Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg ser över skolnätet igen – uppgifter från 2019 förlegade

Från 2022
En gammeltida kulram i förgrunden, i bakgrunden en anonymiserad ung skolelev som gör skoluppgifter.
Bildtext Staden måste göra nya uträkningar kring vilka skolor som ska finnas i framtiden.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Skolnätet i Raseborg är på tapeten igen då stadens beslutsfattare ska ta ställning till vilka investeringar staden ska göra de följande åren. De planer som gjordes i och med servicenätsutredningen 2019 börjar vara förlegade och ska ses över på nytt.

På tisdag (30.8) ska tekniska nämnden behandla investeringsbudgeten för nästa år och investeringsplanen för år 2024–2025. Den bygger på ändringarna i servicenätet som stadsfullmäktige fattade beslut om år 2020.

Förslaget är att i nästa års budget reservera 200 000 euro för att utreda möjligheten till ett finskt skolcentrum i Fiskars och utveckla den svenska skolan och närservicen i Pojo. I utredningen beaktas även alternativet att bygga ett motsvarande skolcentrum i Pojo som det som nyligen blev klart i Svartå.

Nybygget skulle i så fall ersätta Pohjan kirkonkylän koulu, Pojo kyrkoby skola, Knattebo gruppfamiljedaghem, Pojo daghem, Fiskarsin koulu och Fiskars daghem.

I samma byggnad skulle finnas rådgivning, tandvård, vård i hemmet, dagverksamhet samt mottagning för hälsovård och mental och missbrukarvård.

Jämnt antal elever i Österby

Enligt förslaget ska också 20 000 euro reserveras för att planera en eventuell flytt från Västerby skola till Österby skola i Ekenäs.

Det härstammar alltså från servicenätutredningen där förslaget var att skolan stänger då eleverna är tillräckligt få för att få rum i Österby skola. Enligt de dåvarande prognoserna skulle det vara år 2024.

Mycket har hunnit förändras sedan dess och därför ska utredningen uppdateras under hösten, förklarar Jan Gröndahl, teknisk direktör vid Raseborgs stad.

Valet av konsultbyrå som ska göra utredningen är ännu inte fattat, men en möjlighet är att använda samma byrå som gjorde den år 2019, alltså Tilakonsultit TM2.

äldre trähus bland träd
Bildtext Västerby skolas öde ska diskuteras på nytt.
Bild: Monica Slotte / Yle

Bildningsfastigheternas skick och färska elevprognoser är saker man måste ta ställning till då utredningen uppdateras, menar bildningsdirektör Tina Nordman.

Precis som för tre år sedan är det Snappertuna, Bromarv och Västerbys skolas framtid Raseborg måste ta ställning till.

År 2020 fanns det ett förslag på ett minimiantal på 15 elever för att skolan i Bromarv respektive 20 elever för att skolan i Snappertuna skulle få fortsätta. Fullmäktige valde ändå att remittera ärendet.

Samtidigt bedömde man att eleverna i Västerby skola inom några år skulle kunna flytta in i Österby skola. Antalet elever i Österby har visat sig vara så konstant att det förslaget måste ses över på nytt, konstaterar Nordman.

Vårdreformen gör att kommunen måste ta sig en funderare

En annan orsak att utredningen bör uppdateras är att den var bunden enligt år och en del av besluten så som skolcentret i Svartå och stängningen av Klinkbackan koulu redan verkställts.

Samtidigt har den stundande social- och hälsovårdsreformen gjort att staden på nytt måste ta ställning till till exempel förslaget på ett allaktivitetshus i Pojo och vårdfastigheter överlag.

Då social- och hälsovårdsreformen träder i kraft kommer välfärdsområdet nämligen att hyra kommunens fastigheter i tre år. Eventuella investeringar ska därför kommas överens om med välfärdsområdet.

Kommunerna står överlag inför stora beslut vad gäller vårdfastigheter då det är välfärdsområdet som efter tre år beslutar var servicen ska finnas och kommunen därmed riskerar ha fastigheter som står tomma i framtiden.

Diskussion om artikeln