Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Naturgas brinner i Ryssland utan att ge nytta – förundrade iakttagelser från den finska sidan

Naturgas brinner med en stor låga i Portovaja i Ryssland - Spela upp på Arenan

Samtidigt som energikostnaderna i Europa skjuter i höjden bränner Ryssland av stora mängder naturgas.

Man talar om begreppet gasfackling - det vill säga - direkt förbränning av naturgas.

Enligt internationella experter handlar det om uppseendeväckande stora mängder gas som varje dag försvinner upp i rök i Ryssland, istället för att exporteras.

En anläggning i Portovaja nära gränsen till Finland uppges förbränna gas för uppskattningsvis tio miljoner dollar dagligen.

Enligt experter handlar det om gas som tidigare skulle ha exporterats till Tyskland.

Tysklands ambassadör i Storbritannien uppger för BBC News att Ryssland bränner gas eftersom "de inte kan sälja den någon annanstans".

Den spektakulära lågan kan ses på satellitbilder. Analytiker från Rystad, ett energikonsultföretag baserat i Norge, beskriver gasbrännandet som en miljökatastrof. Forskare är oroade över de stora volymer koldioxid och sot som gasbrännandet skapar.

Den flammande lågan är mycket synlig vilket kanske tyder på att gasen är redo och väntar på att flöda till Europa om vänliga politiska förbindelser återupptas

― Analytiker vid Rystad, ett energikonsultföretag baserat i Norge

Iakttagelser från den finska sidan

De första tecknen på att något var konstigt kom i början av augusti då finländare rapporterade om en märkligt stor låga.

Stora mängder gas sågs kontinuerligt brinna vid en ny anläggning för flytande naturgas (LNG) i Portovaja, nordväst om S:t Petersburg.

Från flygledningstornet i Virolahti kan man se hela vägen till den ryska kompressorstationen Portovaja. Frågan är varför gasen bränns upp - gas som direkt skulle kunna användas som energi.

Portovaja ligger nära en kompressorstation i början av Nord Stream 1-ledningen som transporterar gas under havet till Tyskland.

Transporten via ledningen har minskat sedan mitten av juli. Ryssland talar om tekniska problem, och har minskat flödet genom Nord Stream 1 till bara 20 procent av kapaciteten. Enligt planerna ska flödet stängas helt nästa vecka, med hänvisning till underhållsproblem med turbiner.

I Tyskland ser man det dock som ett rent politiskt drag efter den ryska invasionen i Ukraina.

Ryssland kan tänkas använda den här metoden för att slå tillbaka mot de västerländska sanktioner som riktas mot Ryssland på grund av invasionen i Ukraina.

Eldslåga genom en kameralins.
Bildtext Från flygledartornet i Vederlax ser man flamman.
Bild: Jasmina Kauta / Yle

Fackling - vad är det?

"Att avsiktligt elda upp gasformiga överskottsbränslen på oljefält, i raffinaderier eller vid petrokemiska fabriker, utan att skapa någon nytta".

  • Fram till 1970-talet förlorades oerhörda energimängder genom fackling eftersom man då främst var intresserad av oljan. Det fanns inte alltid ledningar eller andra transportmöjligheter som gjorde det möjligt att ta till vara gas.

  • Vid mitten av 1980-talet började det byggas naturgasnät. Då fick naturgasen ett ekonomiskt värde och började tas till vara.

  • Fortfarande förekommer omfattande fackling i till exempel Mellersta Östern och Sibirien.

  • I nordsjöområdet är fackling förbjuden. De lågor man där kan se på plattformarna är säkerhetslågor som ska garantera att oavsiktliga gasutsläpp vid störningar bränns upp.

  • Gas är visserligen lättare än luft och skulle kunna släppas upp utan förbränning (så kallad torrfackling) men eftersom den främst består av metan som är en effektiv växthusgas anses förbränningen kunna minska på den skadliga effekten.(Nationalencyklopedin)

Källor. BBC, Reuters