Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Nästa vår behövs tusentals fler vårdanställda till dygnetruntvård inom äldreomsorgen

En person sitter i en rullstol och blickar ut genom fönstret.
Bildtext Finlands befolkning blir äldre och det kommer att behövas allt fler vårdare för att nå den lagstadgade dimensioneringen av vårdpersonal, uppskattar THL.
Bild: Sampo Saikkonen / Yle

Det behövs 3 400 fler vårdanställda till äldreomsorgens enheter med dygnetruntvård för att man ska nå den lagstadgade dimensioneringen av vårdpersonal nästa vår, enligt en uppföljning som Institutet för hälsa och välfärd THL gjort.

Personaldimensioneringen kommer att öka successivt och i april 2023 ska det finnas 0,7 vårdanställd per klient.

Vid årsskiftet steg det lagstadgade måttet till 0,6. Enligt THL:s bevakning hade 89 procent av enheterna nått detta mått i maj.

"Dimensioneringen har åstadkommits genom att rekrytera 900 vårdbiträden till heldygnsvård och genom att öka andelen närvårdare och sjukskötare som utför direkt vårdarbete. Antalet närvårdare och sjukskötare har inte ökat alls under året", säger Sari Kehusmaa, ledande sakkunnig vid THL.

I maj 2022 hade dygnetruntvården för äldre i snitt 51 000 klienter. Baserat på THL:s uppgifter har antalet inte förändrats sedan maj 2021.

Mera tid behövs

Enligt THL:s uppföljning misslyckas tusentals rekryteringar till heldygnsvård och hemtjänst för äldre.

Enheterna rapporterade i maj i fjol att man misslyckats med rekryteringen av 3 500 heltidsanställda inom social- och hälsovårdspersonal under det senaste halvåret, eftersom det inte fanns utbildad personal tillgänglig. Antalet misslyckade rekryteringar ökade med över tusen under ett halvår.

"Utgående från uppföljningen kan vi säga att det behövs ytterligare tid för att höja kvoten till 0,7, eftersom rekryteringen av just närvårdare och sjukskötare inte har varit framgångsrik. Tilläggstiden bör vara minst ett år, så att tillgången på vårdpersonal kan förbättras genom att till exempel utöka antalet utbildningsplatser", säger Kehusmaa i ett pressmeddelande.

Äldreomsorgens klienter är främst personer över 80 år, varav 10 procent i dag behöver heldygnsvård och 23 procent vanlig hemtjänst. Antalet personer över 80 förutspås öka med 116 000 till 2030.

"Utifrån befolkningsstrukturen innebär den förutsägbara ökningen av antalet klienter behov av ytterligare tusentals sjukskötare även de kommande åren, både inom heldygnsvården och inom hemtjänsten", säger THL:s ledande forskare Hanna Alastalo.

Källa: THL:s pressmeddelande