Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Inom äldreomsorgen i Borgå finns massor av lediga jobb som ingen söker: "En lättnad om vi får ett år till tid på oss att hitta vårdpersonal"

Uppdaterad 07.09.2022 12:53.
Krister Lindman är vikarierande servicedirektör för äldreomsorgen i Borgå.
Bild: Anna Savonius / Yle

Vi behöver ta fram nya modeller inom äldrevården för att locka personal, säger Krister Lindman.

– Det är omöjligt att komma upp till siffran 0,7 – alltså 7 vårdare på 10 klienter – från den första april 2023. Vi lyckas helt enkelt inte anställa tillräckligt med personal, utan måste använda köptjänster, säger Krister Lindman.

Han är vikarierande servicedirektör för äldreomsorgen i Borgå och synar på Svenska Yles begäran Institutet för hälsa och välfärd THL:s förslag om att skjuta fram kravet på mera personal i vården med ett år, från april 2023 till april 2024. Det är särskilt svårt att få personal till dygnetruntvården i äldreomsorgen.

– Vi kompar förslaget om ett år till och delar THL:s åsikt, säger Lindman. Vi är inte den enda kommunen i Finland som tänker så här – de flesta gör det. Skruva inte upp personalkravet nu. Det här är en het fråga för oss, vi pratar om den varje dag.

Vi behöver se med nya ögon

Lindman vill ta fram nya modeller för att få in mera personal i vården.

– Vad är det för folk vi vill kunna anställa till äldreomsorgen i framtiden? Där måste statsmakten bidra. Är det sjukskötare eller närvårdare vi behöver, eller kan man anställa vårdassistenter eller folk med annan utbildning? Det behövs personal för att hjälpa till med mat, påklädning, tvätt och utevistelse.

– Det kommer inte att finnas tillräckligt med närvårdare och sjukskötare, helt enkelt, för att uppfylla kravet på 7 vårdare per 10 klienter i äldreomsorgen. Vi behöver se med nya ögon på problemen.

Vi hittar inte tusentals nya personer till vården på ett år, det är kalla fakta

Beräkningarna av personalbehovet i vården varierar men en uppskattning, som har tagits fram av THL, är 3400 personer.

– Det är en våldsam siffra, kommenterar Lindman. Också om vi skjuter fram på dimensioneringen av personalen till 0,7 med ett år så har vi ändå inte tusentals nya vårdproffs på ett år. Det här är kalla fakta. Ett år räcker inte till för att åtgärda personalbristen.

Han tillägger att beslutet att öka mängden vårdpersonal är rätt i sig – men att det just nu är omöjligt att uppfylla det kravet. I Borgå finns det många lediga vakanser inom äldreomsorgen i dag, men ingen som söker jobben.

En person sitter i en rullstol och blickar ut genom fönstret.

THL: Nästa vår behövs tusentals fler vårdanställda till dygnetruntvård inom äldreomsorgen

Det behövs 3 400 fler vårdanställda till äldreomsorgens enheter med dygnetruntvård för att man ska nå den lagstadgade dimensioneringen av vårdpersonal nästa vår, enligt en uppföljning som Institutet för hälsa och välfärd THL gjort.

Regeringen beslutade nyligen vid sina budgetsamtal för nästa års budget att satsa 18 miljoner på att utbilda över tvåtusen nya vårdassistenter. Hur ansvaret inom vården ska fördelas för att få personalen att räcka till är en het fråga.

Äldreboenden i Svenskfinland prickas för alltför lite personal

Myndigheterna håller ständigt koll på mängden personal på plats i vården, särskilt inom äldreomsorgen och dygnetruntvården. Både THL och Valvira har ökat sin tillsyn efter rekordmånga klagomål om vårdens kvalitet under de senaste åren.

I Borgå prickades Wilhelmina, som är en kort- och intervallvårdsavdelning för äldre. Klienterna bor ännu hemma, men de behöver Wilhelminas tjänster på grund av exempelvis avlastning, rehabilitering eller något akut.

Wilhelmina hade inte tillräckligt med personal på plats, enligt THL. Hufvudstadsbladet publicerade nyligen en lista över prickade boenden i Svenskfinland. Där finns Wilhelmina med.

– Inte känns det bra att finnas med på listan. Det är ändå bra att listorna görs upp, då det ju finns en lag som stadgar om mängden personal i äldreomsorgen. Men att Wilhelmina fanns med på listan, det borde inte ha fått ske.

Vi vill lära oss av våra misstag

Däremot säger Lindman att siffran som nämns för Wilhelminas del, 0,44 i stället för 0,6, är felaktig.

– Det är fråga om ett mänskligt misstag då chefen vid Wilhelmina byttes ut och anteckningarna om personalstyrkan blev bristfälliga. Vi redde ut frågan med detsamma och konstaterade att vi har räknat fel. Nu vill vi lära oss så att det här inte händer på nytt. Följande räkning av personalen görs i november.

Lindman vill ändra på bilden av vården - lyft fram det positiva mera!

Hela vårdsektorn präglas av en negativ klang i dag. Tungt jobb, för få på plats, låg lön och mycket ansvar.

– Det görs enormt mycket positivt i vården av äldre i dag, både på serviceboenden och i hemvården. De flesta klienter är nöjda och glada över vården de får. Det här behöver vi berätta mera om, säger Lindman.

– Om vi hela tiden lyfter fram allt det negativa i vården så skrämmer vi bort de unga. Det för med sig en skrämmande utveckling. Därför behöver vi se oss i spegeln. Hur tar vi hand om nya arbetstagare?

Lindman nämner arbetsschemana som exempel.

– Hurudana scheman har man som ny i vården? Är de lättare, med lite anhämtningspauser? Kunde nya anställda ha det lite lättare de första veckorna eller till och med månaderna?

En mentor kunde gå vid de nyas sida i början

Lindman lyfter också fram betydelsen av mentorer i vården.

– Ansvaret är tungt och alltför mycket ansvar alltför tidigt kan skrämma ny vårdpersonal. Därför kan en mentor hjälpa och stöda i början. Det här är särskilt viktigt i hemvården, där man ofta arbetar ensam. I dygnetruntvården är man sällan ensam, så det är kanske lite lättare där som ny.

Borde samarbetet med skolorna inledas tidigare?

Lindman berör till sist också yrkesvalen och bilden av vårdyrket bland unga.

– Borde vårdpersonalen vara synligare redan i högstadiet, när yrkesvalen görs? Berättar vi för sent om vårdyrkets fina stunder, frågar sig Lindman.

I samma andetag berättar han om alla de samarbeten kommunen har med utbildningsanordnarna.

– Men vi borde kanske träffa de unga tidigare, för att kunna påverka deras yrkesval.

Lyssna på hela intervjun med Krister Lindman här:

Nya modeller, nytänk och mera om det fina med äldrevård, här hela intervjun med Krister Lindman

13:12

Artikeln uppdaterad med ett längre audio 7.9.22 kl. 12.53/AS