Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbotten släpar efter med fjärde dosen coronavaccin: "Det finns lediga tider"

Man i pikétröja ser mot kameran.
Bildtext Chefsöverläkare Peter Nieminen påpekar att coronavaccinet ger ett bra skydd. Vaccinet kan rentav skydda mot smitta, men framförallt är effekten mot allvarlig sjukdom central och den effekten kvarstår länge.
Bild: Yle/ Isabella Lindell

Efterfrågan på fjärde dosen vaccin kunde vara större i Österbottens välfärdsområde. Andelen invånare över 60 år som tagit fjärde dosen är låg jämfört med många andra distrikt.

Enligt chefsöverläkare Peter Nieminen vore det viktigt att utöka vaccinskyddet för alla över 60. Därför bekymrar eftersläpningen honom.

– Om vi tittar på 80-åringarna så ser det bra ut när vi jämför oss med andra regioner, men när det gäller de yngre som så släpar vi efter, säger Nieminen.

Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd, THL, har 69,5 procent av österbottningarna över 80 år fått fjärde dosen. I kategorin 75-79 år har 36,3 procent fått färde dosen och för kategorin 70-74 år är siffran 29 procent. Endast 16,2 procent i åldern 65-69 år har tagit en fjärde dos och för kategorin 60-64 år är siffran 10,2 procent.

En jämförelse med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt visar att en betydligt större andel är vaccinerad. Där har exempelvis 58,5 procent av befolkningen 75-79 år, och 53,2 procent av befolkningen 70-74 år fått fjärde dosen.

Fler som testat sig?

Orsaken till det här är oklar, enligt Nieminen.

En delförklaring kan vara att man i Österbotten fortsatt söka sig till officiell coronatestning i större utsträckning än på många andra håll i landet. Många österbottningar har alltså fått svart på vitt på att de varit sjuka i corona. Enligt de nuvarande riktlinjerna från THL behövs ingen fjärde spruta just nu för personer som har tre doser vaccin plus bekräftat genomliden coronasjukdom.

I förgrunden en staty som ligger nerböjd. I bakgrunden en sjukhusbyggnad.
Bildtext På Vasa centralsjukhus tar man ständigt emot coronasjuka patienter, men enligt chefsöverläkare Peter Nieminen är det färre än tidigare som insjuknar allvarligt.
Bild: Yle/Alexia Sahl

Men trots denna delförklaring torde det enligt Nieminen finnas gott om österbottningar som just nu kunde ta en fjärde vaccindos. Dosen rekommenderas för alla över 60 år, personer över 18 som hör till riskgrupp och personer över 12 med svår immunbrist.

– Det kan förstås också finnas sådana som fått tre doser och tänker att de inte orkar gå och ta en spruta till, men jag hoppas att det inte är många, säger Nieminen.

Ingen som vill ha vaccinet behöver vänta särskilt länge säger Nieminen.

– Jag vet att man har resurserat bra för vaccineringen i Österbotten, och just nu finns många lediga tider.

Personalen räcker till

På coronavaccinationsgruppens möte i torsdags fattade man därför beslut om att utöka informationen, så att alla verkligen nås av budskapet att fjärde dosen finns att få. Annonser i de största dagstidningarna är ett sätt att nå ut bland seniorer, en grupp där inte alla läser nyheter digitalt.

Samtidigt gäller det att informera om den allra senaste rekommendationen från THL: En ny påfyllnadsdos för äldre och de som tillhör riskgrupper.

Rekommendationen gäller alla över 65 år, personer över 18 år som tillhör riskgrupper och personer över 12 år som har allvarligt nedsatt immunförsvar. THL rekommenderar att dessa grupper tar en ny dos coronavaccin senare i höst, i samband med influensavaccinet. Rekommendationen gäller oavsett hur många vaccindoser man tidigare fått, och även oavsett hur många gånger man smittats av coronaviruset.

Peter Nieminen tror att personalstyrkan kommer att räcka till för att ordna alla vaccineringar. Precis som under tidigare arbetstoppar har man lyckats locka en hel del pensionerade hälsovårdare på jobb för att vaccinera.

– Men förstås är en del av de som vaccinerar ordinarie personal som är borta från annat viktigt dagligt arbete. Och överlag är ju personalläget inte bra, det måste vi erkänna. Men som det ser ut nu tror jag vi klarar hösten.

en äldre man vaccineras.
Bildtext Det råder personalbrist inom vården. Därför kunde tilläggsdoser av coronavaccinet till riskgrupper och personer över 65 ges senare i höst i samband med årets influensavaccinering, rekommenderar THL.
Bild: Paulus Markkula / Yle

Fortfarande är det ändå oklart ifall THL kommer att rekommendera en fjärde dos även för grundfriska finländare under 60 år. För den gruppen gäller fortfarande rekommendationen att tre doser vaccin räcker för att skydda mot allvarlig sjukdom. Skyddet efter tre doser håller sig länge på en hög nivå, minst nio månader, uppger THL.

– Det är bara att vänta på THL:s linjedragningar, också vårdpersonalen väntar på besked om vad som gäller dem, säger Nieminen.