Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tuffa leveransavtal ställer till det för små och medelstora företag: "Det är obegripligt att företagaren ska leverera med förlust en lång tid"

En bagare förpackar bröd på ett bageri.
Bildtext Arkivbild. Företag inom bageri- och konditorsbranschen har det svårt. Inkomsterna blir beskurna och ofördelaktiga kontraktsvillkor ställer till det.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

Många företag har problem med sina leveransavtal. De levererar med förlust då kostnaderna stiger snabbt. Upphandlare gör klokt i att inte driva små företag i konkurs.

Det oroliga världsläget, stigande kostnader och den allmänna inflationen ställer till det för företagen på många plan. Priset på råvarorna stiger, transportkostnaderna skjuter i höjden och trycket att höja de egna priserna är stort.

Chiapatttasemlor till försäljning i lösvikt.

Rekordhöga energipriser spiller över frukostbordet – det nybakta brödet blir dyrare

Små bagerier har svårt att få verksamheten att gå runt.

De anställda ska ha sina löner och det finns en risk för permitteringar. I värsta fall kan hela företaget gå under.

En del företag har avtal med den offentliga sektorn som de tycker är ofördelaktiga. De levererar med förlust då kostnaderna stiger hela tiden.

Nu höjs röster om bättre förståelse för företagens sits

Enskilda företag stiger ogärna fram i offentligheten och talar om sina avtalsvillkor, men till exempel Finlands bageriförbund vill uppmärksamma frågan.

Enligt förbundet upplever många på fältet att de upphandlande enheterna är ovilliga att öppna upp leveranskedjorna och förhandla.

Mika Väyrynen kollar igenom papper på sin byrå vid Finlands bageriförbund.
Bildtext Verkställande direktör Mika Väyrynen vid Finlands bageriförbund säger att en del avtal försätter företag i en svår situation.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Lagen om offentlig upphandling och koncession fungerar enligt förbundet inte tillräckligt bra i undantagssituationer.

– Det är obegripligt att bageriföretagare förutsätts leverera med förlust en lång tid i en situation där förhållandena har förändrats radikalt, säger verkställande direktör Mika Väyrynen vid Finlands bageriförbund.

Det råder oro inom många branscher där kostnaderna går upp

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har fått många frågor om hur upphandlingskontrakt påverkas av världsläget. Speciellt aktörer inom byggbranschen och transportbranschen har tagit kontakt.

Många frågor har gällt avtalsvillkor och om man kan göra ändringar.

– Någon sådan skyldighet som kommer från lagstiftningen finns inte, utan man går enligt vad som står i avtalet, säger Niina Ruuskanen, som är upphandlingssakkunnig vid enheten.

En gul tröja vid ett husbygge.
Bildtext Byggbranschen har problem med ständigt stigande kostnader.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Lagen om offentlig upphandling och koncession anger ramvillkoren för hurudana förändringar man kan göra.

– Om ändringarna är väsentliga tolkas det som att det är frågan om en ny anskaffning, som också borde läggas ut på entreprenad, säger Ruuskanen.

En för stram tolkning är en risk också för beställaren

För ett enskilt företag lönar det sig att först kolla igenom avtalsvillkoren noga för att se om det är motiverat med ändringar. Om avtalet inte möjliggör förändringar kan man förhandla för att nå ett slutresultat som är ok för båda parterna och som följer lagen.

Vi hoppas att den offentliga förvaltningen förstår situationen och beaktar också de små och medelstora företagen

― Mika Väyrynen, Finlands bageriförbund

Niina Ruuskanen tycker att de offentliga upphandlingsenheterna är välvilligt inställda och manar till sunt förnuft.

– Om man är för stram så kan leverantören inte leverera produkten eller servicen som berörs av avtalet. Det är ju också en risk för de upphandlande enheterna.

Situationen är samtidigt en påminnelse om att alla parter ska vara noggranna då de ingår avtal. Rådgivningsenheten har sammanställt information om hur upphandlingskontrakt påverkas av det turbulenta världsläget.

"Man borde inte bara stirra på det egna bästa"

Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg gav nyligen två rekommendationer som ska vara till hjälp i kostnadskrisen och förbättra lönsamheten inom livsmedelskedjan.

Enligt ombudsmannen borde ett tydligt villkor för när priserna justeras tas med i alla långa leveransavtal.

– Alla parter borde vara aktiva för att hitta lösningar. Vi har gemensamma målsättningar och man borde inte bara stirra på det egna bästa, säger Wikberg.

Olli Wikberg på en balkong.
Bildtext Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg efterlyser bättre samarbete. Alla borde jobba mot samma målsättning, tycker han.
Bild: Mimmi Nietula / Yle

Mika Väyrynen vid Finlands bageriförbund hoppas att alla ska förstå vikten av att det finns företag av olika storlekar och med olika förutsättningar.

– Rekommendationerna är bra. Vi hoppas att den offentliga förvaltningen förstår situationen och beaktar också de små och medelstora företagen.