Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lågt grundvatten på många håll – varmare klimat ökar risken för låga grundvattennivåer

Från 2022
Två personer jobbar med att rengöra en brunn, en på bottnen och en vid kanten.
Bildtext Det är viktigt att hålla ett öga på brunnens skick, brunnsvattnets kvalitet och vattenmängden. Om vattnet tenderar att sina ofta kan det vara bra att göra den djupare, eller till och med flytta på den.
Bild: Riikka Pennanen / Yle

Grundvattnennivåerna sjunker i stora delar av landet. Det är normalt för årstiden, men när medeltemperaturerna stiger kommer brunnarna att sina allt oftare.

I södra och mellersta Finland är nivåerna i små grundvattenmagasin kring 10-50 cm längre än medeltalet för tidpunkten. Bland annat i västra och östra Nyland och i huvudstadsregionen är grundvattnet längre än normalt.

– Små grundvattenmagasin reagerar snabbare och kraftigare på förändrat väder. Till exempel låga schaktbrunnar i små grundvattenformationer sinar lätt, men de fylls också snabbare under en längre regnperiod, säger Annika Anttila, hydrogeolog på Finlands miljöcentral.

Ännu har de senaste veckornas regn inte lyckats råda bot på de låga nivåerna i södra och mellersta Finland. I övriga håll i landet är nivån ändå nära medeltalet, eller ovanför.

Höstvädret avgörande

Sensommarens och höstens väderlek har en stor inverkan på hur landets grundvattennivåer ser ut. Oftast höjs grundvattennivån när höstregnen börjar, vädret blir kallare och växtperioden saktar av.

Om det inte hinner komma mycket regn innan det uppstår tjäle kan nivåerna i små grundvattenmagasin förbli låga. Då finns det enligt Anttila risk för att vattnet i de här områdena inte räcker över vintern.

För personer som har en egen brunn lönar det sig att anpassa sin vattenförbrukning enligt vattennivån.

– På våren lönar det sig att kontrollera brunnen. Om vattnet tenderar att sina ofta kan man bli tvungen att fördjupa den eller hitta en ny plats för brunnen.

Det kan också vara bra att tömma slammet eller byta filtersanden, påminner Anttila.

Brunnsvattnet kan sina allt oftare när somrarna blir längre och torrare

Globalt sett har Finland det väl ställt när det gäller grundvatten. Det finns cirka 3900 grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen, och när det gäller kvaliteten är Finlands akvifärer bland de bästa i världen.

Men klimatförändringen och ökade extremväder utgör en risk.

När medeltemperaturerna stiger blir perioderna av torka allt vanligare och längre, och då sjunker grundvattennivån. Nederbörden har också en central roll. Varma somrar med ökad avdunstning kombinerad med mindre regn ökar risken för torka.

– Då våren tidigareläggs och perioderna av torka blir längre räcker smältvattnet inte längre till att komplettera grundvattnet för hela sommaren, säger Anttila.

Långa torra perioder kan också försämra vattenkvaliteten: Järn- och manganhalterna och också halterna av humus, det vill säga ned­brutet organiskt material, kan stiga och vattnets pH kan förändras.

– Under översvämningar och störtregn kan ytvattnet komma in i brunnar och leda till sämre vattenkvalitet.