Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Därför ska du inte tjata på ditt barn att läsa läxorna – det blir lätt en ond cirkel och det försämrar barnets motivation

Stresstålighet
Bild: contrastwerkstatt

Att tjata på sitt barn eller sin tonåring att läsa läxorna för sällan med sig positiva förändringar. Det här visar ny forskning kring läxläsning, självreglering och motivation.

Att manipulera, tvinga och skuldbelägga unga till läxläsning medför snarare att de undviker läxläsningen än blir motiverade. Det här visar en ny finsk doktorsavhandling kring läxläsning och motivation.

Mari Tunkkari som är doktorand vid Jyväskylä universitet har forskat i mammornas deltagande i läxläsningen. Utöver att tjatande är stressande, tidsödande och otrevligt för alla parter så blir det lätt en ond spiral som dessutom skapar dålig och laddad stämning hemma.

Bakom kontrollerande och tjatande ligger föräldrarnas höga förväntningar på den ungas skolframgång. Men det är viktigt att komma ihåg att den unga är en egen individ och fråga sig vilka är den unga personens behov? Vad motiverar just mitt barn? Hur kan jag bäst stödja mitt barn?

Siiri som går i åttonde klass i Helsingfors tycker att tjatande verkligen inte lönar sig. Hon tycker att hennes motvilja bara växer om någon tjatar på henne att göra läxorna när hon inte vill. Hon säger att hon själv vet bäst när hon gör sina läxor och att hon själv tar ansvar för sitt lärande. Hon behöver inget tjat.

Därför ska du inte tjata på ditt barns läxläsning - Spela upp på Arenan

Micaela Romantschuk, som är verksamhetsledare vid föreningen Hem och skola i Helsingfors, säger att motivationen är det centrala i all inlärning.

– De som lider av brist på motivation borde erbjudas positiva upplevelser av inlärning, menar hon.

Hon säger att man inte ska tjata om läxorna men nog visa ett allmänt intresse för barnets skolgång.

Därför ska du inte tjata på ditt barns läxläsning - Spela upp på Arenan

– Det man som förälder kan göra är att hjälpa den unga att förstå varför det är viktigt att läsa sina läxor. Och uttrycka det så att den unga själv hittar och förstår betydelsen av att göra läxorna.

De som klarade sig bättre i skolan upplevde att de sporrades till självständighet och ett aktivt läsande av läxor, vilket leder till bättre skolframgång.

Ian Schüller som är 13 år gammal och går i åttonde klass håller med om det här. Han klarar oftast av sina läxor på egen hand och sköter dem självständigt. Han tycker att tjatandet slutade när han började i högstadiet och mer självständigt började ta ansvar för sina läxor.

Därför ska du inte tjata på ditt barns läxläsning. - Spela upp på Arenan

Micaela Romantschuk, betonar att motivationen är extremt viktig vid alla former av studier och också vid läxläsning.

Som förälder kan du fortsätta att visa intresse för ditt barns skolgång trots att barnet verkar ointresserat. Motivationen kan i bästa fall komma tillbaka av sig själv om barnet upplever att det inte har tvingats och pressats till läxläsning.

Och kom i håg att du som förälder inte bär ansvar för att undervisa ditt barn! Och låt barnet eget ansvar för läxläsningen och låt barnet själv välja var och när hen gör sina läxor.

Därför ska du inte tjata på ditt barns läxläsning - Spela upp på Arenan

Vad menas med autonomi i det här fallet?

Autonomi betyder inte att den unga lämnas vind för våg och ska klara allt på egen hand.

Föräldrarnas stöd finns till hands när den unga behöver det men det sker på den ungas villkor.

Låt den unga själv bestämma hur och var hen gör sina läxor.

Ett bra sätt att öka på motivationen är att hitta det som som barnet gillar och är bra på.

Föräldrar tjatar inte för att de vill utan för att de inte alltid vet hur de bäst ska stödja i läxläsningen. Många föräldrar behöver skräddarsydda råd. Be hjälp av skolan om du känner dig vilsen!

Micaela Romantschuk ger tre råd till vilsna och tjatande föräldrar:

  1. Undvik att komma in i en tjat-stämning. Undvik alltså att tjata. Ge läxläsande tid.

  2. Försök att undvika att tala om läxläsandet per definition. Visa i stället ett allmänt intresse för skolan.

  3. Kom ihåg att motivation är kärnan i all inlärning. Försök att hitta det som motiverar ditt barn. Det har en positiv effekt på lärande i stort.

Källor: Lapsia ei kannata patistaa läksyihin, sanoo tutkija – mitä enemmän vanhempi kontrolloi kotitehtäviä, sitä enemmän lapset niitä välttelevät

Maternal homework involvement : links to adolescents’ task avoidance and academic achievement across the transition to lower secondary school