger att han uppfattade det som ett försök till påverkan. Någon inverkan på nämndens beslut hade brevet inte, enligt honom.

Kritiserar osund konkurrens

I sitt brev till byggnadsinspektören och till nämnden ifrågasätter Mäki det att restaurangprojektet vid Universitetsstranden inte konkurrensutsatts och att där inte heller ordnats någon arkitekttävling, som var fallet vid Inre hamnen.

Vidare kritiserar Mäki att ett undantagslov från detaljplanen ger ett konkurrerande företag möjligheten att bygga på land, då hans eget projekt Basturestaurang Meri måste byggas på pontoner. Enligt Mäki är det 40 procent dyrare än att bygga på land.

Mäki finner det också upprörande att det inte hördes ett ljud om restaurangplanerna på universitetsstranden före i våras.

Samma kritik fördes fram i Valtteri Taipalus besvär till förvaltningsdomstolen.

Universitetet: Allt har gått rätt till

Samu Leskinen är direktör med ansvar för juridiska frågor på Vasa universitet. Han säger att man kan förfara på två sätt i sådana här fall.

Enligt reglerna om statligt stöd kan man antingen konkurrensutsätta eller bereda ett ärende med en specifik aktör. Men man måste säkerställa att avtalet ingås på marknadsmässiga villkor.

– De här två modellerna används allmänt. Tomtens och byggnadens ägare avgör vilken modell man går in för.

Då det gäller universitetsstranden har har Vasa universitet endast förhandlat med Wasa Marina.

Ekonomidirektör Harri Salmela vid universitetet håller inte med om att restaurangprojektet skulle ha beretts i hemlighet.

– Det har fått offentlighet i den mån som det har varit avtalstekniskt möjligt, säger Salmela.

Salmela säger att företagarna hade väldigt väl underbyggda och föreberedda planer på området redan i det skedet som man närmade sig universitetet. Det fanns affärsplaner, skisser, rentav animationer.

– Det satt väldigt bra ihop med våra egna tankar om områdets potential. Det var tydligt att de hade lagt ner mycket tid, tankearbete och resurser på det här, säger Salmela.

Även Tommi Mäki var i kontakt med universitetet efter att planerna blev offentliga.

– Han har sagt sig vara intresserad av att vara delaktig på något sätt. Ur vår synvinkel har det varit fråga om en inledande diskussion, säger Salmela.

Bygget står stilla, och det blir dyrt

För närvarande står restaurangprojektet vid Universitetsstranden stilla. Företagarna räknar med att det kommer att kosta dem åtminstone ett års omsättning - omkring tre miljoner euro.

I det här skedet har de lagt ut omkring 100 000 euro på bygglovs- och konstruktionsritningar, så att byggandet kan inledas genast lovet vinner laga kraft.

Själva bygget, med en budget på 2,5 miljoner euro, väntar bara på startsignalen.

– Det här binder upp också byggfirmans resurser, eftersom de har förbundit sig att genomföra bygget, säger Robert Lundström.

Då projektet är färdigt kommer restauranghelheten att sysselsätta 20-30 personer, plus olika underleverantörer.

Lundström konstaterar att det ofta är dyrt att starta upp ett nytt företag.

– Vi gör det här helt och hållet med egna besparingar. Risken man tar som företagare borde ändå ligga i affärsverksamheten, inte i att fullmäktigemedlemmar i det fördolda försöker påverka nämnden på ett osakligt sätt, säger Lundström.

Ifrågasätter Mäkis dubbla roller

Veli-Pekka Hannula påminner om att Tommi Mäki själv, i egenskap av fullmäktigeledamot, är med och påverkar stadens strategi, till exempel hur stränderna ska användas.

Mäki har själv en hel del verksamhet längs med stadens stränder, bland annat ett par restauranger.

– Och så sätter han käppar i hjulet för konkurrenter. Det är inte moraliskt rätt, säger Hannula.

Matti Sahala säger att företagare inte borde försvåra varandras verksamhet. Samarbete gynnar oftast alla parter.

Som exempel nämner företagarkvartetten caféerna längs Hovrättsesplanaden eller restaurangerna längs stranden. Med sina olika koncept lockar de mycket kunder.

