Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Viking Line måste ompröva framtidsutsikter trots att passagerarantalet ökat – kan tvingas köra LNG-fartyg med diesel

Uppdaterad 29.08.2022 10:22.
Viking Lines fartyg påväg bortåt vid kobba klintar utanför Mariehamn.
Bildtext Viking Glory som sattes i trafik under våren 2022 är ett av rederiets två fartyg som drivs på LNG.
Bild: Silja Viitala / Yle

Viking Line hade i början av 2022 över en miljon fler passagerare än början av fjolåret, men framtiden ser ändå svår ut. Rörelseresultatet för verksamhetsåret 2022 kommer att bli något sämre än för 2021.

Framtidsutsikterna har försämrats trots att passagerarmängderna har återhämtat sig sedan det första kvartalet i år.

I början av året spred sig omikronvarianten av coronaviruset och passagerarmängderna minskade. Detta ledde till att Viking Line fick permittera personal tills passagerarna återvände under sportlovet.

Under första halvåret hade Viking Line 1 875 706 passagerare vilket kan jämföras med 538 348 under motsvarande tid i fjol.

– Då det ryska anfallskriget bröt ut i februari funderade vi på hur det kommer att inverka på resandemönstret. Hittills har vi ju inte sett några tecken på att folk skulle avstå från att resa på grund av kriget i Ukraina, säger Viking Lines vd Jan Hanses.

Under april-juni gjorde Viking Line en vinst på 10,0 miljoner euro, men det räckte inte för att pressa upp rörelseresultatet för hela första halvan av året på plussidan. Under januari-juni var rörelseresultatet -8,0 miljoner euro.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses
Bildtext Viking Lines verkställande direktör Jan Hanses befarar att rederiet kan behöva köra sina LNG-fartyg på diesel på grund av höga gaspriser.
Bild: Ari Welling / Yle

Jan Hanses påpekar att realisationsvinster höjde resultatet 2021 betydligt mer än de kommer att göra i år.

– Under 2021 hade vi realisationsvinster för försäljningen av Mariella, terminalen i Åbo och ytterligare ett mindre kontorshus. De kommer ju inte att upprepas i år. I år säljer vi bara Amorella. Därför förutser vi att rörelseresultatet på helårsnivå inte kommer att nå riktigt upp till fjolårets nivå.

Jan Hanses är nöjd med resultatet för april-juni. Speciellt med tanke på den osäkerhet som råder i världen. Han påpekar dessutom att resultatbildning är ojämn också under normala verksamhetsår.

Stigande bränslekostnader drabbar Viking Line

Det ökade antalet passagerare höjde Viking Lines omsättning med uppemot 180 procent från 71 miljoner euro under första halvan 2021 till nästan 200 miljoner euro under motsvarande period i år.

Omsättningen i fjol förbättrades dessutom av att Viking Line då sålde farttyget Mariella.

I år har Viking Line fått statsstöd på 2,1 miljoner euro från Traficom för passagerarbortfallet kring årsskiftet, men den relevanta förbättringen är att intäkterna från passagerartrafiken ökade med nästan 250 procent.

Också intäkterna från frakt och övrig verksamhet ökade.

Kan tvingas köra LNG-fartyg på diesel igen

Samtidigt steg ändå driftskostnaderna med nästan 110 procent främst på grund av stigande bränslekostnader.

– Det är ju väldigt besvärligt. De har fördubblats sedan i fjol. Trots det har vi klarat av att göra ett bra resultat. Vad vi inte vet är hur bränslepriset kommer att utvecklas på hösten och vintern. Det innebär förstås en osäkerhet, säger Jan Hanses.

Prishöjningen gäller både diesel och LNG-gas, men LNG gasens pris stiger snabbare.
– Vi hade ett uppehåll i gasanvändningen från november i fjol till april i år. Då körde vi med marindiesel. Nu räknar vi med att vi kommer i den situationen igen från och med september. Och det beror uteslutande på prisökningen på gas.

Bild av sidan av viking glory som backar in i hamenn.
Bildtext Viking Lines nya flaggskepp Glory anländer till Åbo för första gången i februari 2022.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Osäker framtid minskar antalet bilfärjor på Östersjön

Viking Line uppskattar att deras marknadsandel har ökat från 32,1 till 35,4 procent. En orsak är att konkurrenten Tallink-Silja har beslutat att hyra ut ett fartyg och upphöra med linjen Åbo-Stockholm.

– Jag antar att insättandet av Viking Glory på linjen har stört Silja till den grad att de har fattat det här beslutet, säger Jan Hanses.

Å andra sidan drar Viking Line bort ett farttyg på rutten Helsingfors-Stockholm då Amorella säljs.

Jan Hanses säger att orsaken till försäljningen av Amorella är att hon är såpass gammal.

– Hon är byggd 1988 och det var dags att sälja henne nu medan hon ännu har ett värde.

Följden blir att Viking Line efter det endast avgår från Helsingfors mot Stockholm varannan dag enligt en rullande turlista där dagarna förskjuts varje vecka. I framtiden kommer Viking Line till exempel att erbjuda resor från Helsingfors till Stockholm endast varannan fredag.

– Om vi skulle vilja ha fasta avgångar varje vecka skulle fartyget ligga stilla i hamn en dag, till exempel varje söndag. Det är inte möjligt att upprätthålla lönsamheten då, säger Jan Hanses.

Han är ändå inte orolig över att beslutet ska skrämma bort passagerare.

– Vi har hittills haft den uppfattningen att färre avgångar skulle innebära att man på sikt väljer bort oss, men vi lärde väl oss under pandemin att det här var en för pessimistisk syn. Jag ser ganska optimistiskt på att vi ska kunna erbjuda en intressant produkt på linjen mellan Helsingfors och Åbo även om vi bara har ett fartyg på den.

Frågan är om Viking Line trots det planerar ett nytt fartyg för att i framtiden kunna återgå till dagliga avgångar.

– Det kan säkert bli aktuellt. Men det finns stora osäkerheter när det gäller de närmaste åren som vi måste utvärdera innan vi går vidare med någon nyanskaffning för Helsingforslinjen. Vi står inför stora osäkerheter när det gäller hur energipriset utvecklas och nya normer på utsläppen av koldioxid som kommer att träda i kraft under de närmaste åren.

Viking Line har i olika låneförhandlingar under de senaste åren förbundit sig att inte betala utdelning förrän lånen har betalats tillbaka.

– Vi arbetar på att betala av dessa lån. Det är en process som pågår, men jag kan inte ge någon prognos om när en betalning av utdelning kan vara aktuell.

Artikeln har kompletterats med Jan Hanses uttalanden kl 14.14 och uppdaterats med en förtydligande kommentar om när Viking Line ersatt LNG-gas med diesel kl. 15.15.

Artikeln har korrigerats 29.8 kl 10.20. Ursprungligen stod det felaktigt att Tallink-Silja lägger in ett nytt farttyg på rutten Helsingfors-Stockholm. Textstycket har strukits på grund av att den nya båten läggs in på rutten Helsingfors-Tallin.