Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gymnasiebarometer: Nästan två tredjedelar av gymnasieeleverna tycker att studierna är tunga – många behöver mer stöd

Från 2022
Studentskrivningar i ett gymnasium i Helsingfors i mars 2021. De studerande bär munskydd.
Bildtext Flera årskullars gymnasietid har präglats av coronapandemin, den har också påverkat gymnasisternas sociala kontakter, visar barometern.
Bild: Silja Viitala / Yle

62 procent av gymnasieeleverna tycker att det är psykiskt tungt att studera, visar årets Gymnasiebarometer.

Andelen studerande som har svårt med studierna är har ökat, motsvarande siffra innan pandemin alltså 2019 var 40 procent.

En stor del av gymnasieeleverna tycker också att det är svårt att få ihop studierna och resten av livet.

Enligt Tina Lauronen som har sammanställt barometern är det många unga som är i behov av mera stöd i sina studier.

– Pressen är hård. Och i den offentliga diskussionen skapas en bild av att de unga borde veta redan på ettan i gymnasiet vilka ämnen de tänker skriva i studentskrivningarna och vilken bransch de vill söka sig till, säger hon.

Samtidigt är det många som valt gymnasiet eftersom de ännu inte vet vilken bransch de vill välja i framtiden.

– Det är många olika saker som påverkar hur gymnasieeleverna orkar, men det som påverkar dem alla är hur prestationsdrivet vårt samhälle är i dag. Medierna skriver om de studenter som skrivit tio L, det här är fint, men skapar orealistiska förväntningar för gymnasisterna, säger Lukas Virtala, ordförande för Finlands gymnasisters förbund.

BoGy-abi 2022
Bildtext De flesta gymnasister var nöjda med undervisningen, också under pandemitiden.
Bild: Stefan Härus / Yle

Pandemin påverkade gymnasieelevernas sociala kontakter

Enligt Virtala påverkas många ungas framtidstro av klimatkrisen och andra globala kriser och problem.

När studiemotivationen tryter så påverkas också resultaten.

– Det borde vara lättare att få komma till skolpsykologen. Studiehandledare är ju inte specialister på psykisk hälsa men för många skulle det hjälpa att ens få tala med just studiehandledaren, men dem är det för tillfället brist på.

Barometern visar också att pandemin påverkat hur gymnasieeleverna ser på sociala situationer, nästan en tredjedel anser att det är svårt att knyta nära vänskapsband och att få kontakt med andra människor.

Dessutom anser 16 procent att de inte har tillräckligt många när att anförtro sig till då de har det tungt.

Det finns ändå ljusglimtar i undersökningen, de flesta eleverna, hela 85 procent är nöjda med undervisningen i gymnasiet.

Undersökningen gjordes mellan december 2021 och januari 2022.

Källor: STT, Finlands Gymnasistförbund