– Som om en pizzeria i stan plötsligt skulle säga att här får finnas bara en enda pizzeria. Hur skulle det se ut, säger Sahala.

Robert Lundström säger att det runt Tommi Mäki har uppstått en krets som ser till att saker går hans väg. Det råder inte längre sund konkurrens, säger han.

– Han har skapat en atmosfär där man inte vet vem man vågar prata med, säger Lundström.

Få vågar sätta sig emot

Företagarna går nu ut i offentligheten eftersom de vill att alla ska ha en jämlik möjlighet att vara företagare i staden. Enligt dem har det uppstått problem med konkurrerande verksamhet särskilt inom de branscher där Tommi Mäki verkar.

Yle har intervjuat fem andra företagare som har råkat ut för tveksamt beteende av Mäki. De har fått uttala sig anonymt, eftersom de inte vill äventyra sin egen affärsverksamhet. Bland de intervjuade finns Mäkis konkurrenter men också samarbetspartners.

Alla berömmer Tommi Mäki för hans företagsamhet och för evenemangen han ordnar, men ifrågasätter hans sätt att driva sina egna intressen och försvåra för andra företagare i sin roll som politiker och makthavare.

Ord som "hänsynslös" och "omoralisk" förekommer i företagarnas svar.

– Mäkis beteende går utanför de oskrivna reglerna i affärslivet, summerar en av de intervjuade.

För att skydda företagarnas identitet går Yle inte ut med närmare detaljer om de här fallen.

Mäki: "agerade i egenskap av företagare"

Tommi Mäki själv tycker det är tråkigt att få kritik av företagarna på Brändö.

– Jag jävar mig alltid då jag måste och ser till att ha rätt hatt på huvudet vid rätt tillfälle. Då det ska tas beslut som eventuellt berör mig jävar jag mig. Det är inte alltid så lätt då jag är en aktiv företagare. Också den som tar emot mina meddelanden bör förstå när jag agerar som företagare och när jag agerar som politiker. I det här aktuella fallet har jag agerat i egenskap av företagare, säger Mäki.

Vad ville du uppnå med ditt brev till byggnadsinspektören och till byggnads- och miljönämnden?

– Jag ville att de skulle försöka se helheten. Det är viktigt, då jag kommenterar som företagare. Att man har all fakta, det var det som var min tanke, säger Mäki.

Brevet kan också tolkas som ett försök till påverkan. Är det enligt dig rätt och riktigt att du som stadsfullmäktig försöker påverka en tillståndsmyndighets beslut, särskilt som det berör en konkurrerande affärsverksamhet?

– I brevet fanns viktig fakta för nämnden. I det här fallet har jag helt och hållet agerat i egenskap av företagare. Jag kände att man inte förfarit helt jämlikt, säger Mäki.

Mäki förnekar också att han haft någonting att göra med Valtteri Taipalus besvär till förvaltningsdomstolen, trots att brevet till nämnden och besvärstexten till förvaltningsdomstolen var delvis identisk.

Efter intervjun ringer Mäki tillbaka och förnekar att han alls skickat brevet till byggnadsinspektören och byggnads- och miljönämnden.

Enligt Mäki har brevet i själva verket skickats av Valtteri Taipalus och det är någon sorts tekniskt fel som har gjort att brevet gått ut i Mäkis namn.

Några timmar senare skickar Valtteri Taipalus ett meddelande till Yle där han berättar att han efter övervägande beslutat sig för att dra tillbaka sitt besvär från förvaltningsdomstolen - vilket också bekräftas av Vasa förvaltningsdomstol.

Texten är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel Tunnettu paikallispoliitikko ja festivaalijärjestäjä Tommi Mäki kiistää vaikuttaneensa Vaasan kaupungin kaavoitukseen – kilpailevan yrityksen suunnitelmat jäissä, skriven av Jaana Mattila. Översättning och bearbetning av Filip Stén.

En kortare version av artikeln publicerades torsdagen 25 augusti klockan 12:45. Artikeln uppdaterades under dagen med flera detaljer om kritiken mot Mäki utgående från Yle Pohjanmaas artikel.

Diskussion om artikeln