Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fullmäktigeordförande Joakim Strand i kontakt med Tommi Mäki redan i våras: "Det är varje enskild förtroendevalds personliga ansvar att veta i vilken roll man agerar"

Mansperson klädd i kostym och blå slips, ser in i kameran. I bakgrunden sommargrönska och husfasader.
Bildtext Joakim Strand (SFP) tycker inte att det ska vara särskilt svårt för en förtroendevald att hålla isär olika intressen. Det handlar om att vara noggrann och tydlig med sina roller, säger han.
Bild: Anna Ruda / Yle

Fallet med Tommi Mäkis intressekonflikt kommer att tas upp till diskussion mellan gruppordförandena i Vasa stadsfullmäktige. Joakim Strand uppger att såväl tjänstemän som företagare vänt sig till honom för att diskutera Mäkis beteende.

Det var på torsdagen som Yle Pohjanmaa publicerade nyheten om hur Vasapolitikern och företagaren Tommi Mäki (Saml) har försökt påverka Vasa stads planläggningsmyndigheters beslut.

Beslutet ifråga gällde bygglov för det såkallade Wasa Marina-projektet, en restaurang vid universitetsstranden invid Brändö sund. Restaurangen skulle bli konkurrent till Mäkis egen strandrestaurang en bit söderut längs Vasas strandpromenad.

Nyheten överraskade Siv Sandberg, som är universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Hon tycker att fallet är uppseendeväckande och ovanligt.

– Det är ganska ovanligt att en företagare som har en så stark position i ett pågående projekt i en stad också är engagerad i kommunalpolitiken, säger Sandberg.

Porträttfoto på Siv Sandberg
Bildtext Siv Sandberg ser fallet Mäki som ovanligt. Enligt henne verkar det som om Mäki använt sina dubbla rollen på ett sätt som är lite uppseendeväckande.
Bild: Arash Matin / Yle

Enligt Sandberg är det vanligare i mindre kommuner att en person får en central ställning än i större städer som Vasa.

Mäkis beteende till Strands kännedom redan i våras

För fullmäktiges ordförande Joakim Strand från SFP är Tommi Mäkis agerande ingen överraskning. Redan under våren och sommaren vände sig såväl tjänstemän som företagare till Strand för att diskutera Mäki. Strand valde att ta kontakt med Mäki.

– Jag har själv fört diskussioner med Mäki och påmint om de spelregler som gäller och det faktum att i synnerhet som ledande förtroendevald måste man vara extra noga med att det inte uppstår en bild av att man på något sätt blandar ihop sina roller. Vi har fört samtal och jag vill tro att de också har haft viss effekt, säger Strand.

Det finns regler för hur en politiker ska agera för att hen inte ska hamna i intressekonflikt. Till exempel får en politiker inte vara med och fatta beslut i något ärende där hen själv eller någon närstående har intresse.

Enligt Sandberg brukar de flesta politiker kunna följa reglerna om jäv.

– Det är svårare att kontrollera det som sker runtomkring. Hur man använder kunskap och hur man agerar i förhållande till andra parter. Här verkar det som att personen har använt kunskap och sina nätverk och på det sättet använt den dubbla rollen på ett sätt som är lite uppseendeväckande, säger Sandberg.

Företagaren och kommunpolitikern Tommi Mäki.
Bildtext Tommi Mäki är förtroendevald och entreprenör med många järn i elden i Vasa med omnejd.
Bild: Anssi Leppänen/Yle

Trots att en politiker har gjort allt rätt juridiskt kan det enligt Sandberg ändå bli sakligt och moraliskt problematiskt eftersom det kan uppstå en kultur som inte följer det som lagen avser.

– Också myndigheter ska beakta att de som söker samma tjänst eller aspirerar på att etablera någon typ av företag ska behandlas jämlikt och likvärdigt, säger Sandberg.

Siv Sandberg får medhåll i sitt resonemang av Joakim Strand.

– Jävsreglerna finns ju till för att också den stora allmänheten ska ha ett förtroende för beslutsfattandet som sker i offentlig regi. Därför måste man alltid utöver det formella jävet också tänka på hur det ser ut och hur det kan uppfattas, säger Strand.

Ska inte vara svårt

Strand tycker inte att det är svårt eller ska vara svårt för en politiker att hålla isär olika intressen.

– Det är varje enskild förtroendevalds personliga ansvar att veta i vilken roll man agerar i olika situationer och i synnerhet om det rör sådana frågor där man kan ha någon typ av personliga intressen, det vill säga vara jävig, säger Strand.

Strand nämner i synnerhet sådan affärsverksamhet som en förtroendevald driver och som har kopplingar till det organ där hen är förtroendevald, till exempel staden.

Samtidigt kan inte förtroendevalda förhindras att bedriva näringsverksamhet. Enligt Strand är det i praktiken skillnad på vilken form av verksamhet en förtroendevald idkar.

– Som förtroendevald måste du vara väldigt noga med att också folk som du har att göra med vet i vilken roll du agerar, vilken hatt du för tillfället har på huvudet. Det ansvaret kan man inte flytta över på någon annan, säger Strand.

Siv Sandberg vill för sin del påpeka att det är viktigt även hur staden agerar.

– Som beslutsfattare har man ett särskilt ansvar att vara ett föredöme, men det gäller också att staden och det beslutande kollektivet skapar en motståndskraft mot olika typer av påtryckningar, säger Sandberg.

Snart för politiker diskussion om fallet

Det är tillsvidare oklart när den aktuella intressekonflikten kommer att tas upp till diskussion mellan gruppordförandena i Vasa stadsfullmäktige. Enligt Strand ska diskussionen ändå äga rum inom den närmaste framtiden. Även Mäki kommer då att höras.

Mäkis eget parti Samlingspartiet samlades till möte redan under fredag eftermiddag. Anne-Marie Viinamäki, som är viceordförande i partiets fullmäktigegrupp, berättar att gruppen först hörde Mäki som fick förklara sitt agerande. Efter detta förde gruppens övriga medlemmar en kritisk diskussion om det som inträffat.

Anne-Marie Viinamäki.
Bildtext Anne-Marie Viinamäki och de övriga i Samlingspartiets fullmäktigegrupp diskuterade partikollegan Mäkis agerande under ett möte på fredag eftermiddag.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Gruppen beslöt ändå inte i det här skedet om några åtgärder.

– Vi valde att avvakta i väntan på den diskussion som ska föras mellan ordförandena för samtliga fullmäktigegrupper, säger Viinamäki till Yle Pohjanmaa.

Diskussion om artikeln