Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bränslepelletar är på väg att ta slut – ungefär en femtedel importerades från Ryssland

Pelletar i närbild.
Bildtext Förra året växte den europeiska efterfrågan på pelletar med ungefär en miljon ton.
Bild: Jaana Polamo / Yle

Efterfrågan på pelletar i hela Europa har ökat i takt med att fossila bränslen och utsläppsrätter har blivit dyrare. Just nu råder det brist på pelletar på marknaden, då pelletar inte längre importeras från Ryssland.

Hela den europeiska energimarknaden står inför stora utmaningar kommande vinter.

Jarkko Kaattari, direktör för Neovas pelletarverksamhet som producerar vedbaserade bränslen, säger att Finland kommer att få slut på pelletar i vinter.

– Bristen på marknaden är så stor utan rysk import att det oundvikligen kommer att uppstå en situation där pelletar tar slut, säger han.

En dryg femtedel av de bränslepelletar som används i Finland har kommit från Ryssland, men importen upphörde efter att Ryssland anföll Ukraina. Ville Kopra, vd på Versowood, tror också att det kommer att bli brist på pelletar.

Enligt Kaattari berör situationen hela Europa. Efterfrågan på pelletar började växa i Europa redan förra året, då priserna på naturgas och utsläppsrätter började stiga.

Förra året växte den europeiska efterfrågan med cirka en miljon ton, vilket är dubbelt så mycket som Finlands konsumtion. Enligt Hannes Tuohiniity, filialchef på Bionergia ry, växer efterfrågan just nu särskilt i Tyskland, Österrike och Frankrike.

– Den största ökningen kommer från hushållens och industrins värmeproduktion i Centraleuropa, säger Tuohiniitty.

Pellettipolttimon mittareita. Veden lämppömittari näyttää, että vesi lämpiää 75 asteiseksi. Savukaasun lämpömittari on lähellä nollaa.
Bildtext Det finns cirka 20 000 hushåll i Finland som värmer med pelletar.
Bild: Jaana Polamo / Yle

Kopra säger att den inhemska produktionen av pelletar i framtiden kommer att påverkas av situationen vid sågverken, eftersom pelletar tillverkas av sågspån från sågverk, hyvlerier och träförädlingsanläggningar.

– Trävarumarknaden går dåligt för tillfället och inför vintern råder det en stor osäkerhet. Hur framtiden ser ut är omöjligt att sia om, säger Kopra.

I Finland har efterfrågan på pelletar och framför allt flis ökat. Enligt Naturresursverkets statistik importerades rekordmängder pelletar till Finland förra året, över 190 000 ton, vilket är en dryg tredjedel av den inhemska konsumtionen.

Enligt Finsk Energiindustris uppskattning finns det cirka 20 000 hushåll som värmer med pelletar i Finland.