Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Europa håller andan när Tyskland hostar – nu frågar man sig om den tyska effektiviteten var en illusion

Penna Urrila, chefsekonom vid Finlands Näringsliv EK.
Bildtext Penna Urrila på EK säger att Tysklands ekonomiska nedgång kommer att drabba alla branscher i Finland.
Bild: Toni Määttä / Yle

Tysklands beroende av billig rysk gas kommer att leda till ekonomiska problem i hela Europa. Nu är frågan hur allvarliga dessa problem blir.

Vi har vant oss vid att se Tyskland som Europas ekonomiska lokomotiv. Nu drabbas Tysklands ekonomi hårt av stigande gaspriser.

En del ekonomer talar redan om den tyska effektiviteten som en illusion. Den ekonomiska framgången som vi sett under senare år har kanske inte alls berott på väl organiserat arbete och en högt stående ingenjörskonst – utan snarare på ett stabilt flöde av billig rysk energi.

Penna Urrila som är chefsekonom på Finlands näringsliv EK anser att Tysklands beroende av fossila bränslen och billig energi, till stor del från Ryssland, är ett problem.

– I dagens läge när Tyskland försöker bli av med sitt beroende så snabbt som möjligt kommer det inte att gå så smidigt som man önskade. Den tyska konkurrenskraften har delvis byggt på förmågan att använda just billig energi.

Den tyska konkurrenskraften har delvis byggt på förmågan att använda just billig energi

― Penna Urrila, chefsekonom, Finlands näringsliv EK

Allt verkar nu hänga på gasmarknaden och hur Tyskland kan få gas i ett läge där man inte kan få den från Ryssland.

– Kan de hitta alternativa lösningar och importera gas från olika källor? Gasen har inte bara varit ett viktigt bränsle för hushåll och kraftverk. Den har också varit en viktig råvara för den kemiska industrin. Om Tyskland inte får gas kan det bli produktionsstopp. Där är det viktigt att kunna hålla i gång processerna, säger Penna Urrila.

Tyskland påverkar hela Europa

Klart är att den tyska ekonomin nu kraftigt är på väg nedåt. De tyska problemen kommer att sprida sig som chockvågor i hela Europa.

– De kanske mest utsatta är länderna ligger i Tysklands närområden i östra Mellaneuropa, länder som Polen, Slovakien och Ungern. Den tyska bilindustrin köper mycket varor från underleverantörer i dessa länder. Tysklands betydelse för länder som Beneluxländerna och Frankrike är också större än för oss, säger Penna Urrila.

Ändå har Tyskland länge varit en av Finlands tre viktigaste handelspartner. Penna Urrila konstaterar att det många år varit den viktigaste.

– Oftast har Tysklands andel av vår export varit över tio procent. Tillsammans med Sverige är Tyskland ett mycket viktigt land för Finland. Speciellt när det gäller de indirekta effekterna. Det är ett stort land som genererar mycket ekonomisk aktivitet i hela Europa. Ser också på de indirekta effekterna är Tyskland kanske det klart viktigaste landet för oss.

Fyra skäl till att ekonomerna nu oroar sig för läget i Tyskland:

De flesta branscher i Finland drabbas

För den finska ekonomin som redan förlorat sin handel med Ryssland är alltså de tyska problemen dåliga nyheter. De kommer att drabba våra företag på bred front.

– Effekten går inte att begränsa till vissa branscher. Traditionellt har till exempel skogsindustrin exporterat mycket till Tyskland. Under de senaste årtiondena har också verkstäder och elektronikindustrin gjort det. Tyskland är ett så stort land att det är en viktig exportmarknad för nästan alla branscher, säger Penna Urrila.

Penna Urrila håller med många andra bedömare om att den kommande vintern blir mycket svår för Tyskland. Däremot ser han de mest extrema farhågorna om att en akut gasbrist som skulle leda till en stängning av den tyska ekonomin som lite överdrivna.

– Där kan man kanske vara en aning lugnare nu när de har kunnat fylla på sina gaslager. En akut omfattande gasbrist är i dag mindre sannolik än för bara några veckor sedan.

– Men utan vidare måste tyskarna spara energi och tänka om hela sin ekonomiska och industriella struktur på kort tid. Det är en stor utmaning att snabbt ställa om till grön energi och hitta de alternativa energikällorna. Man hade kanske tänkt göra det på tio till tjugo år. Nu måste man göra det så fort som möjligt.

Urrila hoppas ändå att det ska visa sig att den inkommande vintern är den svåraste.

– Om man tänker på nästa år och vidare har de kunnat genomföra vissa reformer som kan förbättra läget på lång sikt. Också de närmaste åren kommer att vara svåra, men på lite längre sikt kommer de åtgärder man vidtar nu då man faktiskt satsar på att hitta alternativa energikällor att bära frukt. Då kan kanske den tyska ekonomin igen visa sina starkare sidor. Det skulle vara positivt för hela Europa.

Det är en stor utmaning att snabbt ställa om till grön energi. Man hade kanske tänkt göra det på tio till tjugo år. Nu måste man göra det så fort som möjligt.

― Penna Urrila, chefsekonom, Finlands näringsliv EK

Penna Urrila betonar att den tyska ekonomin har sina starka sidor. Han jämför med 1990-talet då Tysklands tillväxt var dålig, och man talade om Tyskland som Europas sjuka man.

– Det positiva är att Tyskland har gjort flera reformer bland annat på sin arbetsmarknad. Sysselsättningen är hög och Tyskland har inte samma problem som för 20 år sedan då arbetslösheten var hög.

På längre sikt är handeln med övriga Europa det viktigaste för Finland

Penna Urrila tycker också att Finland delvis har en fördel av att vi inte kommer att uppleva lika allvarliga direkta effekter av energikrisen som Tyskland.

– Vi har inte byggt vår samhällsmodell och ekonomiska modell på ryska bränslen i lika stor utsträckning som Tyskland har gjort.

Företagen måste ändå avgöra om de ska försöka hitta nya exportmarknader för att ersätta nedgången i export till Ryssland och Tyskland.

Här säger Penna Urrila att han nog ändå tror på den europeiska marknaden åtminstone på lite längre sikt.

– EU-länderna håller mera ihop nu än kanske tidigare. Man kan eventuellt utveckla den europeiska ekonomin och konkurrenskraften så att Europa blir ett större och mera sammanhängande ekonomiskt område. För de företag som har förlorat sin marknad i Ryssland är det ganska naturligt att försöka hitta ersättande marknader i närheten. Bara vår konkurrenskraft är i skick kan Finland som ett litet land dra mera nytta av den europeiska marknaden och integrera sig ännu mera.

Urrila lyfter också upp den transatlantiska dimensionen.

– USA och Europa har under den här krisen igen hittat varandra politiskt och till och med militärt, och jag väntar mig nog att också de ekonomiska relationerna blir djupare.

Det är viktigt, eftersom inte ens en fred i Ukraina kommer att förbättra läget nämnvärt.

– Åtminstone som jag ser det är det mycket svårt att komma tillbaka till det som vi hade tidigare. Det pågår ett stort krig i Europa. Det är svårt att se någon snabb väg ut ur det här, säger Penna Urrila.

Han tycker att vi nu måste leva med de ekonomiska konsekvenserna i Västeuropa och stödja Ukraina på alla tänkbara sätt så att vi också kan få en ljusare framtid.

– Det är mycket svårt att se något annat alternativ i dagens läge. Ukrainarna har det allra svårast. Vi i Västeuropa måste bara sätta lite mera fart på den gröna omställningen och hitta nya lösningar och på det sättet skapa en mera hållbar framtid också ekonomiskt.