Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

4 000 liter vatten i minuten forsade genom ledningarna och ut på taket – släckningssystemet vid Borgå domkyrka testades

Från 2022
Uppdaterad 01.09.2022 09:42.
Senast då släckningssystemet testades år 2016 rann det in vatten i kyrkan. Den här gången höll taket tätt. Video: Frida Frankenhaeuser.

När domkyrkan renoverades efter den stora branden 2006 installerades ett automatiskt släckningssystem. Automatiken ska provköras regelbundet och det senaste testet visar att nästan allt fungerar som det ska.

Det är en sval och grå förmiddag och augusti är inne på sin sista dag. Utomhus blåser frisk nordlig vind och för den som ska stå stilla länge är ett par yllevantar på sin plats.

På Borgå domkyrkas gård går ungefär tjugo personer omkring lite planlöst och söker sin plats. Teknisk personal från Borgå kyrkliga samfällighet stannar upp och diskuterar med folk på plats, frivilliga brandmän lyfter bort lock från avloppsbrunnar på kyrkans gård och går in och ut ur kyrkan. Och besiktnings- och försäkringsmännens blickar vandrar upp mot kyrkans tak.

Det är här det snart ska hända.

Brandmän och civiler står utanför Borgå Domkyrka och kållar på sprinklersystemet i gång.
Bildtext Många människor är på plats för att kolla att kyrkans släckningssystem fungerar.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Plötsligt sprakar det till i radion hos frivilliga brandkåren. Det tystnar. Och larmet på domkyrkan går. Det låter ungefär som ett brandlarm ska, hårt och gällt. Knappa 30 sekunder senare börjar det spruta vatten från det automatiska systemet på kyrkans tak.

Det nya släckningssystemet installerades på kyrkan i samband med reparationen efter den ödesdigra branden 2006. Systemet togs i bruk 2008 och i början testades det vartannat år. Efter 2016 testas det inte lika ofta.

Sprinklersystemet sprutar ner vatten på Borgå Domkyrkans tak.
Bildtext Det nytjärade taket får sig en ordentlig tvätt. Först testas att automatiken fungerar här på kyrkans framsida, därefter kollas att vattnet rinner också på baksidan.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Vid det senaste testet 2016 var släckningssystemet relativt nytt och vid testet märkte man att det kom in vatten i kyrkorna.

– Då läckte det in ganska mycket i Lilla kyrkan, säger Simon Lampenius, kommunikationschef vid Borgå kyrkliga samfällighet.

Nu repareras Lilla kyrkans tak och på grund av det görs sprinklertestet bara på domkyrkans tak.

– Inne i domkyrkan sprutas inte heller något vatten, säger Lampenius. Där testar man också det automatiska systemet, men kranen är stängd.

Tom Westerlund poserar i bild med Borgå Domkyrka i bakgrunden.
Bildtext Tom Westerlund kan inte låta bli att minnas natten då kyrkan brann 2006 och han jobbade med att släcka branden i 18 timmar.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

När övningen är slut, larmet har gått två gånger och båda sidorna av taket är spolade får jag en pratstund med kårchefen vid Borgå frivilliga brandkår, Tom Westerlund. Han berättar att brandkåren har varit på plats med fem man och att vattenskrapan och pumpen som drogs in i ett av vapenhusen i kyrkan inte behövdes.

– Det är bättre att vara ett steg före, konstaterar Westerlund.

Westerlund säger också att han från brandkårens sida tycker att allt verkar ha gått bra.

– Här ute såg vi vattenbegjutningen på takets yttre del. Och hittills ser allt bra ut!

En del av vattnet rann ner mot gamla stan, en del av vattnet leddes genast ner i avloppet. Video: Frida Frankenhaeuser.

Samma sak konstaterar Simon Lampenius efteråt. Testet verkar ha gått bra, men man märkte att ett rör ovanför sakristian behöver åtgärdas. Där kom det in lite vatten.

– Det viktigaste är att kyrkan ska finnas och stå kvar också i framtiden. Därför behöver vi ett fungerande släckningssystem och därför görs det här testet.

Lampenius konstaterar också att en del av kyrkoskatten går till sådant här, att se till att brandsäkerheten fungerar om olyckan är framme.

Simon Lampenius poserar i bild med Borgå Domkyrka i bakgrunden.
Bildtext Inne i domkyrkan testar man bara automatiken, där används inget vatten, säger Simon Lampenius.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Det nytjärade taket är mörkt av fukt och på marken rinner vatten ner mot gamla stan. När jag tittar in i en avloppsbrunn hörs vattnet fortfarande forsa längre ner i ledningsnätverket.

På den nu nästan tomma kyrkogården stöter jag på en besiktningsman. Han är på väg till teknikrummet där släckningssystemets automatik styrs.

Hans jobb just idag har varit att granska släckningsutrustningen i kyrkan. Och han säger samma sak som alla andra.

– Tekniskt fungerar allt som det ska. Mycket bättre än år 2016 när det första testet gjordes.

Uppdatering 31.8 kl. 16.35: Artikeln har uppdaterats med informationen om att ett rör ovanför sakristian läckte litet.

Rättelse 1.9 kl. 9.40: Årtalen och infon om hur ofta systemet har testats har rättats. Systemet togs i bruk 2008 och testades i början vartannat år.