Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny utbildning ger flera behöriga till daghemmen i södra Finland

Ny form av utbildning kan ge fler behöriga till daghemmen - Spela upp på Arenan

Bristen på behörig personal på daghemmen är skriande, speciellt i huvudstadsregionen. Nu finns ändå ett nytt element på de svenska daghemmen i södra Finland, nämligen en bunt med blivande lärare i småbarnspedagogik.

En av dem är Matilda Berg-Suomalainen som vi träffar på Homma daghem i Kyrkslätt. Efter fem års arbete på daghemmet är hon en trygg famn för de små. Sedan ett år tillbaka är jobbet dessutom en del av hennes akademiska studier vid Helsingfors universitet.

I december nästa år ska hon ha en kandidatexamen och kunna jobba som behörig lärare inom småbarnspedagogik. Idag är hon närvårdare med tio års erfarenhet av arbete på daghem.

– Det bästa med utbildningen är att du träffar personal från olika enheter och kommuner och hör om deras erfarenheter. Det är jättegivande, säger Matilda Berg-Suomalainen.

Lång erfarenhet, ny kunskap

Matilda Berg-Suomalainen hör till den första gruppen av 14 svenskspråkiga studerande som kom in på flerformsutbildningen inom småbarnspedagogik på svenska i Helsingfors hösten 2021. Den här veckan startar en ny svenskspråkig kurs med 23 blivande lärare inom småbarnspedagogik.

De flesta som går utbildningen är från tidigare antingen barnskötare eller närvårdare till utbildningen. Åldern på de studerande varierar mellan 20 och 60 och många av dem har en lång erfarenhet från daghem i bagaget, berättar Margita Sundstedt. Hon är universitetslärare och koordinator för flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

– De studerande är jättemotiverade och inspirerade, för det är så roligt att studera! Många har inte studerat på tjugo år, utan har jobbat. Nu är det roligt att få ny input och forskningsbaserad kunskap som de kan omsätta i praktiken, säger Sundstedt.

Margita Sundstedt istuu lastentuolissa.
Bildtext En gång i månaden samlas de studerande för när- eller distansstudier tre dagar i sträck, resten av dagarna jobbar de på egen ort på respektive daghem. Trots att formen är annorlunda, är själva innehållet detsamma som på grundutbildningen, berättar koordinator Margita Sundstedt vid Helsingfors universitet.
Bild: Mikko Koski / Yle

Också daghemmen kan dra nytta av det kunnande och nytänkande som de studerande för med sig från sina studier i småbarnspedagogik. Matilda Berg-Suomalainen har bland annat inspirerat Homma daghem till att uppdatera sin bokhylla.

– Vi hade ett arbete i kursen om barnlitteratur. Jag skulle gå igenom alla våra böcker normkritiskt, och se om till exempel karaktärerna är endast vita. Det ledde till att vi köpte jättemånga normkritiska nya böcker hit.

Fortsatt statlig finansiering önskas

Det råder kronisk brist på all behörig personal på daghemmen, speciellt i huvudstadsregionen. Trots att höstterminen är i full gång i Helsingfors och Esbo, gapar tiotals tjänster tomma, både för barnskötare och för lärare inom småbarnspedagogik.

Undervisnings- och kulturministeriet vill med flerformsutbildningen att en allt större andel av personalen på daghemmen blir högskoleutbildad. År 2030 förutsätter lagen det.

På pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet hoppas man nu på fortsatt statlig finansiering för utbildningen, också efter nästa år. Utbildningen är den enda högskoleutbildningen på svenska för lärare inom småbarnspedagogik i hela södra Finland.

Kuvassa Matilda Berg - Suomalainen, työskentelee homma daghem päiväkodissa, kirkkonummella.
Bildtext “Allt jag gör i arbetet stöder mina studier och allt jag gör i studierna stöder mitt arbete”, säger Matilda Berg-Suomalainen.
Bild: Jouni Immonen / Yle

I Kyrkslätt tror Matilda Berg-Suomalainen att satsningen på den nya formen av utbildning kan föra med sig mera behörig personal till daghemmen i Helsingforsregionen med omnejd.

– Det är ett steg i positiv riktning. Jag hoppas att det ger folk motivationen att studera vidare, säger Berg-Suomalainen.