Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo vill inte sälja vårdfastigheter på nätauktion - tar konsulthjälp

Datorskärm där det pågår nätauktion på ett stort ljusgult trähus.
Bildtext Bland annat Raseborg har flitigt använt sig av nätauktioner i försäljningen av fastigheter.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Lojo vill inte använda sig av nätauktion när de försöker göra sig av med de fastigheter som riskerar bli överflödiga i framtiden i och med social- och hälsovårdsreformen.

Stadsstyrelsen behandlade ett förslag i augusti där fastigheterna placerats i olika så kallade korgar beroende på användningsområde.

De anser inte att det är ändamålsenligt att använda sig av nätauktion i det här skedet, utan menar att buden är låga och att det finns ett överflöd av kommunala fastigheter till salu på nätauktionssidorna.

Istället vill Lojo ta hjälp av konsult- och advokatbyråer för att sälja fastigheterna till lämpliga investerare.

Risk att lokalerna står tomma i framtiden

En kartläggning som kommunen gjort visar att det finns många investerare som är intresserade av kommunala social- och hälsovårdsbyggnader.

Då social- och hälsovårdsreformen träder i kraft kommer välfärdsområdet att hyra fastigheter i tre år. Därefter beslutar området hur och var olika service ska ordnas. Stadsstyrelsens koncern- och egendomssektion konstaterar att det då är fritt fram för välfärdsområdet att välja och vraka mellan kommunala och privata fastigheter.

Risken finns alltså att en stor del av de kommunala vårdfastigheterna står tomma i framtiden.

Social- och hälsovårdsreformen kommer dessutom att minska på kommunernas skatteintäkter vilket inverkar på kommunernas investeringsmöjligheter. Många av byggnaderna är också i behov av sanering.

Diskussion om artikeln