Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå söker ändring i domarna om bibliotekariernas avbrutna lönebetalning – staden vill ha ny tolkning om beslutet att stänga biblioteket

Från 2022
Bibliotekshyllor och till höger ett öppet utrymme med en scen.
Bildtext Staden tänker överklaga domen om de tre bibliotekariernas uteblivna löner.
Bild: Heini Rautoma / Yle

Borgå stad söker ändring i domarna om bibliotekariernas löner. Staden tolkar arbetslagen så att de hade rätt att inte betala ut lön under pandemin.

I juni vann tre bibliotekarier som krävt Borgå stad på uteblivna löner i tingsrätten. Domen innebar att staden ska betala dem mellan 1 800 och 2 750 euro var.

Nu överväger staden att överklaga domen. Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt möte den femte september och föreslås besluta att överklaga domen hos hovrätten.

Bakgrunden är att tre av stadens anställda stämde staden på grund av löner som varit utestående sedan våren 2020.

Vid den tidpunkten utlystes undantagsförhållanden i Finland på grund av coronapandemin. Regeringen konstaterade att bland annat bibliotek, simhallar, idrotts- och hobbylokaler skulle stängas.

Enligt arbetsgivarens uppfattning var arbete i dessa stängda lokaler förhindrat. Borgå stad avbröt med stöd av arbetsavtalslagen lönebetalningen till de arbetstagare som då arbetade i de stängda lokalerna.

I juni avgjorde tingsrätten tvisten om den utestående lönen till de anställdas fördel. Staden anmälde missnöje med domen.

Stadsstyrelsen har nu för avsikt att överklaga domen hos hovrätten.

"Statsrådets meddelande om stängning av lokaler var en överraskning för Borgå. Det mest väsentliga ur stadens synvinkel är tolkningen huruvida staden i den situationen mitt under undantagsförhållandena och medan coronapandemin snabbt spred sig i själva verket hade en grundad anledning att betrakta statsrådets meddelande som förpliktande", säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, på stadens webbplats.

I sin dom konstaterade tingsrätten att staden hade stängt anläggningarna i fråga på eget bevåg. Staden har en annan uppfattning och söker därför ändring och tolkning hos högre rättsinstans.

"För staden som arbetsgivare var situationen då och är det fortfarande extremt tråkig. Staden agerar i enlighet med lagar, förordningar och bestämmelser från högre myndighetsinstanser. Det ledde våren 2020 till att vi blev tvungna att avbryta lönebetalningen till många anställda, eftersom arbetet vid anläggningarna hade stoppats på grund av att de hade stängts", säger personaldirektör Anu Kalliosaari.

Överklagar man hos hovrätten, innebär det att tingsrättens dom ännu inte kan verkställas.

"Det är förstås verkligt förargligt att behandlingen i hovrätten leder till att det drar ut på tiden med att få ett slutligt avgörande och att de anställda ännu tvingas vänta, men frågan är principiellt viktig för hela kommunsektorn till och med på riksnivå", säger Ujula.