Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fyra serviceboenden i Pargas och Kimitoön prickas för att inte haft tillräckligt med personal på jobb

Från 2022
Uppdaterad 31.08.2022 11:02.
Vårdare hjälper äldre person att lägga sig i säng.
Bildtext Antalet hjälpande händer på serviceboenden borde bli fler.
Bild: Sampo Saikkonen / Yle

Den landsomfattande granskningen som institutet för hälsa och välfärd, THL, genomförde under majmånad i år visar brister på enheter i både Pargas och Kimitoön.

I dag ligger det lagstadgade kravet på 0,6 vårdare per klient vid landets serviceboenden. I april nästa år ska nivån höjas till 0,7 vårdare per klient men redan nu finns det stora utmaningar med att hitta utbildad personal.

– Det är mycket svårt att hitta den personal vi behöver och situationen underlättas inte av att vi här i kommunen behöver tvåspråkiga på jobb, säger Heli Asplund som är förman vid serviceboendet Silverbacken i Kimitoön. Att förvänta sig att vi då plötsligt skulle hitta ännu mer vårdpersonal är nog tyvärr än orealistisk tanke.

Silverbackens vårdenhet erbjuder effektiverat serviceboende för 16 klienter, vilket betyder att vårdpersonal finns till hands dygnet runt. Enheten är en av de serviceboenden som prickades av THL eftersom personaldimensioneringen i maj låg på 0,56 vårdare per klient vilket är under den lagstadgade nivån.

Både privatägda och offentliga enheter har utmaningar

Den andra enheten på Kimitoön som prickas är privatägda Dahliahemmet i Dalsbruk. Hemmets ägare Mia Sandholm säger till Yle Åboland att maj månad var en utmanande period för företaget.

– Inte kan jag säga att jag är glad för att vi i maj låg under den lagstadgade nivån men samtidigt har vi fått kritik av de köpande kommunerna för att vi har haft för hög personaldimensionering så summa summarum tror jag att det är helt okej, säger Sandholm. De kommuner som köper tjänster av oss har ansett att vi borde vara mer kostnadseffektiva.

Mia Sandholm, grundare av Dahliahemmet.
Bildtext Arkivbild. Mia Sandholm anser att läget är utmanande men att man nog har lyckats hålla en lagstadgad nivå nästan hela tiden.
Bild: Yle/Monica Forssell

Enligt Sandholm var de veckor som THL granskade mycket utmanande och hade man gjort granskningen nästintill någon annan vecka hade situationen för Dahliahemmets del sett helt annorlunda ut.

– Oftast ligger vi över den lagstadgade personaldimensioneringen och kring 0,7 vårdare per klient, säger Sandholm.

Endast ett nedslag i vardagen

THL:s granskning av serviceboenden i vårt land genomfördes under några veckor i maj och ger enligt institutet en realistisk bild av verkligheten som den ser ut på de vårdenheter som har granskats.

I rapporten framgår det att det finns stora utmaningar att nå den nuvarande lagstadgade personaldimensioneringen och att det kommer att krävas tid för att nå den nya lagstadgade nivån som träder i kraft i april nästa år.

Två rollatorer i en tom korridor.
Bildtext Granskningen ger en realistisk bild av vardagen inom äldreomsorgen.
Bild: Sampo Saikkonen / Yle

En likadan granskning gjordes i november ifjol och då man jämför resultaten ser man att situationen lever och förändras på landets serviceboenden.

Vissa har lyckats hitta personal

Servicehuset Fridhem som är ett effektiverat serviceboende beläget intill kyrkbyn i Näsby i Houtskär är en av de vårdenheter som utmärker sig positivt i THL:s senaste granskning.

I november 2021 var personaldimensioneringen 0,52 vårdare per klient men i maj låg personaldimensioneringen klart över det lagstadgade på 0,93.

– Jag har kommit fram till att resultatet från november för vår del måste röra sig om ett räknefel, säger vikarierande äldreomsorgsledare Heidi Norrgård. Nu gick vi igenom allt i detalj och då dessutom maj var en bra månad för vår del så landade vi på en väldigt fin dimensionering.

Norrgård medger att läget för tillfället har försämrats litet, men att man ändå ligger klart över det lagstadgade kravet.

Vad gör ni rätt då ni verkar ha lyckats hitta tillräckligt med personal som vill jobba hos er?

– Inte vet jag om vi har något framgångsrecept men vi är aktiva och så har vi jättefina pensionärer som har valt att ställa upp i ur och skur och jobba hos oss, säger Norrgård. Dem måste jag rikta ett stort tack till för det underlättar då man vet att det finns någon man kan kontakta när det finns behov.

Norrgård betonar också att man aktivt söker och ska fortsätta söka efter ny personal, och att man valt att satsa på personalen.

– Det ska enligt mig vara roligt att komma på jobb och det ska höras skratt i kafferummet då personalen trivs, säger Norrgård. Vi vill helt enkelt satsa på vår personal och då tror jag att också intresset för att jobba här ökar.

Äldreboenden ha haft svårt att få personal - prickas av THL

4:20

Diskussion om artikeln