Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt daghem planeras i Karis

Ett barn dinglar med benen över en klättervägg. Endast benen och fötterna syns i bild.
Bildtext Karis behöver ett nytt daghem för kring 170 barn.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Raseborgs stad behöver ett daghem till i Karis. Tekniska nämnden föreslår att det byggs i Kila.

En arbetsgrupp har tittat på olika tomter för ett nytt daghem för omkring 170 barn i Karis. Nämnden beslöt på tisdagskvällen (30.8) föreslå bildningsnämnden att daghemmet kunde placeras i Kila där det redan nu finns daghem.

Klockars daghem måste rivas om ett nytt daghem byggs i Kila. Klockars daghem fungerar inte som ett daghem, sägs det i rapporten från arbetsgruppen. Det beror på att byggnaden är ett bostadshus som gjorts om till daghem.

I rapporten sägs det också att Kila daghem kan byggas ut, men först måste en konditionsgranskning göras för att ta reda på i vilket skick byggnaden är. Huset kan också ersättas med ett nybygge.

Daghemmet Karusellen i Karis.
Bildtext Karusellen blev klart år 2018.
Bild: Linus Westerlund / Yle

De övriga ställena som arbetsgruppen sett på är en tomt invid idrottsplanen och två tomter intill varandra i centrum, mellan Henriksgatan och Parkgatan.

Arbetsgruppen kollade också om det skulle gå att utvidga de daghem som redan finns. Då staden planerade daghemmet Karusellen, som blev färdigt 2018, så tog man en utvidgning i beaktande, men inte i den storleksklassen som motsvarar dagens behov. En tillbyggnad på Karusellen betyder att staden får ungefär två nya avdelningar. I nybygget planeras nio avdelningar.

Diskussion om artikeln