Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nio euros biljett gjorde succé i kollektivtrafiken i Tyskland – fick flera att lämna bilen hemma och minskade koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton

Från 2022
En grönhårig tysk resenär hänger ut från fönstret på ett orangefärgat tåg med en flagga med texten "jag älskar nio euros biljetten" i handen.
Bildtext Demonstranter i Berlin flaggar för att permanent sänka priset för kollektivtrafiken till 9 euro.
Bild: snapshot-photography/F Boillot/Shutterstock/All Over Press

I Tyskland har man under sommaren kunnat åka extra billigt i kollektivtrafiken. På försök infördes en månadsbiljett som kostade nio euro och för vilken man kunde resa hur mycket man ville. Nu diskuteras om biljetten ska få en fortsättning av något slag.

Omkring 52 miljoner sålda biljetter talar sitt tydliga språk. Den så kallade nio euros biljetten har under sommarmånaderna fått många att ta tåget, tunnelbanan, spårvagnen eller bussen.

Till de många resenärerna kommer ännu de omkring 10 miljoner passagerare som under sommaren har fått priserna på sina redan köpta månads- och årsbiljetter sänkta till nio euro.

Bland annat på de tyska statsjärnvägarna talar man därför om en mycket livlig sommar med fler tågpassagerare än vad man hade före coronapandemin.

– Jag tycker jättemycket om idén att folk ska ha möjligheten att resa till ett bra pris, konstaterar tågbloggaren och järnvägsentusiasten Sebastian Wilken, bosatt i Åbo.

Trots att han har tillbringat sommaren i Finland och själv inte har kunnat utnyttja billigbiljetten har han med stor spänning följt med experimentet.

– Den största nyttan ser jag i att det nu har varit så enkelt att resa med tåg. Man har inte behövt fundera på priserna och de många tariffzonerna som kan göra tågresandet i Tyskland rätt komplicerat.

– Nu har det bara varit att hoppa på tåget och åka, fortsätter Wilken.

Sebastian Wilken utanför Åbo domkyrka.
Bildtext Järnvägsbloggaren Sebastian Wilken bor sedan några år tillbaka i Åbo.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

De flesta nöjda med biljetten

Bland sina över 10 000 följare på Twitter hade Sebastian Wilken i juni en egen förfrågan kring hur folk tyckte att det fungerade med biljetten.

– Det visade sig att över 70 procent rapporterade positiva erfarenheter. Förstås handlade det här om en liten undersökning, men samtidigt finns det nu betydligt mer representativa utredningar som också pekar på att folk ser ut att vara ganska nöjda med biljetten.

Till de mer representativa undersökningarna hör bland annat den som de tyska trafikföretagens förbund VDV har låtit göra.

Av de 78 000 tillfrågade är hela 88 procent nöjda med erbjudandet, men samtidigt slår man fast att attraktiviteten och populariteten också hänger ihop med om en region har en väl fungerande kollektivtrafik eller inte.

Enligt undersökningen var det billiga priset huvudargumentet för de flesta som har köpt biljetten. Nästan hälften, närmare bestämt 43 procent av de tillfrågade, svarade ändå att de genom köpet också ville minska på sitt eget bilkörande.

Undersökningen visar vidare att tio procent av alla resor gjorda med nio euros biljetten i vanliga fall skulle ha gjorts med bil.

En slutsats är därför att man i Tyskland genom biljetten har undvikit koldioxidutsläpp på omkring 1,8 miljoner ton.

Många förslag på bordet

Att få folk att lämna bilen hemma och att samtidigt avlasta pendlarna var den tyska regeringens främsta mål med sommarbiljetten.

Att många nu permanent skulle lämna bilen i garaget tror Sebastian Wilken ändå inte.

– Det är väl i första hand folk som sedan tidigare använder kollektivtrafiken som nu har åkt mer. Vill man se att fler gör bytet från bil till kollektivtrafik måste tidsperioden för en liknande biljett vara längre än tre månader.

– Det blir därför nu spännande att se vad som kommer att hända, fortsätter Wilken.

Och vad det nu ska bli av försöket med nio euros biljetten är något som för tillfället diskuteras intensivt.

Det råder en rätt stor enighet om att biljetten borde få en fortsättning och att man också borde ha en biljett som gäller för hela landet.

Priset på en framtida biljett och hur den ska finansieras av stat och förbundsländer är ändå något som för tillfället splittrar den tyska regeringen.

På bordet ligger bland annat förslag om biljetter som skulle kosta antingen 49 eller 69 euro i månaden. Också de redan nu regionalt förekommande årsbiljetterna på 365 euro kastas fram som ett alternativ.

Kollektivtrafiken blev het fråga

Då nio euros biljetten introducerades i maj förutspåddes ett enormt kaos på stationer och tåg.

På vissa sträckor har tågen emellanåt varit fyllda till bristningsgränsen, men det stora kaoset har ändå uteblivit.

Ett ICE-tåg på järnvägsstationen i Berlin.
Bildtext Ett ICE-tåg står startklart på järnvägsstationen i Berlin.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

De största problemen med förseningar och inhiberade tåg har man under sommaren i stället haft i den tyska fjärrtrafiken, där nio euros biljetten inte överhuvudtaget har gällt.

– Det här hänger i hög grad ihop med infrastrukturen. Under de senaste årtiondena har vi haft regeringar som inte har varit speciellt intresserade av att satsa på tågtrafiken, säger Sebastian Wilken.

Han vill ändå betona att det kan vara en stor kvalitetsskillnad mellan fjärrtrafiken och den regionala och lokala kollektivtrafiken. Många av de tyska storstäderna har enligt Wilken en mycket väl fungerande kollektivtrafik.

– Bland annat på grund av klimatförändringen och de stigande energipriserna finns dessutom nu ett stort intresse för kollektivtrafiken, säger Wilken.

Och att intresset för kollektivtrafiken håller på att bli ännu större förklarar säkert det enorma samhälleliga ståhej som nio euros biljetten har gett upphov till sedan den introducerades.

Man talar redan nu om att biljettens eventuellt största bidrag har varit att göra kollektivtrafiken till en av Tysklands för tillfället viktigaste politiska sakfrågor.